Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillståndets längd för personer som omfattas av 21 kap. utlänningslagen - RS/003/2022

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2022-03-06
Dokumentnr:
46214
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillståndets längd för personer som omfattas av 21 kap. utlänningslagen - RS/003/2022,
2022-03-06
 

Ämnesord:

Praxis, Ukraina, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer