Aktuellt

Lifos - Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet

 

Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. Lifos samlar in, analyserar och upprätthåller kunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige, till stöd för prövningen

OBS! Det är inte lämpligt att hänvisa till Lifos dokumentnummer eftersom dessa kan bli inaktuella. Möjlighet att kopiera fullständig referens finns i dokumentinformationens grå ruta i högerspalt.

_______________________________________________________


Nyhetsprenumeration

rss-kanal


 • 2017-10-25

  Temarapport: Situationen för politiskt oliktänkande på Västbanken (v. 1.0)


  Läs dokumentet
 • 2017-10-05

  Temarapport: Georgien - rätts- och säkerhetssektorn (version 1.0)


  Läs dokumentet
 • 2017-09-14

  Temarapport: Tatueringar i Afghanistan (version 1.0)


  Läs dokumentet
 • 2017-08-28

  Temarapport: Uzbekistan - migration och återvändande


  Läs dokumentet
 • 2017-08-28

  Temarapport: Uzbekistan - utsatta grupper


  Läs dokumentet

_____________________________________________________________

Nyhetsprenumeration 

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos


Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


 • 2017-11-20

  Rättslig kommentar angående möjligheten att tillämpa 5 kap. 15 a § utlänningslagen (2005:716) i de fall en prövning har gjorts med stöd av 12 kap. 19 § tredje stycket utlänningslagen - SR 37/2017


  Läs dokumentet
 • 2017-11-20

  Rättslig kommentar angående situationen i Zimbabwe - SR 36/2017


  Läs dokumentet.
 • 2017-10-31

  Rättsligt ställningstaganden angående handläggande myndighet i förvarsfrågan - SR 35/2017


  Läs dokumentet