Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Ukraina - RS/009/2023

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat RS/004/2022 som därmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2023-12-22
Dokumentnr:
47937
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Ukraina - RS/009/2023,
2023-12-22
 

Ämnesord:

Asylskäl, Praxis, Lagstiftning, Internflyktingar, Skyddsbehov, Flyktingstatus, Uteslutandegrunder, Myndighetsskydd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer