Syrien

Lifos rekommenderar

Uppdaterat 2024-07-03

Introduktion till landet

Ecoi.net Syrian Arab Republic Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Crisis Group, Syria Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utrikespolitiska Institutets landguide för Syrien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säkerhetssituation, mänskliga rättigheter och humanitär situation

Report of the Independent International Commission of Öppnas i nytt fönster.
Inquiry on the Syrian Arab Republic Öppnas i nytt fönster.
Källa: UN Human Rights Council
Upphovsdatum: 2024-03-11

Syra - Country Focus Öppnas i nytt fönster.
Källa: EUAA
Upphovsdatum: 2023-10-09

Syria - Security Situation Öppnas i nytt fönster.
Källa: EUAA
Upphovsdatum: 2023-10-09

Syria: Socio-Economic Survey 2023 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Österrike. BFA Staatendokumentation
Upphovsdatum: 2023-02-14

Syria- Internally displaced persons, returnees, and internal mobility Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Källa: EASO
Upphovsdatum: 2020-04-01

Syria - Situation of Women Länk till annan webbplats.
Källa: EASO
Upphovsdatum: 2020-02-10

Syria - Exercise of authority in recaptured areas Länk till annan webbplats.
Källa: EASO
Upphovsdatum: 2020-01-01

Syria - Actors Öppnas i nytt fönster.
Källa: EASO
Upphovsdatum: dec 2019

Militär- och säkerhetsapparat, väpnade grupper och politiska rörelser

Syria - Military Recruitment in North and East Syria Öppnas i nytt fönster.
Källa:Danmark. Udlændingeservice
Upphovsdatum: 2024-07-02

Syria - Military Service Öppnas i nytt fönster.
Källa:Danmark. Udlændingeservice
Upphovsdatum: 2024-01-19

Landinformation: Syriens säkerhetsapparat (version 2.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket, Migrationsanalys
Upphovsdatum: 2022-10-10

Syria - Military recruitment in Hasakah Governorate Öppnas i nytt fönster.
Källa: Danmark. Udlændingeservice
Upphovsdatum: 2022-06-30

Landinformation: Syrisk militärtjänst (2.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket, Migrationsanalys
Upphovsdatum: 2022-04-22

Identitetshandlingar, medborgarskap och rörelsefrihet

Landinformation: Officiella syriska handlingar och dokument. Procedurer vid registrering, ansökan och utfärdande (version 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket, Migrationsanalys
Upphovsdatum: 2024-01-24

Country of Origin Information Report Syria - Documents Länk till annan webbplats.
Källa: Nederländerna. Ministry of Foreign Affairs
Upphovsdatum: 2019-12-01

Temanotat - Syria: Sivilregistrering i Idlib Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2019-02-22

Familjerätt

Syria: Ekteskapslovgivning og ekteskapstradisjoner Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2018-08-22

Lifosrapport: Syrien - familjerätt och vårdnad (version 2.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket, Lifos
Upphovsdatum: 2018-06-27

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterat 2024-04-15

Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Syrien (version 6.0) - RS/022/2020 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2024-04-15

Syria - Country Guidance Öppnas i nytt fönster.
Källa: European Union Agency for Asylum. EUAA
Upphovsdatum: 2024-04-15

Rättslig kommentar angående bedömning av syriska pass - RS/064/2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-04-23

UNHCR International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update VI Öppnas i nytt fönster.
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2021-03-31

Sammanfattning av EU-domstolens dom den 19 november 2020 i mål C-238/19 (EZ) Öppnas i nytt fönster.
Källa:EU-domstolen
Upphovsdatum: 2020-11-19

Migrationsöverdomstolens avgöranden den 25 april 2018 i MIG 2018:7 och MIG 2018:8 (mål nr UM 1970-17 resp. UM 2189-17) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2018-04-25

Migrationsöverdomstolens avgörande den 22 december 2017 i mål MIG 2017:29 (UM 8644-16) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2017-12-22