Eritrea

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2021-02-01

Etiopien - Situationen för eritreanska asylsökande och flyktingar
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2020-11-10

Human rights situation in Eritrea: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritreaöppnas i nytt fönster
Källa: UN Human Rights Council                                                     Upphovsdatum: 2020-05-11

European Asylum Support Office: Eritrea National service, exit, and return
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2019-10-01 

Eritrea: Utreiseöppnas i nytt fönster
Källa: Norge. Landinfo                                                           Upphovsdatum: 2018-12-19

Country of Origin Information Report on Eritreaöppnas i nytt fönster
Källa: Nederländerna. Ministry of Foreign Affairs
Upphovsdatum: 2017-02-06

Temarapport: Eritrea - fängelser och förvarsanläggningar
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2016-09-12

Eritrea: Nasjonaltjeneste
länk till annan webbplats
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2016-05-20

Report of the commission of inquiry on human rights in Eritrea
Källa: UN Human Rights Council
Upphovsdatum: 2016-05-09

Detailed findings of the commission of inquiry on human rights in Eritrea)
Källa: UN Human Rights Council
Upphovsdatum: 2016-05-09

Familjerätt och identitetshandlingar

Lifosrapport: Eritrea - Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar (version 1.2)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-07-18

Lifosrapport: Eritrea - vårdnad av barn (version 2.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket 
Upphovsdatum: 2018-06-12

Lifosrapport: Eritrea. Familjemedlemmars kontakt med eritreanska beskickningar i utlandet (version 1.3)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket                                                           Upphovsdatum: 2018-04-26

Reserapport från besök till flyktinglägren i Shire, Tigray-regionen i Etiopien och något om förutsättningarna för eritreanska flyktingar att resa från Etiopien till Sudan
Källa: UD
Upphovsdatum: 2017-06-06                   

Eritrea. Tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-01-11

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterad 2019-09-25

Migrationsöverdomstolens avgörande den 17 juni 2019 i MIG 2019:10 (UM 14584-18)
Instans: Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2019-06-17

Rättslig kommentar angående eritreanska anknytningsärenden och möjligheten att få handlingar från hemlandets myndigheter - SR 17/2018öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket                                                           Upphovsdatum: 2018-04-24

Rättslig kommentar angående prövningen av ansökningar om asyl från personer från Eritrea efter Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:12 - SR 27/2017öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket 
Upphovsdatum: 2017-06-29 

Rättsligt ställningstagande angående utredning och bedömning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor - SR 26/2017öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket                                                           Upphovsdatum: 2017-06-26                                                  

Sammanfattning av beslut av Europadomstolen den 29 maj 2012 i mål Abdulgadir och Mohamednur mot Sverige (ansökan nr. 61835/11)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-12-02

UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2011-04-20

Fakta

Karta över Eritrea

United Nations 2011


Migrationsverkets statistik

Asylsökande
2021: 28 (jan.)
2020: 529
2019: 766

Frekventa asylskäl

Militärtjänst (Nationaltjänst)
Illegal utresa
Desertörer
Religionsfrihet
Könsstympning

Administrativ struktur

Eritrean Administration Levelöppnas i nytt fönster 
Källa: Internationell organisation                                                          Upphovsdatum: 2017-03-30                                              

Introduktion till landet

EASO Country of Origin Information Report. Eritrea Country Focus
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2015-05-01

Ecoi.net Eritrealänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Funaba (kalenderkonvertering)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om landinformation gällande Eritrea

Om landinformation gällande Eritrea samt allmänt om den eritreanska statsmaktenöppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2017-09-15

Respons. Eritrea: Faktagrunnlag og kildekritikköppnas i nytt fönster
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2017-04-03