Afghanistan

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2019-12-18

[Afghanistan] October 30, 2019 Quarterly Report to the United States Congressöppnas i nytt fönster
Källa: Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. SIGAR
Upphovsdatum: 2019-10-30

[Afghanistan] Quarterly Report On The Protection of Civilians In Armed Conflict: 1 January to 30 September 2019öppnas i nytt fönster
Källa: UN Assistance Mission in Afghanistan. UNAMA
Upphovsdatum: 2019-10-17

Lägesanalys: Afghanistan - pådrivande faktorer bakom, och aktuell konfliktkontext till, det kraftigt ökade antalet civila offer under juli 2019 (version 1.0)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2019-08-23

EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan Security situationöppnas i nytt fönster
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2019-06-13

Lifosrapport: Afghanistan - säkerhetsläget i Ghazni (version 2.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2019-05-29

Afghanistan: Protection of Civilians in Armed Conflict - Annual Report 2018öppnas i nytt fönster
Källa: UN Assistance Mission in Afghanistan. UNAMA
Upphovsdatum: 2019-02-24

Lifosrapport: Afghaner i Iran (version 3.1)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2019-02-18

Temanotat Afghanistan: Tazkera, pass og andre ID-dokumenteröppnas i nytt fönster
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2018-02-20

Temarapport: Afghanistan - Kristna, apostater och ateister (version 1.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2017-12-21


Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterad 2019-09-26

Country Guidance: Afghanistan - Guidance note and common analysisöppnas i nytt fönster
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2019-06-30

Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om internationellt skydd m.m. från medborgare i Afghanistan - SR 03/2019öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2019-01-24

Rättsligt ställningstagande angående metod för prövningen då religion, inklusive konversion och ateism m.m. åberopas som asylskäl - SR 46/2018öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-12-13

Rättslig kommentar angående Kabul som internflyktsalternativ - SR 34/2018öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-09-17

Migrationsöverdomstolens avgörande den 10 april 2018 i MIG 2018:6 (mål nr UM 14311-17)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-04-10

Migrationsöverdomstolens avgörande den 17 mars 2017, MIG 2017:6 (målnr. UM 911-16)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2017-03-17

Rättsligt ställningstagande angående bedömning av säker resväg i asylärenden - SR 29/2016
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2016-06-27