Etiopien

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2022-12-22

Introduktion till landet

Etiopia: Basisinfo
Källa: Norge, Landinfo
Upphovsdatum: 2021-03-16

Country of Origin Information Report Ethiopia
Källa: Nederländerna. Ministry of Foreign Affairs
Upphovsdatum: februari 2021

Ethiopia: COI Compilation
Källa: ACCORD
Upphovsdatum: 2019-11-01

Säkerhetssituation, mänskliga rättigheter och humanitär situation

Ethiopia civil war: Tigray truce a triumph for PM Abiy Ahmed
Källa: BBC News
Upphovsdatum: 2022-11-04

Report of the International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia (Advance Unedited Version)
Källa: UN Human Rights Council
Upphovsdatum: 2022-09-19

Landinformation: Etiopien. Tigreaner och deras situation utanför Tigray
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2022-08-31

Respons Etiopia: Forhold for etniske tigrayer utenfor Tigray
Källa: Norge, Landinfo
Upphovsdatum: 2022-08-19

Ethiopia - Security situation in Tigray Region - EUAA COI Query Response
Källa: European Union Agency for Asylum. EUAA
Upphovsdatum: 2022-04-08

Temanotat Etiopia: Utvikling siden november 2021
Källa: Norge, Landinfo
Upphovsdatum: 2022-04-08

"We Will Erase You from This Land". Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing in Ethiopia's Western Tigray Zone
Källa: Human Rights Watch & Amnesty International
Upphovsdatum: 2022-04-06

Ethiopia: Returned Tigrayans Detained, Abused
Källa: Human Rights Watch
Upphovsdatum: 2022-01-05

Ethiopia: Situation of Oromos, Amharas, Gurages and Gedeos in regions other than Tigray; treatment of these ethnic groups by society and by authorities; state protection (2019-October 2021)
Källa: Kanada. Immigration and Refugee Board. IRB
Upphovsdatum: 2021-10-13

Ethiopia: The situation of different ethnic groups in Addis Ababa, including access to housing, employment, education, and healthcare; particularly the Amhara [Amara], Oromo, Tigrayan, Gurage, and Gedeo people, and their treatment by Oromo nationalists and by the Qeerroo [Qerro]; state protection (2019-September 2021)
Källa: Kanada. Immigration and Refugee Board. IRB
Upphovsdatum: 2021-10-04

Etiopien - Situationen för eritreanska asylsökande och flyktingar (version 2.0)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-10-04

Thematic Country of Origin Information Report on Tigray 2021
Källa: Nederländerna. Ministry of Foreign Affairs
Upphovsdatum: 2021-08-01

Temanotat Etiopia: Politisk utvikling og menneskerettighetssituasjon i 2019-2020, med fokus på Oromia-regionen Länk till annan webbplats.
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2021-01-06

Lifosrapport: Etiopien - Kvinnlig könsstympning (v. 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2019-03-14 

Säkerhetssektor

Landinformation: Etiopien - Fängelseförhållanden (version 1.0)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2020-05-14

Väpnade grupper, politiska rörelser och övriga organisationer

Ethiopia: Treatment of members of opposition parties, particularly those of the Ethiopian Citizens for Social Justice Party (ECSJ, Ezema), the Oromo Federalist Congress (OFC), the Oromo Liberation Front (OLF), and the Balderas Party (2019-August 2021)
Källa: Kanada. Immigration and Refugee Board. IRB
Upphovsdatum: 2021-09-29

Landinformation: Etiopien - Säkerhetsläget, politisk utveckling och utsatta grupper (version 1.0)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2020-05-14

Ethiopia Opposition Groups: Recent Developments
Källa: Danmark. Udlændingestyrelsen
Upphovsdatum: 2020-02-02

Identitetshandlingar, medborgarskap och rörelsefrihet

Citizenship and Statelessness in the Horn of Africa
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2021-12-22

Temanotat Etiopia: Folkeregistrering og ID-dokumenter
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2020-01-31

Landinformation: Medborgarskapsfrågan för etniska somalier i Etiopien och Kenya (version 1.1)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2019-11-22

Proclamation No 378/2003. A Proclamation on Ethiopian Nationality
Källa: Etiopien
Upphovsdatum: 2003-12-23

Familjerätt

Etiopien - Äktenskap och vårdnad (v. 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2019-04-09 

Etiopien. Proclamation No. 1070/2018 A Proclamation to Provide for the Amendment of the Revised Family Code Öppnas i nytt fönster.
Källa: Etiopien. Lagstiftande organ.
Upphovsdatum: 2018-02-14

Etiopien. The Revised Family Code Öppnas i nytt fönster.
Källa: Etiopien. Lagstiftande organ.
Upphovsdatum: 2000-07-04

Religion och etnicitet

2020 Report on International Religious Freedom: Ethiopia
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2021-05-12

Somali clan families (according to Abikar 1999)
Källa: Schweiz. Staatssekretariat für Migration. SEM, f.d. BFM
Upphovsdatum: 2015-01-01

Somali clan families (according to Lewis 1995)
Källa: Schweiz. Staatssekretariat für Migration. SEM, f.d. BFM
Upphovsdatum: 2015-01-01

Genealogical table of Somali clans
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2000-09-01

Migrationsrättsenheten rekommenderar  

Uppdaterad 2022-11-09

Rättsligt ställningstagande. Utredning och bedömning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor - RS/069/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-04-28

Rättsligt ställningstagande. Flykting- och skyddsbehovsbedömningar rörande sökande som tillhör särskilt utsatta grupper - RS/051/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-04-19

Migrationsöverdomstolens avgörande den 17 juni 2019 i MIG 2019:10 (UM 14584-18)
Instans: Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2019-06-17                 

Sammanfattning av beslut från FN:s kommitté mot tortyr den 16 maj 2012 i målet N.T.W. mot Schweiz, nr 414/2010
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-02-05

Sammanfattning av beslut från FN:s kommitté mot tortyr den 23 maj 2012 i målet E.T. mot Schweiz (nr 393/2009)
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-02-05

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 6 december 2012 i målet D.N.W. mot Sverige, nr 29946/10
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2013-01-29