Landinformation: Uzbekistan - Migration och återvändande (version 2.0)

Det här är en uppdatering av rapport med samma titel från 2018. Rapporten behandlar synen på migration och återvändande migranter, med ett särskilt fokus på personer som återvänder efter att ha sökt asyl utomlands.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys
Upphovsdat:
2020-12-14
Dokumentnr:
45052
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys,
Landinformation: Uzbekistan - Migration och återvändande (version 2.0),
2020-12-14
 

Ämnesord:

Utresa, Asylsökande, Återvändande, Uzbekistan, Gränskontroll, Säkerhetstjänst, Migration, Utresetillstånd, Utresekontroll