Syrien

Lifos rekommenderar

Uppdaterat 2021-07-16

EASO COI report on Syria - Security situation Öppnas i nytt fönster.
Källa: EASO
Upphovsdatum: 2021-07-14

Syria Socio-economic situation: Damascus City Öppnas i nytt fönster.
Källa: EASO
Upphovsdatum: 2021-04-01

Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, (2020-08-14) Öppnas i nytt fönster.
Källa: UNHRC
Upphovsdatum: 2020-09-15

Landinformation: Syrien - Evakueringar från tidigare rebellkontrollerade områden version (1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsanalys, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2020-07-06

Syria- Internally displaced persons, returnees, and internal mobility Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Källa: EASO
Upphovsdatum: 2020-04-01

Syria - Situation of Women Länk till annan webbplats.
Källa: EASO
Upphovsdatum: 2020-02-10

Syria - Exercise of authority in recaptured areas Länk till annan webbplats.
Källa: EASO
Upphovsdatum: 2020-01-01

Militär och säkerhetsapparat

Landinformation: Syrisk militärtjänst (version 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket, Migrationsanalys
Upphovsdatum: 2021-06-01

Syria Military service Öppnas i nytt fönster.
Källa: EASO
Upphosdatum: 2021-04-01

The Lion and The Eagle: The Syrian Arab Army´s Destruction and Rebirth Länk till annan webbplats.
Källa: Middle East Institute
Upphovsdatum: 2019-07-18

Syria: Reaksjoner mot desertører og personer som unndrar seg militærtjeneste Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2018-01-03

Temarapport: Syriens säkerhetsapparat (version 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket; Lifos
Upphovsdatum: 2016-11-10

Civil-/familjerätt och identitetshandlingar

Country of Origin Information Report Syria - Documents Länk till annan webbplats.
Källa: Nederländerna. Ministry of Foreign Affairs
Upphovsdatum: 2019-12-01

Lifosrapport: Syrien - medborgarskap och officiella dokument (version 2.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket; Lifos
Upphovsdatum: 2018-09-12

Syria: Ekteskapslovgivning og ekteskapstradisjoner Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2018-08-22

Lifosrapport: Syrien - familjerätt och vårdnad (version 2.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket; Lifos
Upphovsdatum: 2018-06-27

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterat 2021-05-04

Rättslig kommentar angående bedömning av syriska pass - RS/064/2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-04-23

UNHCR International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update VI Öppnas i nytt fönster.
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2021-03-31

Rättsligt ställningstagande angående prövningen av skyddsbehov för personer från Syrien - RS/022/2020 Öppnas i nytt fönster. 
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-02-01

Sammanfattning av EU-domstolens dom den 19 november 2020 i mål C-238/19 (EZ) Öppnas i nytt fönster.
Källa:EU-domstolen
Upphovsdatum: 2020-11-19

EASO Country Guidance: Syria Öppnas i nytt fönster.
Källa: EASO
Upphovsdatum: 2020-09-01

Migrationsöverdomstolens avgöranden den 25 april 2018 i MIG 2018:7 och MIG 2018:8 (mål nr UM 1970-17 resp. UM 2189-17) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2018-04-25

Migrationsöverdomstolens avgörande den 22 december 2017 i mål MIG 2017:29 (UM 8644-16) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2017-12-22