Ukraina

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2022-09-28

Rekommenderade rapporter gäller i stora delar förhållanden som rådde före den 24 februari 2022

Introduktion till landet

Country Report on Human Rights Practices 2021: Ukraine Öppnas i nytt fönster.
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2022-04-12

Respons. Ukraina: Generell bakgrunnsinformasjon om befolkningen i Ukraina Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2022-03-17

Säkerhetssituation, mänskliga rättigheter och humanitär situation

Country Policy and Information Note. Ukraine: Gender-based violence Öppnas i nytt fönster.
Källa: Storbritannien. Home Office
Upphovsdatum: 2018-05-31

Respons Ukraina: Barnevern i og utenfor institusjoner Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2016-01-11

No Way Home: The Exploitation and Abuse of Children in Ukraine' s Orphanages Öppnas i nytt fönster.
Källa: Disability Rights International. DRI
Upphovsdatum: 2015-04-16

Säkerhetssektor

Country Policy and Information Note. Ukraine: Military Service. Version 8.0 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Storbritannien. Home Office
Upphovsdatum: 2022-06-29

Rättsväsen och korruption

Temanotat. Ukraina: Korrupsjonsbekjempelse og beskyttelse for varslere av korrupsjon Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2020-03-02

Identitetshandlingar, medborgarskap och rörelsefrihet

Ukraina: Olika typer av ukrainska uppehållstillstånd Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2022-03-16

Temanotat. Ukraina: Identitetsdokumenter Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2019-11-25

Familjerätt

Vulnerable persons in Ukraine - Minors Öppnas i nytt fönster.
Källa: International Union of Notaries
Upphovsdatum: 2017-01-01

Family code of Ukraine Öppnas i nytt fönster.
Källa: Ukraina. Lagstiftande organ
Upphovsdatum: 2003-01-01

Övrigt

Ukraine FFM report - healthcare reform and economic accessibility. Medical Country of Origin Information Report Öppnas i nytt fönster.
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2021-02-26

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterad 2022-11-24

Rättsligt ställningstagande. Tillfälligt skydd, asyl och avslag i ärenden om uppehållstillstånd samt frågan om verkställighet för personer från Ukraina - RS/004/2022 (version 2.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2022-11-24

Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillståndets längd för personer som omfattas av 21 kap. utlänningslagen - RS/003/2022
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2022-03-06

Rådets genomförandebeslut (EU) 2022/382 av den 4 mars 2022
Källa: European Union. EU
Upphovsdatum: 2022-03-04

Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001
Källa: European Union. EU
Upphovsdatum: 2001-07-20

International Protection Considerations Related to the Developments in Ukraine - Update III
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2015-09-01

Fakta

Karta över Ukraina

United Nations 2014

Migrationsverkets statistik

Asylsökande
2022: 1 976
2021: 523
2020: 559

Frekventa asylskäl