Uzbekistan

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2018-06-11

"We will find you, anywhere": The global shadow of Uzbekistani surveillance
Källa: Amnesty International
Upphovsdatum: 2017-03-31

Political Reform in Mirziyoyev's Uzbekistan: Elections, Political Parties & Civil Societyöppnas i nytt fönster
Källa: Central Asia-Caucasus Institute
Upphovsdatum: 2018-03-05

Country Report on Human Rights Practices 2017 - Uzbekistan
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2018-04-20

Secrets and Lies: Forced confessions under torture in Uzbekistan
Källa: Amnesty International
Upphovsdatum: 2015-04-15

Lifosrapport: Uzbekistan - en introduktion (version 1.3)öppnas i nytt fönster
Källa: Lifos, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-03-15

Lifosrapport: Uzbekistan - utsatta grupper (version 1.2)öppnas i nytt fönster
Källa: Lifos, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-03-15

Lifosrapport: Uzbekistan - migration och återvändande (version 1.2)öppnas i nytt fönster
Källa: Lifos, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-03-15

Until the Very End. Politically Motivated Imprisonment in Uzbekistan
Källa: Human Rights Watch. HRW
Upphovsdatum: 2014-09-01

 

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterad 2018-06-11

Rättslig kommentar angående situationen i Uzbekistan - SR 16/2018 (upphäver SR 27/2015)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-04-10

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 26 februari 2015 i målet Khalikov mot Ryssland, ansökan nr 66373/13
Källa: Migrationsverket, Europadomstolen
Upphovsdatum: 2015-02-26

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 10 juli 2014 i målet Rakhimov mot Ryssland (ansökan nr 50552/13)
Källa: Migrationsverket, Europadomstolen
Upphovsdatum: 2014-07-10

Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet. RCI 09/2013
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-06-10

Europadomstolens dom den 18 december 2012 i målet F.N. m.fl. mot Sverige, nr 28774/09
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-01-29

Fakta

Karta över Uzbekistan

United Nations 2004

Migrationsverkets statistik

Asylsökande
2018 (jan-okt): 612
2017: 364
2016: 297
2015: 350

 

Frekventa asylskäl