Ryssland

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2024-04-26

Utöver de rapporter om rysk militärtjänst och mobilisering som tas upp nedan, rekommenderas att särskilt ta del av den rapportering ecoi.net redovisar här: Information relating to the partial mobilisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Introduktion till landet

Country Report on Human Rights Practices 2023 - Russia
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2024-04-22

Säkerhetssituation, mänskliga rättigheter och humanitär situation

Temanotat Russland: Situasjonen for LHBT-personer
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2023-11-13

Temanotat Russland: Ytringsfrihet og reaksjoner som følge av å kritisere krigen i Ukraina
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2023-10-18

Major developments in the Russian Federation in relation to the treatment of political opposition and dissent
Källa: European Union Agency for Asylum. EUAA
Upphovsdatum: 2023-10-03

EUAA COI Query Response - Russian Federation - Major developments in the Russian Federation in relation to political opposition and military service
Källa: European Union Agency for Asylum. EUAA
Upphovsdatum: 2023-02-20

The Russian Federation - Political opposition
Källa: European Union Agency for Asylum. EUAA
Upphovsdatum: 2022-12-15

Country Policy and Information Note Russia: Critics and opponents of the government Öppnas i nytt fönster.
Källa: Storbritannien. Home Office
Upphovsdatum: 2022-08-15

Russian Federation: Political protests and dissidence in the context of the Ukraine invasion Öppnas i nytt fönster.
Källa: Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation. ACCORD
Upphovsdatum: 2022-05-25

Säkerhetssektor

Russia - Recruitment of Chechens to the war in Ukraine
Källa: Migrationsverket, Danmark. Udlændingestyrelsen
Upphovsdatum: 2024-04-24

Major developments in the Russian Federation in relation to military service
Källa: European Union Agency for Asylum. EUAA
Upphovsdatum: 2023-10-03

Temanotat Russland: Militærtjeneste og mobilisering til krigen i Ukraina
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2023-08-10

Landinformation: Ryssland. Nytt system för delgivning av militära kallelser m.m.
Källa: Migrationsverket, Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys
Upphovsdatum: 2023-05-16

Landinformation: Ryssland. Bestraffning vid värnpliktsvägran
Källa: Migrationsverket, Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys
Upphovsdatum: 2023-05-16

The Russian Federation - Military service
Källa: European Union Agency for Asylum. EUAA
Upphovsdatum: 2022-12-15

Russia - An update on military service since July 2022
Källa: Danmark. Udlændingestyrelsen
Upphovsdatum: 2022-12-09

Rusland - Militærtjeneste Öppnas i nytt fönster.
Källa: Danmark. Udlændingestyrelsen
Upphovsdatum: 2022-07-08

Religion och etnicitet

Temanotat Russland: Jehovas Vitner
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2021-06-18

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Översyn 2017-06-12

Europadomstolens dom den 5 september 2013 i målet I mot Sverige (ansökan nr 61204/09)

Fakta

Karta över RysslandFörstora bilden

United Nations 2004