Rättsligt ställningstagande. Prövning av ansökningar om asyl från personer från Eritrea efter Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:12 - RS/058/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 27/2017 som fastställdes 2017-06-29. 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-04-20
Dokumentnr:
45449
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Prövning av ansökningar om asyl från personer från Eritrea efter Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:12 - RS/058/2021 ,
2021-04-20
 

Ämnesord:

Utresa, Verkställighet, Militärtjänst, Praxis, Eritrea, Återvändande, Handläggning, Lagstiftning, Förföljelse, Desertörer, Illegal utresa, Utlänningslag, Flyktingstatus, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer