Lifosrapport: Somalia - Rätts- och säkerhetssektorn (version 1.0)

Följande rapport behandlar översiktligt rätts- och säkerhetssektorn i Somalia, med särskilt fokus på det pluralistiska somaliska rättssystemet, klanernas inflytande, domstolar, polisväsende och korruption. Informationen är primärt hämtad från öppna källor, men även genom Lifos utredningsresor till Somalia.

I rapporten skiljs på den statliga och icke-statliga rätts- och säkerhetssektorn, där den statliga sektorn är organiserad under den somaliska federala regeringen (SFG) och regleras av somalisk konstitutionell och federal rätt, i den mån den är utbyggd. Den icke-statliga sektorn som behandlas här inkluderar dels den rättsskipning som råder i områden kontrollerade av Al-Shabaab, dels den mycket brett praktiserade somaliska sedvanerätten (xeer).

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2019-07-01
Dokumentnr:
43334
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lifosrapport: Somalia - Rätts- och säkerhetssektorn (version 1.0),
2019-07-01
 

Ämnesord:

Somalier, Rättssäkerhet, Domstolar, Klaner, Somalia, Polisen, Rättsväsen, Korruption, Al-Shabaab, Xeer, Sedvanerätt