Om Lifos

Om Lifos

Lifos är Migrationsverkets databas för landinformation och rättslig styrning. Med hjälp av Lifos kan du hitta aktuell information och analys om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige.

Funktionen för land- och omvärldsanalys, Migrationsanalys, ansvarar för innehåll, drift och utveckling av databasen. Vi samlar in, analyserar, framställer och gör landinformation tillgänglig för aktörer inom migrationsområdet och allmänheten.

Migrationsverkets rättsavdelning ansvarar för det rättsliga innehållet som framför allt publiceras i söktjänsten Rättsfallssamling.

Innehåll i Lifos

Lifos innehåller landrapporter från olika organisationer och myndigheter, lagstiftning, nyhetsrapportering m.m. som är relevant för handläggningen av migrationsärenden. Migrationsanalys skriver också egna rapporter som publiceras under rapportserien ”Landinformation”. De nyaste rapporterna hittas under ”Aktuellt” på startsidan.

Rättsfallssamlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innehåller migrationsrättslig praxis från nationella och internationella domstolar och prövningsorgan.

Om våra egna rapporter

Migrationsanalys skriver och publicerar ett trettiotal rapporter per år. Vi svarar också på landinformationsfrågor från verksamheten. Vi använder öppen information, samarbetar med migrationsmyndigheter i andra länder och har lokala källor runtom i världen. Varje år gör vi utredningsresor till länder där händelseutvecklingen är särskilt viktig att följa.

Rapporterna tas fram i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av landinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Åtkomstbegränsning i Lifos

Vi strävar efter att informationen i Lifos ska vara öppen för alla. Men en mindre del är åtkomstbegränsad. Det betyder att endast Migrationsverkets personal kan öppna dokumenten. I dessa fall har vi tagit hänsyn till dataskyddsförordningen, upphovsrätt eller sekretess. Internt stödmaterial som saknar betydelse för Migrationsverkets ärendeprövning åtkomstbegränsas som ”handläggningsstöd”.

Åtkomstbegränsade dokument syns i databasen med ett hänglås. Rubrik, källa och anledningen till begränsningen framgår.

Lifos sjösattes 2011 och har medfinansierats av den Europeiska flyktingfonden.