Afghanistan

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2018-03-16

Lifosrapport: Afghanistan - Marktvister och konfliktlösningsmekanismer (version 1.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-03-02

Temanotat Afghanistan: Tazkera, pass og andre ID-dokumenteröppnas i nytt fönster
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2018-02-20

Afghanistan: Protection of Civilians in Armed Conflict - Annual Report 2017öppnas i nytt fönster
Källa: UN Assistance Mission in Afghanistan. UNAMA
Upphovsdatum: 2018-02-15

Addendum to SIGAR's January 2018 quarterly report to the United States Congress: Security - Territorial and population controlöppnas i nytt fönster
Källa: Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. SIGAR
Upphovsdatum: 2018-01-30

Temarapport Afghanistan: Hedersproblematik och moralbrott (version 1.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-01-19

EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan Security Situationöppnas i nytt fönster
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2017-12-22

EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan Individuals targeted by armed actors in the conflictöppnas i nytt fönster
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2017-12-12

EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan: Individuals targeted under societal and legal normsöppnas i nytt fönster
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2017-12-12

 

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Översyn 2018-01-11

Rättsligt ställningstagande angående säkerhetsläget i Afghanistan - SR 31/2017
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2017-08-29

Rättsligt ställningstagande angående verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn - SR 24/2017
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2017-06-01

Migrationsöverdomstolens avgörande den 17 mars 2017, MIG 2017:6 (målnr. UM 911-16)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2017-03-17

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 5 juli 2016 i målet A.M. mot Nederländerna, nr 29094/09
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2016-07-05

Rättsligt ställningstagande angående bedömning av säker resväg i asylärenden - SR 29/2016
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2016-06-27

UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2016-04-19