Ryssland

Lifos rekommenderar - Ryssland allmänt

Uppdaterad 2017-12-08

Russia - Citizenship, Living Conditions, Protection from Refoulement and Consequences of Leaving for citizens from the Former Soviet Republics in Russia & Hate Crimes and racially motivated attacks against Non-Slav Citizens in Russia
Källa: Danmark. Udlændingestyrelsen
Upphovsdatum: 2017-08-31

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ryssland 2015-2016
Källa: UD
Upphovsdatum: 2017-04-26

Russian Federation - State Actors of Protection
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2017-03-17

Country Report on Human Rights Practices 2016 - Russia
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2017-03-03

Justice or Complicity? LGBT Rights and The Russian Courts
Källa: Equal Rights Trust
Upphovsdatum: 2016-09-01

Temarapport: Ryssland – Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar
Källa: Lifos, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2016-01-15


Lifos rekommenderar - norra Kaukasus

Uppdaterad 2017-06-12

They have long arms and they can find me
Källa: Human Rights Watch
Upphovsdatum: 2017-05-31

Temanotat Tsjetsjenia: Familiemedlemmer til personer med tilknytning til opprørsbevegelsen
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2016-10-04

"Like Walking a Minefield" - Vicious Crackdown on Critics in Russia's Chechen Republic
Källa: Human Rights Watch
Upphovsdatum: 2016-08-30

Temanotat Tsjetsjenia: Tsjetsjenske myndigheters reaksjoner mot opprørere og personer som bistår opprørere
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2015-03-12

Temanotat Tsjetsjenia: Kvinners situasjon
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2014-07-16


Migrationsrättsenheten rekommenderar

Översyn 2017-06-12

Europadomstolens dom den 5 september 2013 i målet I mot Sverige (ansökan nr 61204/09)

Fakta

Karta över Ryssland

United Nations 2004