Syrien

Lifos rekommenderar

Uppdaterat 2022-11-18

Introduktion till landet

Ecoi.net Syrian Arab Republic Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Crisis Group, Syria Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utrikespolitiska Institutets landguide för Syrien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säkerhetssituation, mänskliga rättigheter och humanitär situation

Syra - Country Focus Öppnas i nytt fönster.
Källa: EUAA
Upphovsdatum: 2023-10-09

Syria - Security Situation Öppnas i nytt fönster.
Källa: EUAA
Upphovsdatum: 2023-10-09

Report of the Independent International Commission of Öppnas i nytt fönster.
Inquiry on the Syrian Arab Republic Öppnas i nytt fönster.
Källa: UN Human Rights Council
Upphovsdatum: 2022-08-17

Landinformation: Syrien. Säkerhetssituationen och civilas utsatthet april-november 2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsanalys, Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-12-31

Syria- Internally displaced persons, returnees, and internal mobility Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Källa: EASO
Upphovsdatum: 2020-04-01

Syria - Situation of Women Länk till annan webbplats.
Källa: EASO
Upphovsdatum: 2020-02-10

Syria - Exercise of authority in recaptured areas Länk till annan webbplats.
Källa: EASO
Upphovsdatum: 2020-01-01

Syria - Actors Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Källa: EASO
Upphovsdatum: dec 2019

Militär- och säkerhetsapparat, väpnade grupper och politiska rörelser

Landinformation: Syriens säkerhetsapparat (version 2.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys Upphovsdatum: 2022-10-10

Syria - Military recruitment in Hasakah Governorate Öppnas i nytt fönster.
Källa: Danmark. Udlændingeservice
Upphovsdatum: 2022-06-30

Landinformation: Syrisk militärtjänst (2.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket, Migrationsanalys
Upphovsdatum: 2022-04-22

Syria - Military service Öppnas i nytt fönster.
Källa: EASO
Upphosdatum: 2021-04-01

Identitetshandlingar, medborgarskap och rörelsefrihet

Temanotat - Syria: Identitetsdokumenter og pass Öppnas i nytt fönster.
Källa. Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2022-09-09

Country of Origin Information Report Syria - Documents Länk till annan webbplats.
Källa: Nederländerna. Ministry of Foreign Affairs
Upphovsdatum: 2019-12-01

Temanotat - Syria: Sivilregistrering i Idlib Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2019-02-22

Familjerätt

Syria: Ekteskapslovgivning og ekteskapstradisjoner Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2018-08-22

Lifosrapport: Syrien - familjerätt och vårdnad (version 2.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket; Lifos
Upphovsdatum: 2018-06-27

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterat 2023-02-07

Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Syrien (version 5.0) - RS/022/2020 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2023-02-07

Syria - Country Guidance Öppnas i nytt fönster.
Källa: European Union Agency for Asylum. EUAA
Upphovsdatum: 2023-02-07

Rättslig kommentar angående bedömning av syriska pass - RS/064/2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-04-23

UNHCR International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update VI Öppnas i nytt fönster.
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2021-03-31

Sammanfattning av EU-domstolens dom den 19 november 2020 i mål C-238/19 (EZ) Öppnas i nytt fönster.
Källa:EU-domstolen
Upphovsdatum: 2020-11-19

Migrationsöverdomstolens avgöranden den 25 april 2018 i MIG 2018:7 och MIG 2018:8 (mål nr UM 1970-17 resp. UM 2189-17) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2018-04-25

Migrationsöverdomstolens avgörande den 22 december 2017 i mål MIG 2017:29 (UM 8644-16) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2017-12-22