Hazarer i Afghanistan (version 2.0)

Denna rapport belyser förhållandena för den hazariska minoriteten i Afghanistan. Inledningsvis beskrivs faktorer som generellt sett är kännetecknande för hazarer, såsom ursprung, språk, religion och sociala strukturer. I vissa delar blir dock redogörelsen mer generell och allmängiltig även för andra etniska grupper i landet, exempelvis vad gäller familjemönster och betydelsen av sociala nätverk. Rapporten ger även en historisk överblick för att belysa skeenden som har haft stor betydelse för hazarer och som än i dag kan ha viss påverkan genom kvarvarande strukturer. Slutligen redogörs för nutida förhållanden för hazarer i landet med betoning på samhällsposition och säkerhetsmässiga aspekter.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys
Upphovsdat:
2021-05-11
Dokumentnr:
45532
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsanalys. Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys,
Hazarer i Afghanistan (version 2.0),
2021-05-11
 

Ämnesord:

Historia, Politisk utveckling, Säkerhet, Afghanistan, Talibaner, Konflikter, Kvinnor, Fredsprocess, Språk, Sociala förhållanden, Äktenskap, Hazarer, Heder, USA, Religion, Tvångsrekrytering, Rekrytering, Islamiska Staten