Rättslig kommentar. Eritreanska anknytningsärenden och möjligheten att få handlingar från hemlandets myndigheter - RK/004/2021 (version 2.0)

Rättsliga kommentarer utgör Migrationsverkets uttalanden om hur ett domstolsavgörande bör tolkas. De är styrande för myndighetens medarbetare och beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna rättsliga kommentar ersätter version 1.0 som fastställdes 2021-03-23.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2023-09-29
Dokumentnr:
47695
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar. Eritreanska anknytningsärenden och möjligheten att få handlingar från hemlandets myndigheter - RK/004/2021 (version 2.0),
2023-09-29
 

Ämnesord:

Praxis, Eritrea, Pass, Anknytning, Ambassader, Familjeåterförening, Illegal utresa, Främlingspass, Beviskrav, Identitetshandlingar, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer