Rättsfallssamling

I syfte att förbättra struktur och enhetlighet genomför Migrationsverkets rättsavdelning en översyn av rättsligt styrande dokument. En del rättsliga ställningstaganden och kommentarer som är publicerade innan 1 maj 2020 kommer därför att publiceras på nytt i Lifos. I och med ompubliceringen får dessa rättsliga ställningstaganden och kommentarer nytt utseende och ny beteckning, i flera fall utan att innehållet väsentligen ändras.

Instanser:

Tema:
Underkategori:

Ämnesord:
Fritext:
Datumintervall:
 
 
Från: till: (åååå-mm-dd)
Sökhjälpöppnas i nytt fönster