Aktuellt

Lifos - Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet

 

Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. Lifos samlar in, analyserar och upprätthåller kunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige, till stöd för prövningen

OBS! Det är inte lämpligt att hänvisa till Lifos dokumentnummer eftersom dessa kan bli inaktuella. Möjlighet att kopiera fullständig referens finns i dokumentinformationens grå ruta i högerspalt.

_______________________________________________________


Nyhetsprenumeration

rss-kanal


_____________________________________________________________

Nyhetsprenumeration 

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos


Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


 • 2018-07-26

  Rättslig kommentar om uppenbart ogrundade asylansökningar efter EU-domstolens dom i mål C-404/17 - SR 31/2018


  Läs dokumentet
 • 2018-07-02

  Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå - SR 28/2018


  Läs dokumentet
 • 2018-07-02

  Rättslig kommentar angående 16 f § tillfälliga lagen - SR 29/2018


  Läs dokumentet