Afghanistan


Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2020-04-28

Afghanistan: protection of civilians in armed conflict, first quarter report: 1 january - 31 march 2020
Källa:UN Assistance Mission in Afghanistan. UNAMA
Upphovsdatum: 2020-04-27

Landinformation: Säkerhetsläget i Afghanistan (version 2.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2020-04-07

Landinformation: Afghanistan - Medborgarskap, folkbokföring och identitetshandlingar (version 2.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2020-02-25

Afghanistan: protection of civilians in armed conflict 2019
Källa: UN Assistance Mission in Afghanistan. UNAMA
Upphovsdatum: 2020-02-01

[Afghanistan] January 30, 2020 Quarterly Report to the United States Congressöppnas i nytt fönster
Källa: Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. SIGAR
Upphovsdatum: 2020-01-30

[Afghanistan] Quarterly Report On The Protection of Civilians In Armed Conflict: 1 January to 30 September 2019öppnas i nytt fönster
Källa: UN Assistance Mission in Afghanistan. UNAMA
Upphovsdatum: 2019-10-17

Temanotat Afghanistan: Sikkerhetssituasjon og konfliktmønster i 2019
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2020-01-22

Lifosrapport: Afghanistan - säkerhetsläget i Ghazni (version 2.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2019-05-29

Temarapport: Afghanistan - Kristna, apostater och ateister (version 1.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2017-12-21


Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterad 202-06-16

Country Guidance: Afghanistan - Guidance note and common analysisöppnas i nytt fönster
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2019-06-30

Rättsligt ställningstagande om prövning av skyddsbehov för medborgare från Afghanistan - RS/007/2020
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2020-06-16

Rättsligt ställningstagande angående metod för prövningen då religion, inklusive konversion och ateism m.m. åberopas som asylskäl - SR 46/2018öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-12-13

Rättslig kommentar angående Kabul som internflyktsalternativ - SR 34/2018öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-09-17

Migrationsöverdomstolens avgörande den 10 april 2018 i MIG 2018:6 (mål nr UM 14311-17)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-04-10

Migrationsöverdomstolens avgörande den 17 mars 2017, MIG 2017:6 (målnr. UM 911-16)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2017-03-17

Rättsligt ställningstagande angående bedömning av säker resväg i asylärenden - SR 29/2016
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2016-06-27