Lifosrapport: Etiopien - Äktenskap och vårdnad (version 1.0)

Denna rapport om äktenskap och vårdnad av barn i Etiopien har tagits fram efter att Migrationsverkets operativa verksamhet identifierat ett behov av information kring familjerättsliga regler i Etiopien.

Rapporten syftar till att redogöra för rättsregler och administrativa processer avseende äktenskap och vårdnad i Etiopien. Inom ramen för syftet belyses även kontextuell information, om än i begränsad omfattning. Rapporten gör emellertid inte anspråk på att vara uttömmande avseende tillämpliga rättsregler eller annan information kring äktenskap och vårdnad i Etiopien. Information har hämtats från öppna källor.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2019-04-09
Dokumentnr:
43038
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lifosrapport: Etiopien - Äktenskap och vårdnad (version 1.0),
2019-04-09
 

Ämnesord:

Etiopien, Barn, Skilsmässa, Vårdnad, Familjerätt, Lagstiftning, Äktenskap, Födelsebevis, Registrering