Sammanfattning av Europadomstolens dom den 18 december 2012 i målet F.N. m.fl. mot Sverige, nr 28774/09

Trots förekomsten av vissa motstridigheter i sökandenas uppgifter bedöms kärnan i deras asylberättelse oförändrad och trovärdig då den också vinner visst stöd av landinformation och ingiven skriftlig bevisning. I ljuset av den allvarliga MR-situationen i landet bedöms en utvisning till Uzbekistan strida mot artikel 3 med hänsyn till bl.a. politisk aktivitet på relativt låg nivå såväl i hemlandet som i Sverige.

 

 

Referat till domen finns i länken Huvuddokument. Domen finns i Bilaga.

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Europadomstolen
Beslutsdatum:
2012-12-18
Dokumentnr:
29762
 
Referens:
Migrationsverket, Europadomstolen,
Sammanfattning av Europadomstolens dom den 18 december 2012 i målet F.N. m.fl. mot Sverige, nr 28774/09 ,
2012-12-18
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Artikel 3, Politisk aktivitet, Praxis, Sur place, Sverige, Tortyrskador, Trovärdighet, Uzbekistan, Bevisvärdering, Europadomstolen, Identitet, Internationella avgöranden

Tema:
Skyddsskäl

Underkategori:
Bevisvärdering
Religiös eller politisk uppfattning
Sur place
Trovärdighet