Landinformation: Etiopien - Säkerhetsläget, politisk utveckling och utsatta grupper (version 1.0)

Följande rapport är framtagen efter en analys av landinformationsbehov i Migrationsverkets operativa verksamheter under 2018 och 2019. Rapporten bygger primärt på information inhämtad under Migrationsanalys informationsinhämtningsresa till Etiopien (Addis Abeba och Bahir Dar) i oktober 2019. Denna har dock kompletterats med information från såväl öppna som åtkomstbegränsade källor.

Rapporten syftar i första hand till att ge en fördjupad bild av situationen för personer som har en faktisk eller tillskriven koppling till grupper som är, har varit eller kan komma att bli utsatta i den transformativa fas som Etiopien befinner sig i. I andra hand syftar rapporten till att ge en fördjupad bild av några huvudsakliga aktörer som är, har varit eller kan vara de som bidrar till de ovanstående gruppernas utsatthet. I tredje hand syftar rapporten till att ge en översikt över den nuvarande politiska och säkerhetsmässiga utvecklingen i landet och faktorer som påverkar denna.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys
Upphovsdat:
2020-05-14
Dokumentnr:
44315
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys,
Landinformation: Etiopien - Säkerhetsläget, politisk utveckling och utsatta grupper (version 1.0),
2020-05-14
 

Ämnesord:

Somalier, Etiopien, Återvändande, Etiopier, Barn, Politisk utveckling, Politisk opposition, Terrorism, Kvinnor, Etniska grupper, Politiska fångar, Väpnad konflikt, Säkerhetstjänst, Undantagstillstånd, Statsskick, Befolkning, Internflyktingar, Politiska institutioner, Säkerhetsstyrkor, Nationalism, Väpnade grupper, OLF, Ogaden, Oromo, Oromo Liberation Front, Ogaden National Liberation Front, Amhara, Tigray, HBTQ, Oromo National Congress, EPPF, Ginbot 7