Lifosrapport. Somalia - familjerätt och vårdnad (version 1.1)

Denna rapport om vårdnad av barn i Somalia har tagits fram efter förfrågan från Migrationsverkets Medborgarskapsenhet.

Rapporten syftar primärt till att redogöra för vad som generellt sett gäller rättsligt avseende vårdnadsfrågor i Somalia.

Uppdateringen (version 1.1) rör endast mindre språkfel i ursprungsversionen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2018-07-16
Dokumentnr:
41424
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lifosrapport. Somalia - familjerätt och vårdnad (version 1.1),
2018-07-16
 

Ämnesord:

Barn, Vårdnad, Familjerätt, Lagstiftning, Kvinnor, Somalia, Rättsväsen, Barn utanför äktenskapet, Xeer, Sedvanerätt