Fokusländer

Lifos och Asylprövningen har valt ut ett antal fokusländer för att hjälpa medarbetare, speciellt de som tidigare inte arbetat med ett land, att hantera urvalet av relevant information samt att stödja medarbetare i land/områdesbevakning.

Den rekommenderade informationen är inte uttömmande. Det är "levande" rekommendationer som förändras med tiden.

Karta