Lifosrapport: Eritrea - Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar (version 1.2)

Föreliggande rapport syftar till att utgöra ett stöd i utredningar av identitets- och hemvistfrågor som bland annat görs i samband med prövning av asylärenden. Rapporten ger översiktliga beskrivningar av den eritreanska medborgarskapslagstiftningen, folkbokföringssystemet och dess faktiska funktion samt vanligt förekommande pass- och identitetshandlingar och deras praktiska användning. Även Eritreas administrativa struktur belyses.

Rapporten uppdaterades i juli 2018.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2018-07-18
Dokumentnr:
40578
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lifosrapport: Eritrea - Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar (version 1.2),
2018-07-18
 

Ämnesord:

Eritrea, Dokument, Pass, Barn, Familjerätt, Medborgarskap, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Falska dokument, Folkbokföring, Rörelsefrihet, Korruption, Dubbelt medborgarskap, Statslösa, Födelsebevis, Identitetskort, Äktenskapsbevis, Registrering, Dödsattester, Identitetshandlingar