Uzbekistan

Lifos rekommenderar

Översyn 2017-06-12

"We will find you, anywhere": The global shadow of Uzbekistani surveillanceöppnas i nytt fönster
Källa: Amnesty International
Upphovsdatum: 2017-03-31

Uzbekistan: The Hundred Daysöppnas i nytt fönster
Källa: International Crisis Group. ICG
Upphovsdatum: 2017-03-29

Country Report on Human Rights Practices 2016 - Uzbekistanöppnas i nytt fönster
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2017-03-03

Secrets and Lies: Forced confessions under torture in Uzbekistanöppnas i nytt fönster
Källa: Amnesty International
Upphovsdatum: 2015-04-15

Temarapport Uzbekistan: en introduktion (version 1.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Lifos, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2017-08-28

Temarapport Uzbekistan: utsatta grupper (version 1.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Lifos, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2017-08-28

Temarapport Uzbekistan: migration och återvändande (version 1.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Lifos, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2017-08-28

Until the Very End. Politically Motivated Imprisonment in Uzbekistanöppnas i nytt fönster
Källa: Human Rights Watch. HRW
Upphovsdatum: 2014-09-01


Migrationsrättsenheten rekommenderar

Översyn 2017-06-12

Rättslig kommentar angående återvändande till Uzbekistan - SR 27/2015 (upphäver SR 04/2015)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2015-06-17

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 26 februari 2015 i målet Khalikov mot Ryssland, ansökan nr 66373/13öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket, Europadomstolen
Upphovsdatum: 2015-02-26

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 10 juli 2014 i målet Rakhimov mot Ryssland (ansökan nr 50552/13)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket, Europadomstolen
Upphovsdatum: 2014-07-10

Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet. RCI 09/2013öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-06-10

Europadomstolens dom den 18 december 2012 i målet F.N. m.fl. mot Sverige, nr 28774/09öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-01-29


Fakta

Karta över Uzbekistan

United Nations 2004

Migrationsverkets statistik

Asylsökande
2017 (jan-nov): 331
2016: 297
2015: 350

Frekventa asylskäl

  • Religionsfrihetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Det civila samhället, MR-aktivism och journalistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Politisk oppositionlänk till annan webbplats
  • Våld i hemmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • HBTQ-personers situationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster