Afghanistan

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2022-01-18

Introduktion till landet

Kabul Unpacked - A geographical guide to a metropolis in the making
Källa: Afghanistan Analysts Network. AAN
Upphovsdatum: 2019-03-19

Säkerhetssituation, mänskliga rättigheter och humanitär situation

EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan - Country focus
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2022-01-01

Afghanistan: Recent events
Källa: Danmark. Udlændingestyrelsen.
Upphovsdatum: 2021-12-06

"No Forgiveness for People Like You" Executions and Enforced Disappearances in Afghanistan under the Taliban
Källa: Human Rights Watch. HRW
Upphovsdatum: 2021-11-30

Afghanistan - Säkerhetsläget, MR-situationen och vissa potentiella riskgrupper (version 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsanalys, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-09-27

Identitetshandlingar, medborgarskap och rörelsefrihet

Landinformation: Afghanistan - Medborgarskap, folkbokföring och identitetshandlingar (version 2.1) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsanalys, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2020-09-22

Familjerätt

Lifosrapport: Afghanistan - vårdnad av barn (version 1.0)
Källa: Migrationsanalys, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-05-11

Religion och etnicitet

A Community Under Attack: How successive governments failed west Kabul and the Hazaras who live there
Källa: Migrationsanalys, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2022-01-17

Hazarer i Afghanistan Öppnas i nytt fönster.
Källa: Afghanistan Analysts Network. AAN
Upphovsdatum: 2021-05-11

Temanotat Afghanistan: Forhold for ateister, apostater og personer beskyldt for blasfemiske handlinger Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2020-11-24

Övrigt

Drivers of Anti-Government Mobilisation in Afghanistan, 1978-2011
Källa: Afghanistan Research and Evaluation Unit. AREU
Upphovsdatum: 2012-01-01

Note on the Structure and Operation of the KhAD/WAD in Afghanistan 1978-1992
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2008-05-01

Casting Shadows: War Crimes and Crimes against Humanity: 1978-2001 - Documentation and analysis of major patterns of abuse in the war in Afghanistan
Källa: Open Society Foundations.
Upphovsdatum: 2005-01-01

Killing You is a Very Easy Thing For Us: Human Rights Abuses in Southeast Afghanistan
Källa: Human Rights Watch. HRW
Upphovsdatum: 2003-07-29


Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterad 2021-11-30

Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Afghanistan - RS/089/2021
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-11-30

Country Guidance Afghanistan 2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2021-11-11


Rättsligt ställningstagande. Metod för prövning då religion, inklusive konversion och ateism m.m. åberopas som asylskäl - RS/027/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-03-12

Rättsligt ställningstagande. Bedömning av säker resväg i asylärenden - RS/023/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-03-12

Migrationsöverdomstolens avgörande den 10 april 2018 i MIG 2018:6 (mål nr UM 14311-17) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-04-10

Migrationsöverdomstolens avgörande den 17 mars 2017, MIG 2017:6 (målnr. UM 911-16)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2017-03-17