Iran

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2024-06-14

Databasen ecoi.net har en särskild ingång för rapporter som relaterar till de protester som bröt ut 2022: Iran, Islamic Republic - Information related to the recent protests - ecoi.net Länk till annan webbplats.

Introduktion till landet

Iran - Country Focus Öppnas i nytt fönster.
Källa: European Union Agency for Asylum. EUAA
Upphovsdatum: 2024-06-01

Säkerhetssituation, mänskliga rättigheter och humanitär situation

Amnesty International Report 2023 - Iran Öppnas i nytt fönster.
Källa: Amnesty International
Upphovsdatum: 2024-04-24

2023 Country Report on Human Rights Practices: Iran Öppnas i nytt fönster.
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2024-04-22

Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran Öppnas i nytt fönster.
Källa: UN Human Rights Council
Upphovsdatum: 2024-02-09

Report of the independent international fact-finding mission on the Islamic Republic of Iran Öppnas i nytt fönster.
Källa: UN Human Rights Council
Upphovsdatum: 2024-02-02

World Report 2024 - Iran Öppnas i nytt fönster.
Källa: Human Rights Watch. HRW
Upphovsdatum: 2024-01-11

Freedom on the Net 2022 - Iran Öppnas i nytt fönster.
Källa: Freedom House
Upphovsdatum: 2022-10-18

Säkerhetssektor

Query response on Iran: Information on the Islamic Revolutionary Guards Corps Öppnas i nytt fönster.
Källa: Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation. ACCORD
Upphovsdatum: 2021-12-14

Country Policy and Information Note - Iran: Military Service Öppnas i nytt fönster.
Källa: Storbritannien. Home Office
Upphovsdatum: 2022-11-30

Rättsväsen och korruption

Iran: Criminal procedures and documents Öppnas i nytt fönster.
Källa: Commissioner General for Refugees and Stateless Persons; Norge. Landinfo; Schweiz. Staatssekretariat für Migration. SEM .f.d. BFM
Upphovsdatum: 2021-12-06

Identitetshandlingar, medborgarskap och rörelsefrihet

Unofficial translation of amendment to the law on determining the nationality of children born from a marriage of Iranian women and foreign men, approved by the Guardian Council on 2 October 2019 Öppnas i nytt fönster.
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2021-09-07

Iran: Passports, ID and civil status documents Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2021-01-05

Iran: Exit and entry procedures at airports and land borders, particularly at the Imam Khomeini International Airport; whether authorities alert border officials of individuals they are looking for; incidence of bribery of Iranian border officials to facilitate departure; the punishment for border officers caught taking bribes (2017-February 2020 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Kanada. Immigration and Refugee Board. IRB
Upphovsdatum: 2020-03-10

Religion och etnicitet

Query response on Iran: Situation of Sunnis Öppnas i nytt fönster.
Källa: Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation. ACCORD
Upphovsdatum: 2021-12-04

2022 Report on International Religious Freedom: Iran Öppnas i nytt fönster.
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2023-05-15

Landinformation: Iran - Situationen för konvertiter och regimens övervakning av internet och sociala medier (version 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket, Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys
Upphovsdatum: 2020-06-08

Iranian Kurds: Consequences of political activities in Iran and KRI Öppnas i nytt fönster.
Källa: Danmark. Udlændingestyrelsen
Upphovsdatum: 2020-02-01

Övrigt

Respons: Overvåking av regimekritikere i utlandet som følge av «Kvinne, liv, frihet-protestene» Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2023-07-05

Iran Protests 2022-2023 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Danmark. Udlændingestyrelsen
Upphovsdatum: 2023-03-31

Temanotat Iran: Reaksjoner mot iranere i eksil Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2022-11-28

Temanotat Iran: Internett og sosiale medier Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2022-11-09

Temanotat Iran: Familie og ekteskap Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2022-08-05

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterad 2021-06-03

Rättsligt ställningstagande. Metod för prövning då religion, inklusive konversion och ateism m.m. åberopas som asylskäl - RS/027/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-03-12

Rättsligt ställningstagande. Utredning och prövning av den framåtsyftande risken för personer som åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryckt - RS/015/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-02-25

Sammanfattning av målet S mot Sverige inför FN:s kommitté mot tortyr (CAT) den 16 november 2018, No 691/2015 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-11-16

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 19 december 2017 i målet A. mot Schweiz, ansökan nr 60342/16 (Chamber) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2017-12-19

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 23 mars 2016, F.G. v. Sweden, 43611/11 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2016-03-23

Sammanfattning av beslut från FN:s kommitté mot tortyr den 19 november 2002 i målet H.K.H. mot Sverige, nr 204/2002 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-02-05

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 15 maj 2012 i målet S.F. m.fl. mot Sverige, nr 52077/10 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-01-29

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 9 mars 2010 i målet R.C. mot Sverige, nr 41827/07 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-01-29

Fakta

Karta över IranFörstora bilden

United Nations 2004