Ryssland

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2022-12-19

Utöver de rapporter om rysk militärtjänst och mobilisering som tas upp nedan, rekommenderas att särskilt ta del av den rapportering ecoi.net redovisar här: Information relating to the partial mobilisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Introduktion till landet

Ryssland - Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per den 31 december 2019
Källa: UD
Upphovsdatum: 2020-12-16

Säkerhetssituation, mänskliga rättigheter och humanitär situation

The Russian Federation - Political opposition
Källa: European Union Agency for Asylum. EUAA
Upphovsdatum: 2022-12-15

Temanotat Russland: Ytringsfrihet og kritikk av krigen i Ukraina
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2022-10-17

Country Policy and Information Note Russia: Critics and opponents of the government Öppnas i nytt fönster.
Källa: Storbritannien. Home Office
Upphovsdatum: 2022-08-15

Russian Federation: Political protests and dissidence in the context of the Ukraine invasion Öppnas i nytt fönster.
Källa: Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation. ACCORD
Upphovsdatum: 2022-05-25

Russia: No Place for Protest Öppnas i nytt fönster.
Källa: Amnesty International
Upphovsdatum: 2021-08-12

Repression Trap: The Mechanism of Escalating State Violence in Russia Öppnas i nytt fönster.
Källa: Center for Strategic and International Studies. CSIS
Upphovsdatum: 2021-07-30

PACE Spring Session: Update on human rights in Russia
Källa: Amnesty International
Upphovsdatum: 2021-04-15

Civil Society in the North Caucasus. Latest Trends and Challenges in Chechnya, Ingushetia, and Dagestan Öppnas i nytt fönster.
Källa: Center for Strategic and International Studies. CSIS
Upphovsdatum: 2020-01-24

Temanotat Tsjetsjenia: Sikkerhetssituationen Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2019-02-13

No Support. Russia's "Gay Propaganda" Law Imperils LGBT Youth Öppnas i nytt fönster.
Källa: Human Rights Watch
Upphovsdatum: 2018-12-11

Säkerhetssektor

The Russian Federation - Military service
Källa: European Union Agency for Asylum. EUAA
Upphovsdatum: 2022-12-15

Temanotat Russland: Militærtjeneste og mobilisering
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2022-11-21

Russia - An update on military service since July 2022
Källa: Danmark. Udlændingestyrelsen
Upphovsdatum: 2022-12-09

Rusland - Militærtjeneste Öppnas i nytt fönster.
Källa: Danmark. Udlændingestyrelsen
Upphovsdatum: 2022-07-08

Väpnade grupper, politiska rörelser och övriga organisationer

Temanotat. Nord-Kaukasus: Fremmedkrigere og IS-sympatisører - omfang, rekruttering og myndighetsreaksjoner Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2019-02-14

Rättsväsen och korruption

Russian Federation - State Actors of Protection Öppnas i nytt fönster.
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2017-03-17

Identitetshandlingar, medborgarskap och rörelsefrihet

Temarapport: Ryssland – Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar Öppnas i nytt fönster.
Källa: Lifos, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2016-01-15

Religion och etnicitet

Temanotat Russland: Jehovas Vitner
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2021-06-18

EASO Country of Origin Information Report: Russian Federation - The situation for Chechens in Russia Öppnas i nytt fönster.
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2018-08-17

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Översyn 2017-06-12

Europadomstolens dom den 5 september 2013 i målet I mot Sverige (ansökan nr 61204/09)

Fakta

Karta över Ryssland

United Nations 2004