Sammanfattning av Europadomstolens dom den 9 mars 2010 i målet R.C. mot Sverige, nr 41827/07

När en uppgiven iransk regimkritiker lägger fram medicinsk bevisning som ger stöd för hans uppgifter om inträffade övergrepp ankommer det på staten att skingra varje tvivel om risken för ny illabehandling.

Referatet till domen finns i länken Huvuddokument. Domen finns i Bilaga.

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Europadomstolen
Beslutsdatum:
2010-03-09
Dokumentnr:
29801
 
Referens:
Migrationsverket, Europadomstolen,
Sammanfattning av Europadomstolens dom den 9 mars 2010 i målet R.C. mot Sverige, nr 41827/07,
2010-03-09
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Artikel 3, Kumulativa skäl, Medicinsk bevisning, Praxis, Sverige, Tortyrskador, Trovärdighet, Utredningsansvar, Värdering av landinformation, Benefit of the doubt, Bevisbörda, Bevisvärdering, Europadomstolen, Förändrad situation i hemlandet, Internationella avgöranden, Iran, Tidigare utsatthet

Tema:
Skyddsskäl

Underkategori:
Bevisvärdering
Riskbedömning
Trovärdighet

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Utredningsansvar