Iran

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2017-12-12

Temanotat: Iran: Kristne konvertitter og hjemmekirker (2) - arrestasjoner og straffeforfølgelse
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2017-11-29

Temanotat: Iran: Kristne konvertitter og hjemmekirker (1) - utbredelse og vilkår for trosutøvelse
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2017-11-27

2016 Report on International Religious Freedom - Iran
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2017-08-15

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Iran 2015-2016
Källa: UD
Upphovsdatum: 2017-04-26

Temarapport: Afghaner i Iran (version 2.0)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2016-03-17

Country Report on Human Rights Practices 2016 - Iran
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2017-03-03

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Översyn 2017-04-20

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 23 mars 2016, F.G. v. Sweden, 43611/11
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2016-03-23

Rättsligt ställningstagande angående utredning och prövning av den framåtsyftande risken för personer som åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck - SR 38/2015
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2015-10-02

Sammanfattning av beslut från FN:s kommitté mot tortyr den 19 november 2002 i målet H.K.H. mot Sverige, nr 204/2002
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-02-05

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 15 maj 2012 i målet S.F. m.fl. mot Sverige, nr 52077/10
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-01-29

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 9 mars 2010 i målet R.C. mot Sverige, nr 41827/07
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-01-29

Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering. RCI 26/2012
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2012-11-12

Rättsligt ställningstagande angående den individuella prövningen av individer tillhörande minoriteter och andra grupper i Iran samt flyktingskap sur place för individer ur denna grupp. RCI 16/2012
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2012-06-27

Fakta

Karta över Iran

United Nations 2004

Migrationsverkets statistik

Asylsökande
2018 (jan-april): 343
2017: 1 090
2016: 1 279

Frekventa asylskäl

HBTQ
Konvertiter 
Bahaier

Introduktion till landet

Ecoi.net Iranlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster