Irak: Internflyktingar, återvändare och rörelsefrihet

Rapporten ger en översiktlig lägesbild och analys av situationen för internflyktingar samt återvändande internflyktingar (härefter återvändare) inom Irak i kölvattnet av den Islamiska statens (härefter IS) territoriella förluster i december 2017. Rapporten behandlar även information om myndigheterna, alternativt lokalsamhällenas, upprättade riktlinjer/procedurer i samband med mottagandet och återetableringen av internflyktingar som önskar återvända till hemorten.

Informationen har hämtats från öppna källor och Lifos inhämtningsresa till Bagdad och Erbil, mellan den 25 och 28 mars 2019. Rapporten belyser följdverkningarna av IS tillbakadragande från tidigare kontrollerad territorium på dagens internflyktssituation.

Rapporten fokuserar på de bakomliggande mekanismerna till dagens situation och hur dessa påverkar möjligheterna, alternativt utmaningarna, för internflyktingar att återvända till sina hemorter, och för de som inte kan återvända att finna tillfällig vistelse/bosättning i andra delar av landet. Detta innefattar även möjligheter till förflyttning och rörelse inom samtliga delar av landet, och vad detta kan medföra för konsekvenser, t.ex. bosättningsrestriktioner, risk för sekundär internflykt m.m. Därtill klarlägger rapporten myndigheternas förfarande, om än komplext och arbiträrt, att komma till bukt med den långvariga internflyktssituationen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2019-09-10
Dokumentnr:
43600
 
Referens:
Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Irak: Internflyktingar, återvändare och rörelsefrihet,
2019-09-10
 

Ämnesord:

Irakier, Minoriteter, Återvändande, Kurder, Säkerhet, Flyktingläger, Väpnad konflikt, Säkerhetstjänst, Irak, Bosättning, Rörelsefrihet, Flyg, Internflyktingar, Kurdistan Region in Iraq, Shiamuslimer, Sunnimuslimer, Väpnade grupper, Integration, Besök, Yezidier, Kurdistan Regional Government, Islamiska Staten