Eritrea

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2024-04-26

Introduktion till landet

Country Report on Human Rights Practices 2023 - Eritrea
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2024-04-22

Country of Origin Information Report on Eritrea Öppnas i nytt fönster.
Källa: Nederländerna. Ministry of Foreign Affairs
Upphovsdatum: 2023-12-01

Landinformation: Eritrea - Om landinformation gällande Eritrea samt allmänt om den eritreanska statsmakten (version 2.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-12-22

Respons. Eritrea: Faktagrunnlag og kildekritikk Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2017-04-03

EASO Country of Origin Information Report. Eritrea Country Focus
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2015-05-01

Säkerhetssituation, mänskliga rättigheter och humanitär situation

Respons Etiopia/Eritrea: Forhold for eritreiske flyktninger i Etiopia per mars 2024
Källa: Norge, Landinfo
Upphovsdatum: 2024-03-20

Situation of human rights in Eritrea: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea
Källa: UN Human Rights Council
Upphovsdatum: 2023-06-09

Eritrea: Crackdown on Draft Evaders' Families
Källa: Human Rights Watch
Upphovsdatum: 2023-02-09

Situation of human rights in Eritrea: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea
Källa: UN Human Rights Council
Upphovsdatum: 2022-06-06

Statement of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea
Källa: UN Human Rights Council
Upphovsdatum: 2021-03-22

Lifosrapport: Eritrea - Kvinnlig könsstympning (version 1.0)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2019-05-27

Report of the commission of inquiry on human rights in Eritrea
Källa: UN Human Rights Council
Upphovsdatum: 2016-05-09

Detailed findings of the commission of inquiry on human rights in Eritrea
Källa: UN Human Rights Council
Upphovsdatum: 2016-05-09

Eritrea. Tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-01-11

Säkerhetssektor

Eritreans in fear as military call-up intensifies over Ethiopia's Tigray war Öppnas i nytt fönster.
Källa: BBC News
Upphovsdatum: 2022-10-12

Eritrea - Conditions regarding the civilian branch of the national service, including for women, 1 January 2021 - 1 March 2022 - EUAA COI Query Öppnas i nytt fönster.
Källa: European Union Agency for Asylum (EUAA)
Upphovsdatum: 2022-03-11

Landinformation: Eritrea - Folkarmén (version 2.0)
Källa: Migrationsverket, Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys
Upphovsdatum: 2021-06-29

European Asylum Support Office: Eritrea National service, exit, and return
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2019-10-01 

Eritrea: Nasjonaltjeneste
Länk till annan webbplats.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2016-05-20

Rättsväsen och korruption

Temarapport: Eritrea - fängelser och förvarsanläggningar
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2016-09-12

Identitetshandlingar, medborgarskap och rörelsefrihet

Citizenship and Statelessness in the Horn of Africa
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2021-12-22

Focus Eritrea: Identity and civil status documents
Källa: Schweiz. Staatssekretariat für Migration (SEM)
Upphovsdatum: 2021-01-21

Eritrea: Utreise Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo                                                           Upphovsdatum: 2018-12-19

Lifosrapport: Eritrea - Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar (version 1.2)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-07-18

Familjerätt

Lifosrapport: Eritrea - vårdnad av barn (version 2.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket 
Upphovsdatum: 2018-06-12  

Religion och etnicitet

2020 Report on International Religious Freedom: Eritrea
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2021-05-12

Övrigt

Respons Eritrea: Skolevesenet
Källa: Norge, Landinfo
Upphovsdatum: 2018-05-11     

Lifosrapport: Eritrea. Familjemedlemmars kontakt med eritreanska beskickningar i utlandet (version 1.3) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket                                                           Upphovsdatum: 2018-04-26  

Eritrean Administration Level Öppnas i nytt fönster. 
Källa: Internationell organisation                                                          Upphovsdatum: 2017-03-30                                                   

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterad 2022-11-09

Rättsligt ställningstagande. Utredning och bedömning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor - RS/069/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-04-28

Rättsligt ställningstagande. Prövning av ansökningar om asyl från personer från Eritrea efter Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:12 - RS/058/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-04-20

Rättslig kommentar. Eritreanska anknytningsärenden och möjligheten att få handlingar från hemlandets myndigheter - RK/004/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-03-23

Migrationsöverdomstolens avgörande den 17 juni 2019 i MIG 2019:10 (UM 14584-18)
Instans: Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2019-06-17                                               

Sammanfattning av beslut av Europadomstolen den 29 maj 2012 i mål Abdulgadir och Mohamednur mot Sverige (ansökan nr. 61835/11)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-12-02


Fakta

Karta över EritreaFörstora bilden

United Nations 2011