Temarapport. Eritrea - Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar (version 1.1)

Föreliggande rapport syftar till att utgöra ett stöd i utredningar av identitets- och hemvistfrågor som bland annat görs i samband med prövning av asylärenden. Rapporten ger översiktliga beskrivningar av den eritreanska medborgarskapslagstiftningen, folkbokföringssystemet och dess faktiska funktion samt vanligt förekommande pass- och identitetshandlingar och deras praktiska användning. Även Eritreas administrativa struktur belyses.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2017-11-24
Dokumentnr:
40578
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport. Eritrea - Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar (version 1.1),
2017-11-24
 

Ämnesord:

Eritrea, Dokument, Pass, Barn, Familjerätt, Medborgarskap, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Falska dokument, Folkbokföring, Rörelsefrihet, Korruption, Dubbelt medborgarskap, Statslösa, Födelsebevis, Identitetskort, Äktenskapsbevis, Registrering, Dödsattester, Identitetshandlingar