Irak

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2018-11-06

Temanotat Irak: Ninewa provins - sikkerhetssituasjonen per oktober 2018öppnas i nytt fönster
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2018-11-05

Temanotat: Irak- Sikkerhetssituasjonen i Sør-Iraköppnas i nytt fönster
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2018-05-31

The Condemned - Women and children isolated, trapped and exploited in Iraqöppnas i nytt fönster
Källa: Amnesty International
Upphovsdatum:2018-04-13

Irak: Reisedokumenter og andre ID-dokumenteröppnas i nytt fönster
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2018-03-02

Lägesanalys: Irak -desertering
Källa: Migrationsverket; Lifos
Upphovsdatum: 2018-01-12

Thematic report: The Security Situation in Iraq -July 2016-November 2017 (version 4.0)
Källa: Migrationsverket; Lifos
Upphovsdatum:2017-12-18  

Temarapport: Irak internflykt - aktuella möjligheter att fly mellan landets provinser och återvända hem
Källa: Migrationsverket; Lifos
Upphovsdatum: 2017-06-22

Irak: Desertering fra den irakiske hæren
Källa: Norge: Landinfo 
Upphovsdatum: 2016-12-13

 

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterad 2018-01-19

Rättsligt ställningstagande angående situationen i Irak - SR 02/2018
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-01-19           

UNHCR Position on returns to Iraq
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2016-11-14

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 23 augusti 2016 i målet J.K. and others mot Sverige, ansökan nr 59166/12
Källa:Migrationsverket, Europadomstolen
Upphovsdatum: 2016-08-23

Migrationsöverdomstolens avgörande den 9 november 2011 (mål nr UM 3891-10), MIG 2011:24
Källa: Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2011-11-09

Fakta

Karta över Irak

United Nations 2011


Migrationsverkets statistik

Asylsökande:

2018: 1151 (jan-okt)
2017: 1887
2016: 2758
2015: 20858
2014: 2666

Lägesuppdatering

Foreign Travel Advice:Iraqlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Institute for the Study of War Iraq Updateslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Organization for Migration: Iraq Missionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Displacement Tracking Matrix

Iraq Body Count​länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Världens största databas över civila dödsoffer i Irak sedan 2003. Kontinuerlig uppdatering.

Iraq-business News GardaWorld WeeklySecurityUpdatelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Veckovis uppdatering av säkerhetsläget i Irak

Iraqi Newslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Musings On Iraqlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ReliefWeblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frekventa asylskäl

Religiösa grupper
Heder
Säkerhet

Introduktion till landet

Ecoi.net Iraqlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster