Syrien

Lifos rekommenderar

Uppdaterat 2018-10-05

The siege and recapture of eastern Ghoutalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Källa: UN Human Rights Council
Upphovsdatum: 2018-06-20

Syria: Statsløse kurdereöppnas i nytt fönster
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2018-02-12

Sectarianism in Syria's Civil War: A Geopolitical Study Featuring 70 Original Mapsöppnas i nytt fönster
Källa: The Washington Institute for Near East Policy
Upphovsdatum: 2018-01-01

Syria: Reaksjoner mot desertører og personer som unndrar seg militærtjenesteöppnas i nytt fönster
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2018-01-03

Temarapport: Reguljär och irreguljär syrisk militärtjänst (version 3.0)
Källa: Migrationsverket; Lifos
Upphovsdatum: 2017-05-30

Syria: Militærtjeneste for palestinereöppnas i nytt fönster
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2018-08-15

Temarapport: Syriens säkerhetsapparat (version 1.0)
Källa: Migrationsverket; Lifos
Upphovsdatum: 2016-11-10

Civil-/familjerätt och identitetshandlingar

Lifosrapport: Syrien - medborgarskap och officiella dokument (version 2.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket; Lifos
Upphovsdatum: 2018-09-12

Syria: Ekteskapslovgivning og ekteskapstradisjoneröppnas i nytt fönster
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2018-08-22

Lifosrapport: Syrien - familjerätt och vårdnad (version 2.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket; Lifos
Upphovsdatum: 2018-06-27

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterat 2018-08-31

Migrationsöverdomstolens avgöranden den 25 april 2018 i MIG 2018:7 och MIG 2018:8 (mål nr UM 1970-17 resp. UM 2189-17)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2018-04-25

Rättslig kommentar angående säkerhetsläget i Syrien SR 04/2018öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-02-02

Migrationsöverdomstolens avgörande den 22 december 2017 i mål MIG 2017:29 (UM 8644-16)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2017-12-22

Rättslig kommentar angående bedömning av syriska pass - SR 03/2016
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2016-02-01

Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar från personer som åberopar att de kommer från Syrien - SR 40/2015
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2015-11-06

Council Decision 2013/255/CFSP of 31 May 2013 concerning restrictive measures against Syria
Källa: EU Council of Europe
Upphovsdatum: 2013-05-31