Rättsligt ställningstagande. Bedömning av säker resväg i asylärenden - RS/023/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 29/2016 som fastställdes 2016-06-27.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-03-12
Dokumentnr:
45314
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Bedömning av säker resväg i asylärenden - RS/023/2021 ,
2021-03-12
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Säkerhet, Resvägar, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer