Temarapport: Eritrea - fängelser och förvarsanläggningar

Temarapportens syfte är att redogöra för Eritreas system av fängelser och förvarsanläggningar. Ansatsen är att under rådande förutsättningar med ett begränsat informationsläge söka belysa systemets struktur, funktion och utmärkande drag. Informationen är inhämtad från i huvudsak öppna elektroniska källor. Därtill tillkommer uppgifter från tryckt material och från möten med externa experter.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2016-09-12
Dokumentnr:
38100
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport: Eritrea - fängelser och förvarsanläggningar,
2016-09-12
 

Ämnesord:

Eritrea, Förvar, Fångar, Fängelser