Situationen för Fatah-anhängare i Gaza (version 1.0)

Situationen för Fatah-anhängare i Gaza är utmanande och deras yttrande- och åsiktsfrihet är svårt inskränkt. De utsätts för olika former av repressalier och deras aktiviteter begränsas kraftigt. Även deras familjemedlemmar påverkas och har t.ex. svårt att få jobb.

Efter att Hamas tog kontrollen över Gaza 2007 har politisk opposition begränsats. Hamas utövar full kontroll över området och styr det auktoritärt. Yttrandefriheten och andra mänskliga rättigheter är begränsade, även medier och kommunikation övervakas och begränsas, inklusive sociala medier. Censur och självcensur förekommer. För att hålla möten, tillställningar eller demonstrationer krävs tillstånd från Hamas, och de som genomförs utan tillstånd kan brytas upp med våld av Hamas säkerhetsstyrkor.

Relationerna mellan Hamas och Fatah på nationell nivå påverkar hur Fatah-anhängare och Hamas-anhängare behandlas i Gaza respektive i Västbanken. Om Hamas-anhängare gripits i Västbanken grips ofta Fatah-anhängare i Gaza som svar på detta – och tvärtom. Förutom dessa hämndaktioner är Fatah-anhängarnas utsatthet i regel beroende av deras aktiviteter och uttalanden. Kritik av Hamas är inte tillåtet och bestraffas. Misshandel och tortyr förekommer också, och Hamas utdömer och verkställer dödsstraff, framförallt på grund av misstankar om samröre med Israel. 

De senaste åren har Hamas ändrat sin strategi gentemot Fatah och tillåter mindre sammankomster och i enstaka fall även större, så länge ingen uttalar kritik mot Hamas eller utmanar deras auktoritet. Genom ett system där politiska aktiviteter måste godkännas på förhand, begränsar man dock fortfarande Fatah och annan opposition, eftersom många förfrågningar får avslag och Fatah delvis tillämpar självcensur.

Det är möjligt för en person som tillhör Fatah att lämna Gaza. Hamas har kontroll över in- och utresor till Gaza men hindrar endast vissa personer från att resa ut. Detta gäller framförallt personer som är dömda för brott eller har ett pågående åtal mot sig. Det kan också förekomma säkerhetsskäl som gör att Hamas hindrar en person från att resa ut. Det finns dock inget som säger att Fatah-anhängare generellt hindras av Hamas att lämna Gaza.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys
Upphovsdat:
2023-07-17
Dokumentnr:
47584
 
Referens:
Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys,
Situationen för Fatah-anhängare i Gaza (version 1.0),
2023-07-17
 

Ämnesord:

Palestinier, Tortyr, Gränskontroll, Gräns, Förföljelse, Fängelser, Israel, Arresteringar, Palestinska myndigheten, Västbanken, Gaza, Hamas, Fatah, Palestina