Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare i Somalia. RS/006/2022 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2023-08-14
Dokumentnr:
47605
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare i Somalia. RS/006/2022 (version 2.0),
2023-08-14
 

Ämnesord:

Somalier, Praxis, Minoriteter, Barn, Säkerhet, Konflikter, Klaner, Kvinnor, Somalia, Militären, Internflyktingar, Genus, Puntland, Somaliland, Mogadishu, Väpnade grupper, Al-Shabaab