Rättsligt ställningstagande. Metod för prövning då religion, inklusive konversion och ateism m.m. åberopas som asylskäl - RS/027/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 46/2018 som fastställdes 2018-12-13. 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-03-12
Dokumentnr:
45318
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Metod för prövning då religion, inklusive konversion och ateism m.m. åberopas som asylskäl - RS/027/2021 ,
2021-03-12
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Konvertiter, Utlänningslag, Religion, Sur place, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer