Uzbekistan

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2023-06-30

Introduktion till landet

Uzbekistan 2022 Human Rights Report
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2023-03-20

BTI 2022 Country Report - Uzbekistan Öppnas i nytt fönster.
Källa: Bertelsmanns Stiftung
Upphovsdatum: 2022-02-23

Uzbekistan - Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per den 31 december 2019
Källa: UD
Upphovsdatum: 2020-12-16

Säkerhetssituation, mänskliga rättigheter och humanitär situation

Uzbekistan's Religious and Political Prisoners - Addressing a Legacy of Repression Öppnas i nytt fönster.
Källa: US Commission on International Religious Freedom. USCIRF
Upphovsdatum: 2021-10-13

Landinformation: Uzbekistan - Utsatta grupper och riskbeteenden (version 2.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Lifos, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2020-11-09

Landinformation: Uzbekistan - Politisk utveckling och situationen på människorättsområdet (version 2.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsanalys, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2020-06-29

Rättsväsen och korruption

Landinformation: Uzbekistan - rätts- och säkerhetssektorn (version 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsanalys, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2020-02-05

Religion och etnicitet

Uzbekistan: Religious freedom survey, November 2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Forum 18
Upphovsdatum: 2021-11-26

Övrigt

Landinformation: Uzbekistan - Migration och återvändande (version 2.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Lifos, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2020-12-14


Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterad 2021-06-03

Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för personer från Uzbekistan - RS075/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-05-31

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 26 februari 2015 i målet Khalikov mot Ryssland, ansökan nr 66373/13
Källa: Migrationsverket, Europadomstolen
Upphovsdatum: 2015-02-26

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 10 juli 2014 i målet Rakhimov mot Ryssland (ansökan nr 50552/13)
Källa: Migrationsverket, Europadomstolen
Upphovsdatum: 2014-07-10

Europadomstolens dom den 18 december 2012 i målet F.N. m.fl. mot Sverige, nr 28774/09
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-01-29

Fakta

Karta över UzbekistanFörstora bilden

United Nations 2004

Migrationsverkets statistik

Asylsökande
2023 (jan-okt): 670
2022: 684
2021: 218

Frekventa asylskäl

Det civila samhället, MR-aktivism och journalistik

Politisk opposition

Våld i hemmet

HBTQ-personers situation