Migrationsöverdomstolens avgörande den 9 november 2011 (mål nr UM 3891-10), MIG 2011:24

Det har funnits synnerlig anledning att anta att en asylsökande, som i och för sig varit att betrakta som skyddsbehövande, i sitt hemland deltagit i förövandet av brott mot mänskligheten. Han var därmed utesluten från att anses som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Med hänsyn till att det förelåg ett temporärt verkställighetshinder, beviljades utlänningen ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2011-11-09
Dokumentnr:
26228
 
Referens:
Migrationsöverdomstolen, Domstolsverket,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 9 november 2011 (mål nr UM 3891-10), MIG 2011:24,
2011-11-09
 

Ämnesord:

Irakier, Praxis, Säkerhetstjänst, Verkställighetshinder, Irak, Tidsbegränsat uppehållstillstånd, Uteslutandegrunder, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Uteslutandegrunder, Migrationsöverdomstolen, Irak, Tidsbegränsat uppehållstillstånd, Skyddsskäl

Tema:
Skyddsskäl

Underkategori:
Uteslutandegrunder