Etiopien

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2024-04-04

Introduktion till landet
Country of Origin Information Report Ethiopia
Källa: Nederländerna. Ministry of Foreign Affairs
Upphovsdatum: 2024-01-31

Etiopia: Basisinfo
Källa: Norge, Landinfo
Upphovsdatum: 2023-12-15

Ethiopia: COI Compilation
Källa: ACCORD
Upphovsdatum: 2019-11-01

Säkerhetssituation, mänskliga rättigheter och humanitär situation

Respons Etiopia/Eritrea: Forhold for eritreiske flyktninger i Etiopia per mars 2024
Källa: Norge, Landinfo
Upphovsdatum: 2024-03-20

Ethiopia's Ominous New War in Amhara
Källa: International Crisis Group. ICG
Upphovsdatum: 2023-11-16

Conflict Trends Analysis: Amhara Region
Källa: Rift Valley Institute
Upphovsdatum: 2023-10-01

Comprehensive investigative findings and legal determinations; International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia
Källa: UN Human Rights Council
Upphovsdatum: 2023-10-13

The acute risk of further atrocity crimes in Ethiopia: an analysis; International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia
Källa: UN Human Rights Council
Upphovsdatum: 2023-10-03

Landinformation: Etiopien. Säkerhet och efterkrigskontext i Tigray (version 1.1)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2023-07-10

Ethiopia Conflict Trend Analysis: Western Oromia
Källa: Rift Valley Institute
Upphovsdatum: 2023-03-14

Landinformation: Etiopien. Tigreaner och deras situation utanför Tigray (version 2.0)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2023-02-28

Temanotat Etiopia: Væpnet konflikt og politisk opposisjon i Oromia
Källa: Norge, Landinfo
Upphovsdatum: 2023-02-24

"We Will Erase You from This Land". Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing in Ethiopia's Western Tigray Zone
Källa: Human Rights Watch & Amnesty International
Upphovsdatum: 2022-04-06

Thematic Country of Origin Information Report on Tigray 2021
Källa: Nederländerna. Ministry of Foreign Affairs
Upphovsdatum: 2021-08-01

Lifosrapport: Etiopien - Kvinnlig könsstympning (v. 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2019-03-14 

Säkerhetssektor

Landinformation: Etiopien - Fängelseförhållanden (version 1.0)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2020-05-14

Väpnade grupper, politiska rörelser och övriga organisationer

Briefing Paper: Understanding the Fano Insurgency
Källa: Rift Valley Institute
Upphovsdatum: 2024-02-01

Ethiopia: Treatment of members of opposition parties, particularly those of the Ethiopian Citizens for Social Justice Party (ECSJ, Ezema), the Oromo Federalist Congress (OFC), the Oromo Liberation Front (OLF), and the Balderas Party (2019-August 2021)
Källa: Kanada. Immigration and Refugee Board. IRB
Upphovsdatum: 2021-09-29

Landinformation: Etiopien - Säkerhetsläget, politisk utveckling och utsatta grupper (version 1.0)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2020-05-14

Ethiopia Opposition Groups: Recent Developments
Källa: Danmark. Udlændingestyrelsen
Upphovsdatum: 2020-02-02

Identitetshandlingar, medborgarskap och rörelsefrihet

Citizenship and Statelessness in the Horn of Africa
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2021-12-22

Temanotat Etiopia: Folkeregistrering og ID-dokumenter
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2020-01-31

Landinformation: Medborgarskapsfrågan för etniska somalier i Etiopien och Kenya (version 1.1)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2019-11-22

Proclamation No 378/2003. A Proclamation on Ethiopian Nationality
Källa: Etiopien
Upphovsdatum: 2003-12-23

Familjerätt

Etiopien - Äktenskap och vårdnad (v. 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2019-04-09 

Etiopien. Proclamation No. 1070/2018 A Proclamation to Provide for the Amendment of the Revised Family Code Öppnas i nytt fönster.
Källa: Etiopien. Lagstiftande organ.
Upphovsdatum: 2018-02-14

Etiopien. The Revised Family Code Öppnas i nytt fönster.
Källa: Etiopien. Lagstiftande organ.
Upphovsdatum: 2000-07-04

Religion och etnicitet

Etiopien. Etniska grupper - främst amharer, tigreaner och oromoer (version 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2023-07-06

Ethiopia 2022 International Religious Freedom Report
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2023-05-15

Somali clan families (according to Abikar 1999)
Källa: Schweiz. Staatssekretariat für Migration. SEM, f.d. BFM
Upphovsdatum: 2015-01-01

Somali clan families (according to Lewis 1995)
Källa: Schweiz. Staatssekretariat für Migration. SEM, f.d. BFM
Upphovsdatum: 2015-01-01

Genealogical table of Somali clans
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2000-09-01


Migrationsrättsenheten rekommenderar  

Uppdaterad 2022-11-09

Rättsligt ställningstagande. Utredning och bedömning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor - RS/069/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-04-28

Rättsligt ställningstagande. Flykting- och skyddsbehovsbedömningar rörande sökande som tillhör särskilt utsatta grupper - RS/051/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-04-19

Migrationsöverdomstolens avgörande den 17 juni 2019 i MIG 2019:10 (UM 14584-18)
Instans: Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2019-06-17                 

Sammanfattning av beslut från FN:s kommitté mot tortyr den 16 maj 2012 i målet N.T.W. mot Schweiz, nr 414/2010
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-02-05

Sammanfattning av beslut från FN:s kommitté mot tortyr den 23 maj 2012 i målet E.T. mot Schweiz (nr 393/2009)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-02-05

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 6 december 2012 i målet D.N.W. mot Sverige, nr 29946/10
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-01-29