Somalia

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2022-01-19

Introduktion till landet

Somalia: Basisinfo
Käll: Norge, Landinfo
Upphovsdatum: 2021-03-22

EASO Country of Origin Information Report: Somalia. Actors Öppnas i nytt fönster.
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2021-07-01

South and Central Somalia Country Overview
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2014-08-01

Säkerhetssituation, mänskliga rättigheter och humanitär situation

Situation in Somalia; Report of the Secretary-General
Källa: UN Security Council
Upphovsdatum: 2021-11-11

EASO Country of Origin Information Report: Somalia. Security Situation
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: september 2021

EASO Country of Origin Information Report: Somalia. Targeted profiles
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: september 2021

Landinformation: Somalia - Säkerhetssituationen 2020 (version 1.2) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-05-12

Somalia: FGM in Somalia and Somaliland
Källa: 28 Too Many
Upphovsdatum: 2021-03-01

Protection of Civilians Report: Building the Foundation for Peace, Security and Human Rights in Somalia (1 January 2017 - 31 December 2019) Öppnas i nytt fönster.
Källa: UN Assistance Mission in Somalia (UNSOM)
Upphovsdatum: 2020-10-02

Situation in Somalia; Report of the Secretary-General Öppnas i nytt fönster.
Källa: UN Security Council
Upphovsdatum: 2020-08-13

SOS 2019 Year in Review: State of Somalia Report
Källa: Heritage Institute for Policy Studies (HIPS)
Upphovsdatum: 2020-01-01

Lifosrapport: Somalia - Kvinnlig könsstympning (version 1.1)
Källa: Migrationsverket, Lifos
Upphovsdatum: 2019-08-27

Rättsväsen och korruption

Lifosrapport: Somalia - Rätts- och säkerhetssektorn (version 1.0)
Källa: Migrationsverket, Lifos
Upphovsdatum: 2019-07-04

Identitetshandlingar, medborgarskap och rörelsefrihet

Citizenship and Statelessness in the Horn of Africa
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2021-12-22

Lifosrapport: Somalia - Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar (version 1.0) Länk till annan webbplats.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2019-04-09

Temanotat. Somalia: Praktiske forhold og sikkerhetsutfordringer knyttet til reisevirksomhet i Sør-Somalia Länk till annan webbplats.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2016-04-04

Familjerätt

Lifosrapport: Somalia - familjerätt och vårdnad (version 1.1) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2018-07-16

Somalia: Ekteskap og skilsmisse Öppnas i nytt fönster.
Öppnas i nytt fönster.
Källa: Norge. Landinfo                                                           Upphovsdatum: 2018-06-14

Religion och etnicitet

Lifosrapport: Somalia: Kvinnors position i klansystemet (v. 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket, Lifos
Upphovsdatum: 2018-04-27

Somalia: Lavstatusgrupper
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2016-12-12

Respons. Somalia: Hevndrap, rettssikkerhet og klanbeskyttelse i Somaliland
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2016-10-06

Temanotat Somalia: Klan og identitet
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2015-10-01

Somali clan families (according to Lewis 1995)
Källa: Schweiz. Staatssekretariat für Migration. SEM, f.d. BFM Upphovsdatum: 2015-01-01

Somali clan families (according to Abikar 1999)
Källa: Schweiz. Staatssekretariat für Migration. SEM, f.d. BFM Upphovsdatum: 2015-01-01

Abtirsiimo och abtirsiin-uppräkning av sin somaliska klanlinje
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-05-24

The Total Somali Clan Genealogy
Källa: African Studies Centre
Upphovsdatum: 2009-01-01

The predicament of the 'Oday' - The role of traditional structures in security, rights, law and development in Somalia
Källa: Oxfam Novib
Upphovsdatum: 2006-11-01

Genealogical table of Somali clans
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2000-09-01

Övrigt

EASO Country of Origin Information Report: Somalia. Key Socio-Economic Indicators
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: september 2021

Non-State Security Providers and Political Formation in Somalia
Källa: Centre for Security Governance. CSG
Upphovsdatum: 2016-04-27

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Översyn 2021-06-03

Rättsligt ställningstagande. Säkerhetssituationen i Somalia - RS/072/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-05-31

Rättsligt ställningstagande. Begreppet hemvist i asylärenden - RS/026/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-03-12

Migrationsöverdomstolens avgörande den 17 juni i MIG 2019:10 (UM 14584-18)
Instans: Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2019-06-17

UNHCR Position on Returns to Southern and Central Somalia (Update I)
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2016-05-01

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 10 september 2015 i målet R.H. mot Sverige, ansökan nr 4601/14
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2015-09-28

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 24 juli 2014 i målet A.A. m.fl. mot Sverige (ansökan nr 34098/11)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2014-08-21