Palestinier

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2017-10-19

Temarapport: Situationen för politiskt oliktänkande på Västbanken
Källa: Lifos, Migrationsverket, Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2017-10-19

Palestina: Politisk opposisjon og ytringsfrihet på Gazastripen
Källa: Norge. Landinfo, Lifos, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2017-09-06

Palestina: Passering av grenseovergangene Rafah og Erez til og fra Gazastripen
Källa: Norge. Landinfo, Lifos, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2017-05-09

Temarapport: Våld mot kvinnor i Palestina och möjligheter till skydd
Källa: Lifos, Migrationsverket, Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2017-05-02

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Palestina 2015-2016länk till annan webbplats
Källa: UD
Upphovsdatum: 2017-04-26

Palestinska flyktninger i Syria: Identitetsdokumenter
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum:2016-11-23

Syrian and Palestinian (in Lebanon and Exiting Syria) Refugees in Lebanon
Källa: Finland. Immigration Service
Upphovsdatum: 2016-09-29

 

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterad 2018-04-03

Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om asyl från statslösa personer efter Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2018:3 - SR 13/2018öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-03-29

Rättsligt ställningstagande angående situationen i Gaza- SR 54/2016
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2016-10-04

Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar från personer som åberopar att de kommer från Syrien - SR 40/2015
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2015-11-06

Rättsligt ställningstagande angående de migrationsrättsliga konsekvenserna av Sveriges erkännande av Palestina - SR 11/2015
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2015-03-27

Migrationsöverdomstolens avgörande den 26 november 2013 (mål nr UM 1590-13)
Källa: Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2013-11-26

Sammanfattning av EU-domstolens dom den 19 december 2012 i målet El Kott m.fl., C-364/11 (stora avdelningen)
Källa: Migrationsverket, EU-domstolen
Upphovsdatum: 2012-12-19

Sammanfattning av EU-domstolens dom den 17 juni 2010 i målet Bolbol, C-31/09 (stora avdelningen)
Källa: Migrationsverket, EU-domstolen
Upphovsdatum: 2010-06-17

Fakta

Karta äver Palestina

United Nations 1997

Karta över Gaza
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta över Västbankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverkets statistik

Asylsökande

2018: 629 (jan-jul)
2017: 1497
2016: 1529
2015: 7716
2014: 7863

Frekventa asylskäl

Introduktion till området

Ecoi.net Palestiniska områdenalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster