Irak

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2022-01-22

Säkerhetssituationen, mänskliga rättigheter och humanitär situation

Iraq - Security situation Öppnas i nytt fönster.
Källa: Källa: EASO. European Asylum Support Office
Upphovsdatum: 2020-10-30

Iraq: Country of Origin Information on Access and Residency Requirements in Iraq Länk till annan webbplats.
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2019-04-25

Iraq - Targeting of individuals Öppnas i nytt fönster.
Källa: EASO. European Asylum Support Office
Upphovsdatum: 2019-03-07

Iraq - Key socio-economic indicators
Källa: EASO. European Asylum Support Office
Upphovsdatum: 2019-02-04

Säkerhetssektor

Iraq - Actors of protection Öppnas i nytt fönster.
Källa: EASO. European Asylum Support Office
Upphovsdatum 2018-11-01

Väpnade grupper, politiska rörelser och övriga organisationer

Iraq - The protest movement and treatment of protesters and activis Öppnas i nytt fönster.
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2020-10-09

Identitetshandlingar, medborgarskap och rörelsefrihet

Lifosrapport: Irak: Internflyktingar, återvändare och rörelsefrihet
Källa: Lifos
Upphovsdatum: 2019-09-10

Iraq - Internal mobility. EASO Country of Origin Information Report Öppnas i nytt fönster. Källa: EASO. European Asylum Support Office
Upphovsdatum: 2019-02-04

Irak: Reisedokumenter og andre ID-dokumenter Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2018-03-02

 

Familjerätt

Lifosrapport: Irak - familjerätt och vårdnad Öppnas i nytt fönster.
Källa: Lifos
Upphovsdatum: 2018-08-15

Religion och etnicitet

Iraq - Ethnoreligious minorities and stateless persons - EASO COI Query Response Öppnas i nytt fönster.
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2020-10-02

Respons Irak: Apostasi og ateisme Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2018-08-29

Pressfrihet och media

Human Rights and Freedom of Expression: Trials in the Kurdistan Region of Iraq Öppnas i nytt fönster.
Källa:UN Assistance Mission for Iraq. UNAMI
Upphovsdatum: 2021-12-20

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterad 2021-06-03

Rättsligt ställningstagande. Säkerhetssituationen i Irak - RS/073/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-05-31

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 23 augusti 2016 i målet J.K. and others mot Sverige, ansökan nr 59166/12
Källa:Migrationsverket, Europadomstolen
Upphovsdatum: 2016-08-23

Migrationsöverdomstolens avgörande den 9 november 2011 (mål nr UM 3891-10), MIG 2011:24
Källa: Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2011-11-09