Syrien

Lifos rekommenderar

Uppdaterat 2017-09-26

Syria: Ekteskapslovgivning og ekteskapstradisjoneröppnas i nytt fönster
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2017-09-22

Syria: Identitetsdokumenter og passöppnas i nytt fönster
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2017-07-03

Temarapport: Reguljär och irreguljär syrisk militärtjänst (version 3.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket; Lifos
Upphovsdatum: 2017-05-30

Temarapport: Syriens minoriteter. Del 1: Alawiter (version 1.0)
Källa: Migrationsverket; Lifos
Upphovsdatum: 2017-03-15

Country Reports on Human Rights Practices for 2016 - Syriaöppnas i nytt fönster
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2017-03-03

Militär utveckling och territoriell kontroll i Syriens 14 provinser (version 1.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket; Lifos
Upphovsdatum: 2017-01-12

Temarapport: Syriens säkerhetsapparat (version 1.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket; Lifos
Upphovsdatum: 2016-11-10     

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterat 2017-11-08

International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update Vöppnas i nytt fönster
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2017-11-03

Rättslig kommentar angående bedömning av syriska pass - SRöppnas i nytt fönster 03/2016
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2016-02-01

Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar från personer som åberopar att de kommer från Syrien - SR 40/2015öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2015-11-06

Council Decision 2013/255/CFSP of 31 May 2013 concerning restrictive measures against Syriaöppnas i nytt fönster
Källa: EU Council of Europe
Upphovsdatum: 2013-05-31

Fakta

Karta över Syrien

United Nations 2012


Migrationsverkets statistik

Antal asylsökande:
2017 (jan-nov): 4381
2016: 5459
2015: 51 338

Syria Regional Refugee Responselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster UNHCR

Lägesuppdatering

Globalconflict in Syria - liveuamap. Map of Syrian Civil warlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OCHA, Syrialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Al-Monitor, SYRIA PULSElänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Agathocle de Syracuselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ISW Blog: Syrialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Institute for the Study of War

Syria Commentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blogg som drivs av Joshua Landis

Guide to Syria in Crisislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Carnegie Middle East Center, red. Aron Lund


Frekventa asylskäl

  • Religiösa grupperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Tortyrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Oppositionellalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Militärtjänst, desertörerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Introduktion till landet

Ecoi.net Syrian Arab Republiclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster