Afghanistan

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2023-03-15

Introduktion till landet

Kabul Unpacked - A geographical guide to a metropolis in the making
Källa: Afghanistan Analysts Network. AAN
Upphovsdatum: 2019-03-19

Säkerhetssituation, mänskliga rättigheter och humanitär situation

Situation of human rights in Afghanistan: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Afghanistan, Richard Bennet
Källa: UN Human Rights Council 
Upphovsdatum: 2023-02-09

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security: Report of the Secretary-General
Källa: UN Secretary-General. UNSG 
Upphovsdatum: 2022-12-07

Afghanistan: MR-utvecklingen under 2022 med fokus på situationen för kvinnor och flickor samt de facto-statens rättskipning
Källa: Migrationsanalys, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2022-11-28

EUAA COI Report. Afghanistan: Major legislative, security-related, and humanitarian developments
Källa: European Union Agency for Asylum. EUAA
Upphovsdatum: 2022-11-04

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security: Report of the Secretary-General
Källa: UN Secretary-General. UNSG 
Upphovsdatum: 2022-09-14

UN Human Rights warns of Afghanistan's descent into authoritarianism
Källa: Afghanistan Analysts Network
Upphovsdatum: 2022-09-10

Situation of human rights in Afghanistan. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Afghanistan
Källa: UN Human Rights Council 
Upphovsdatum: 2022-09-09

UN Human Rights warns of Afghanistan's descent into authoritarianism
Källa: Afghanistan Analysts Network
Upphovsdatum: 2022-09-01

EUAA COI Report. Afghanistan - Security Situation
Källa: European Union Agency for Asylum. EUAA
Upphovsdatum: 2022-08-01

EUAA COI Report. Afghanistan - Targeting of Individuals
Källa: European Union Agency for Asylum. EUAA
Upphovsdatum: 2022-08-01

EUAA COI Report. Key Socio-Economic Indicators in Afghanistan and in Kabul City
Källa: European Union Agency for Asylum. EUAA
Upphovsdatum: 2022-08-01

The Rule of Taliban. A Year of Violence, Impunity and False Promises[Afghanistan]
Källa: Amnesty International
Upphovsdatum: 2022-08-01

Death in Slow Motion: Women and Girls under Taliban Rule [Afghanistan]
Källa: Amnesty International
Upphovsdatum: 2022-07-27

Human Rights in Afghanistan: 15 August 2021-15 June 2022
Källa: UN Assistance Mission in Afghanistan. UNAMA
Upphovsdatum: 2022-07-20

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security: Report of the Secretary-General
Källa: UN Secretary-General. UNSG 
Upphovsdatum: 2022-06-15

Afghanistan: Säkerhetsläget efter talibanrörelsens maktövertagande (version 1.0)
Källa: Migrationsanalys, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2022-04-29

Situation of human rights in Afghanistan. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Källa: UN Human Rights Council
Upphovsdatum: 2022-03-04

Situation of human rights in Afghanistan, and technical assistance achievements in the field of human rights
Källa: UN Human Rights Council 
Upphovsdatum: 2022-01-12

"Even If You Go to the Skies, We'll Find You" - LGBT People in Afghanistan After the Taliban Takeover
Källa: Human Rights Watch. HRW
Upphovsdatum: 2022-01-01

EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan - Country focus
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2022-01-01

"No Forgiveness for People Like You" Executions and Enforced Disappearances in Afghanistan under the Taliban
Källa: Human Rights Watch. HRW
Upphovsdatum: 2021-11-30

Afghanistan - Säkerhetsläget, MR-situationen och vissa potentiella riskgrupper (version 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsanalys, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-09-27

Väpnade grupper, politiska rörelser och övriga organisationer

The Islamic State Threat in Taliban Afghanistan: Tracing the Resurgence of Islamic State Khorasan
Källa: CTC Sentinel
Upphovsdatum: 2022-01-01

Identitetshandlingar, medborgarskap och rörelsefrihet

Afghanistan: Identitetshandlingar. Utfärdande av handlingar i Afghanistan och vid afghanska utlandsbeskickningar (version 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsanalys, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2023-03-02

Landinformation: Afghanistan - Medborgarskap, folkbokföring och identitetshandlingar (version 2.1) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsanalys, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2020-09-22

Familjerätt

Lifosrapport: Afghanistan - vårdnad av barn (version 1.0)
Källa: Migrationsanalys, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-06-01

Religion och etnicitet

A Community Under Attack: How successive governments failed west Kabul and the Hazaras who live there
Källa: Afghanistan Analysts Network. AAN.
Upphovsdatum: 2022-01-17

Hazarer i Afghanistan Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsanalys, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-05-11

Temanotat Afghanistan: Forhold for ateister, apostater og personer beskyldt for blasfemiske handlinger Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2020-11-24

Övrigt

Drivers of Anti-Government Mobilisation in Afghanistan, 1978-2011
Källa: Afghanistan Research and Evaluation Unit. AREU
Upphovsdatum: 2012-01-01

Note on the Structure and Operation of the KhAD/WAD in Afghanistan 1978-1992
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2008-05-01

Casting Shadows: War Crimes and Crimes against Humanity: 1978-2001 - Documentation and analysis of major patterns of abuse in the war in Afghanistan
Källa: Open Society Foundations.
Upphovsdatum: 2005-01-01

Killing You is a Very Easy Thing For Us: Human Rights Abuses in Southeast Afghanistan
Källa: Human Rights Watch. HRW
Upphovsdatum: 2003-07-29


Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterad 2022-12-06

Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Afghanistan - RS/089/2021 (version 4.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2023-01-24

Country Guidance: Afghanistan Öppnas i nytt fönster.
Källa: European Union Agency for Asylum. EUAA
Upphovsdatum: 2023-01-25


Rättsligt ställningstagande. Metod för prövning då religion, inklusive konversion och ateism m.m. åberopas som asylskäl - RS/027/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-03-12

Rättsligt ställningstagande. Bedömning av säker resväg i asylärenden - RS/023/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-03-12

Migrationsöverdomstolens avgörande den 10 april 2018 i MIG 2018:6 (mål nr UM 14311-17) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-04-10

Migrationsöverdomstolens avgörande den 17 mars 2017, MIG 2017:6 (målnr. UM 911-16)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2017-03-17