Temanotat Somalia: Klan og identitet

Rapporten beskriver den roll klanen spelar i det somaliska samhället. Dessutom diskuteras begreppet identitet  och hur identitet uttrycks samt även socialpsykologiska aspekter som utmärker sig när somalier presenterar sig för andra.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Norge. Landinfo
Upphovsdat:
2015-10-01
Dokumentnr:
35800
 
Referens:
Norge. Landinfo,
Temanotat Somalia: Klan og identitet,
2015-10-01
 

Ämnesord:

Levnadsförhållanden, Klaner, Kvinnor, Somalia, Religiösa grupper, Sociala förhållanden, Befolkning, Nomader