Rättsligt ställningstagande. Utredning och bedömning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor - RS/069/2021 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 26/2017 som fastställdes 2017-06-26.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-07-20
Dokumentnr:
45493
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Utredning och bedömning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor - RS/069/2021 (version 2.0),
2021-07-20
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Kvinnor, Förföljelse, Internflyktingar, Könsstympning, Utlänningslag, Genus, Människohandel, Sexuellt våld, Sur place, Exkludering, Beviskrav, Myndighetsskydd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Bevisvärde, Skyddsgrundsdirektivet