Rättsligt ställningstagande. Migrationsrättsliga konsekvenserna av Sveriges erkännande av Palestina - RS/014/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 11/2015 som fastställdes 2015-03-27.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-02-25
Dokumentnr:
45288
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Migrationsrättsliga konsekvenserna av Sveriges erkännande av Palestina - RS/014/2021,
2021-02-25
 

Ämnesord:

Praxis, Medborgarskap, Resedokument, Statslösa, Flyktingstatus, Palestinska områdena, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer