Palestinier

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2023-02-01

Introduktion till landet

General Country of origin information report Palestinian Territories Öppnas i nytt fönster.
Källa: Nederländerna. Ministry of Foreign Affairs
Upphovsdatum: 2022-04-01

Situationen i Palestina -Västbanken och Gaza(version 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2019-05-22

Säkerhetssituation, mänskliga rättigheter och humanitär situation

Country Report on Human Rights Practices 2021: West Bank and Gaza Öppnas i nytt fönster.
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2022-04-12

Temanotat Palestina: UNRWAs tjenester på Gazastripen i lys av finansieringskrisen Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2022-03-16

Landinformation: Palestina - Gaza: Säkerhetssituationen, den humanitära situationen och gränsövergången i Rafah (version 1.2) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-12-16

Temanotat. Palestina: Humanitære forhold på Gazastripen Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2021-12-01

Syria. Palestinians in Damascus and Rural Damascus governorates Öppnas i nytt fönster.
Källa: Danmark. Udlændingeservice
Upphovsdatum: 2021-10-01

Palestina: Mistanker om kollaboratørvirksomhet ved retur til Gazastripen Länk till annan webbplats.
Källa: Norge. Landinfo,
Upphovsdatum: 2020-04-07

Situationen i Palestina -Västbanken och Gaza(version 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2019-05-22

Temarapport: Våld mot kvinnor i Palestina och möjligheter till skydd
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2017-05-02

Säkerhetssektor

State with No Army, Army with No State. Evolution of the Palestinian Authority Security Forces, 1994–2018 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Washington Institute
Upphovsdatum: 2018-03-01

Identitetshandlingar, medborgarskap och rörelsefrihet

Lifosrapport: Palestinier i Mellanöstern - uppehållsrätt och dokument (version 1.1) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2019-10-15

Situationen i Palestina -Västbanken och Gaza(version 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2019-05-22

Report of fact finding mission on Palestinians' access to and residency in West Bank, Gaza Strip and East Jerusalem based on interviews conducted from 31 March to 4 April 2019 Jerusalem, Ramallah and Tel Aviv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Källa: Danmark. Udlændingestyrelsen
Upphovsdatum: 2019-05-01

Familjerätt

Lifosrapport: Palestina - vårdnad av barn (v. 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-12-04

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterad 2022-01-04

Rättsligt ställningstagande angående situationen i Gaza - RS/091/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-12-17

Rättsligt ställningstagande. Migrationsrättsliga konsekvenserna av Sveriges erkännande av Palestina - RS/014/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-02-25

Migrationsöverdomstolens dom den 29 augusti 2019 i MIG 2019:13 (UM 9395-18) Länk till annan webbplats.
Källa: Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2019-08-29

Migrationsöverdomstolens avgörande den 26 november 2013 (mål nr UM 1590-13)
Källa: Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2013-11-26

Sammanfattning av EU-domstolens dom den 19 december 2012 i målet El Kott m.fl., C-364/11 (stora avdelningen)
Källa: Migrationsverket, EU-domstolen
Upphovsdatum: 2012-12-19

Sammanfattning av EU-domstolens dom den 17 juni 2010 i målet Bolbol, C-31/09 (stora avdelningen)
Källa: Migrationsverket, EU-domstolen
Upphovsdatum: 2010-06-17