Lifosrapport: Etiopien - Kvinnlig könsstympning (v. 1.0)

Rapporten belyser frågan om kvinnlig könsstympning eller på engelska female genital mutilation (FGM) i Etiopien inklusive frågor om familjens beslutsmönster och statens möjlighet att erbjuda rättsligt skydd. Frågor om återomskärelse (reinfibulering) berörs också i rapporten.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2019-03-14
Dokumentnr:
42908
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lifosrapport: Etiopien - Kvinnlig könsstympning (v. 1.0),
2019-03-14
 

Ämnesord:

Etiopien, Barn, Kvinnor, Rättsväsen, Könsstympning, Genus