Temarapport: Våld mot kvinnor i Palestina och möjligheter till skydd

Temarapporten handlar om våld mot kvinnor i Palestina och deras möjligheter att få skydd. Den går igenom olika typer av våld mot kvinnor och de lagar och skyddssystem som är applicerbara i dessa situationer. Rapporten bygger på intervjuer som genomfördes vid en utredningsresa av Lifos och norska Landinfo till Palestina mellan den 24 oktober och den 4 november 2016, samt kompletterande skriftliga källor.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Norge. Landinfo, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2017-05-02
Dokumentnr:
39419
 
Referens:
Migrationsverket, Norge. Landinfo, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport: Våld mot kvinnor i Palestina och möjligheter till skydd,
2017-05-02
 

Ämnesord:

Palestinier, Lagstiftning, Domstolar, Kvinnor, Polisen, Äktenskap, Israel, Heder, Våldtäkt, Palestinska myndigheten, Genus, Sexuellt våld, Tvångsäktenskap, Våld i hemmet, Palestina, Myndighetsskydd, Barnäktenskap