Irak

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2024-05-29

Säkerhetssituationen, mänskliga rättigheter och humanitär situation

Iraq - Security Situation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Källa: European Union Agency for Asylum, EUAA

Upphovsdatuim: 2024-05-23

Irak: Det politiska läget och säkerhetsutvecklingen 2022 till augusti 2023 (version 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket, Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys
Upphovsdatum: 2023-09-19

Iraq - Country Focus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Källa:European Union Agency for Asylum, EUAA

Upphovsdatum: 2024-04-23

Säkerhetssektor

Iraq - Actors of protection Öppnas i nytt fönster.
Källa: EASO. European Asylum Support Office
Upphovsdatum 2018-11-01

Väpnade grupper, politiska rörelser och övriga organisationer

Iraq - The protest movement and treatment of protesters and activis Öppnas i nytt fönster.
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2020-10-09

Identitetshandlingar, medborgarskap och rörelsefrihet

Lifosrapport: Irak: Internflyktingar, återvändare och rörelsefrihet
Källa: Lifos
Upphovsdatum: 2019-09-10

Iraq - Internal mobility. EASO Country of Origin Information Report Öppnas i nytt fönster. Källa: EASO. European Asylum Support Office
Upphovsdatum: 2019-02-04

Irak: Reisedokumenter og andre ID-dokumenter Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2018-03-02

Familjerätt

Temanotat Irak: Ektenskap i Irak (inkludert i KRI) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2023-04-25

Lifosrapport: Irak - familjerätt och vårdnad Öppnas i nytt fönster.
Källa: Lifos
Upphovsdatum: 2018-08-15

Religion och etnicitet

Iraq : Arab tribes and customary law, Öppnas i nytt fönster.
Källa:European Union Agency for Asylum. EUAA
Upphovsdatum: 2023-04-14

2022 Report on International Religious Freedom - Iraq Öppnas i nytt fönster.
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2023-05-15

Respons Irak: Apostasi og ateisme Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2018-08-29

Pressfrihet och media

Human Rights and Freedom of Expression: Trials in the Kurdistan Region of Iraq Öppnas i nytt fönster.
Källa:UN Assistance Mission for Iraq. UNAMI
Upphovsdatum: 2021-12-20

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterad 2022-07-01

Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Irak - RS/007/2022 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2022-07-01

Country Guidance: Iraq. Common analysis and guidance note Öppnas i nytt fönster.
Källa: EUAA
Upphovsdatum: 2022-06-29

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 23 augusti 2016 i målet J.K. and others mot Sverige, ansökan nr 59166/12
Källa:Migrationsverket, Europadomstolen
Upphovsdatum: 2016-08-23

Migrationsöverdomstolens avgörande den 9 november 2011 (mål nr UM 3891-10), MIG 2011:24
Källa: Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2011-11-09