Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för personer från Uzbekistan - RS075/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur 
en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. 
De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 16/2018 som därmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-05-31
Dokumentnr:
45592
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för personer från Uzbekistan - RS075/2021,
2021-05-31
 

Ämnesord:

Praxis, Återvändande, Uzbekistan, Barn, Politisk opposition, Religionsfrihet, Kvinnor, Illegal utresa, Journalister, Skyddsbehov, Viseringar, HBTQ, Myndighetsskydd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer