Iran

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2017-12-12

Temanotat: Iran: Kristne konvertitter og hjemmekirker (2) - arrestasjoner og straffeforfølgelseöppnas i nytt fönster
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2017-11-29

Temanotat: Iran: Kristne konvertitter og hjemmekirker (1) - utbredelse og vilkår for trosutøvelseöppnas i nytt fönster
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2017-11-27

2016 Report on International Religious Freedom - Iranöppnas i nytt fönster
Källa: US Department of Stateöppnas i nytt fönster
Upphovsdatum: 2017-08-15

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Iran 2015-2016öppnas i nytt fönster
Källa: UD
Upphovsdatum: 2017-04-26

Temarapport: Afghaner i Iran (version 2.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2016-03-17

Country Report on Human Rights Practices 2016 - Iranöppnas i nytt fönster
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2017-03-03


Migrationsrättsenheten rekommenderar

Översyn 2017-04-20

>>Sammanfattning av Europadomstolens dom den 23 mars 2016, F.G. v. Sweden, 43611/11öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2016-03-23

>>Rättsligt ställningstagande angående utredning och prövning av den framåtsyftande risken för personer som åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck - SR 38/2015öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2015-10-02

>>Sammanfattning av beslut från FN:s kommitté mot tortyr den 19 november 2002 i målet H.K.H. mot Sverige, nr 204/2002öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-02-05

>>Sammanfattning av Europadomstolens dom den 15 maj 2012 i målet S.F. m.fl. mot Sverige, nr 52077/10öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-01-29

>>Sammanfattning av Europadomstolens dom den 9 mars 2010 i målet R.C. mot Sverige, nr 41827/07öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-01-29

>>Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering. RCI 26/2012öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2012-11-12

>>Rättsligt ställningstagande angående den individuella prövningen av individer tillhörande minoriteter och andra grupper i Iran samt flyktingskap sur place för individer ur denna grupp. RCI 16/2012öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2012-06-27


Fakta

Karta över Iran

United Nations 2004

Migrationsverkets statistik

Asylsökande
2017 (jan-nov): 1 015
2016: 1 279
2015: 4 560

Frekventa asylskäl

HBTQlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konvertiterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bahaierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Introduktion till landet

Ecoi.net Iranlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster