Teman (riskgrupper, sjukvård m.m.)

Barn

Barn - i olika länder


Better Care Network
http://www.bettercarenetwork.org/regions-countrieslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 Child Migration Research network (CMRN)
CMRN drivs av Development Research Centre on Migration Globalisation and Poverty vid University of Sussex
http://www.childmigration.net/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Child Rights Information
Network (CRIN) Globalt nätverk av organisationer som sammanställer information om barn och verkar för barns rättigheter
http://www.crin.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Child Wise
Organisation som arbetar i Australien, Asien och Stillahavsområdet för att förhindra övergrepp mot barn
http://www.childwise.net/page/37/online-publicationslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Coalition to Stop the Use of Child Soldiers
Organisationen samarbetar med UNICEF och Röda korset
http://www.child-soldiers.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Consortium for Street Children
http://www.streetchildren.org.uk/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Development Infomation Gateway
- Eldis Här erbjuds dokument i fulltext om bland annat barnarbete, gatubarn samt barn och konflikter
http://www.eldis.org/children/index.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children
Information om barnaga i olika länder
http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hague Conference on Private International Law (HCCH)
INCADAT.The International Child Abduction Database
Här finns alla Haag-konventioner och vilka länder som har undertecknat dessa.
http://www.incadat.com/index.cfm?act=text.text&lng=1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Human Rights Watch
Webbsida om barns rättigheter med ämnen som ungdomsbrottslighet, barnarbete, hiv / aids och hälsa, barnsoldater, våld mot barn, flyktingar, fördrivna och migrerande barn, utbildning, gatubarn, barn som berövats föräldrapenning, vård m.m.
http://www.hrw.org/topic/childrens-rightslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Rescue Committee
http://www.theirc.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
"Special Rapporteur of the Commission on Human Rights" rapporter om barn i olika länder
Country visits
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/CountryVisits.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reunite
International.Child Abduction and Custody Laws in the Muslim World
http://www.reunite.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Save the Children
International Save the Children Alliance Organisationen rapporterar om mr-situationen för barn i olika länder
http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6115947/k.8D6E/Official_Site.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

United Nations (UN)
Home-Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and armed conflict
http://childrenandarmedconflict.un.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


UN children's Fund (UNICEF)
Barnens situation i olika länder
http://www.unicef.org/infobycountry/index.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Country, Regional and Divisional Annual Reports
http://www.unicef.org/about/annualreport/index_index.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


UN educational, scientific and cultural organisation (UNESCO)
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UNHCR - Refugee Children
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c1e8.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

U.S. Department of Labor
Office of Child Labor, Forced Labor, and Human Trafficking (OCFT) Publications Rapporter om barnarbete i olika länder
http://www.dol.gov/ilab/media/reports/iclp/main.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

War Child
http://www.warchild.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Watchlist  
on children and armed conflict - country reports
Women's Commission for Refugee Women and Children
http://watchlist.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBarn - Adoption​

Adoptionscentrum (AC)
http://www.adoptionscentrum.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Adoptionsföreningen La Casa  (ALC)
http://www.alc-adoption.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barnen Framför Allt — adoptioner (BFA-A)
http://www.bfa.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barnens Vänner — internationella adoptioner  (BV)http://www.bvadopt.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Child Adoption Center
Adoptionslagstiftningen i Thailand
http://www.adoption.dsdw.go.th/eAbout%20Us.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Familjeföreningen för internationella adoptioner (FFIA)http://www.ffia.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)http://www.mia.eu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Barn - Vårdnad

Europeiska Kommissionen (ERN)
Föräldraansvar
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_gen_sv.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lexadin - The World Law Guide
Lagstiftning för bl.a. familjerätt
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/legis.phplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Etniska och religiösa grupper


Center for World Indigenous Studies
http://cwis.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Christian Solidarity Worldwide
Landrapporter om religionsfriheten, särskilt kristnas situation, i ett antal länder
http://dynamic.csw.org.uk/a3index.asp?s=id&t=presslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Council of Europe (COE). Roma and Travellers
http://www.coe.int/T/DG3/RomaTravellers/Default_en.asplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

European Centre for Minority Issues (ECMI)
http://www.ecmi.de/home/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

European Roma Rights Centre (EERC)  
Internationell intresseorganisation för romer
http://www.errc.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forum 18 org.
Den norska organisationen utgår från artikel 18 ur "the Universal Declaration of Human Rights". F18 publicerar rapporter om olika religiösa minoriteters ställning och levnadsvillkor i olika länder
http://www.forum18.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
http://www.iwgia.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Joshua Project
Unreached peoples of the world
http://www.joshuaproject.net/index.phplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minorities at Risk (MAR) project
Universitetsbaserat forskningsprojekt om etniska grupper
http://www.cidcm.umd.edu/mar/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minority Rights Group International (MRG)
Organisationens rapporter om etniska, religiösa och språkliga minoriteter
http://www.minorityrights.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NativeWeb
http://www.nativeweb.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR): Minorities
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minoritis/Pages/MinoritiesIndex.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Organization for Security and Co-operaton in Europe (OSCE) - High Commisner on National Minorities  http://www.osce.org/hcnmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

United Nations Independent Expert on minority issueshttp://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

World Directory of Minorities and Indigenous Peoples
http://www.minorityrights.org/744/directory/world-directory-of-minorities-and-indigenous-peoples.htmlöppnas i nytt fönster

The Red Book of the Peoples of the Russian Empire
http://www.eki.ee/books/redbook/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO)
Här finns information om en massa icke-representerade folk och nationer runt om i världen
http://www.unpo.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF)
USCIRF fungerar som en påtryckargrupp för förändringar och policy i USA
http://www.uscirf.gov/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

U.S. Department of State
Annual Report to Congress on International Religious Freedom
http://www.state.gov/g/drl/irf/rpt/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Genus

HBTQ
(homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer)

Amnesty International
https://www.amnesty.org/en/search/?issue=1589länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Globalgayz
http://globalgayz.com/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD)
http://www.glaad.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Human Rights First
http://www.humanrightsfirst.org/topics/lgbtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Human Rights Watch
LGBT Rights
https://www.hrw.org/topic/lgbt-rightslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ILGA
The International Lesbian and Gay Association
http://ilga.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Micro Rainbow International
http://www.micro-rainbow.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OutRight Action International https://www.outrightinternational.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL)http://www.rfsl.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Kvinnor


BRIDGE
Institute for Development Studies (IDS) i Storbritannien Information gällande genus i olika länder
http://www.bridge.ids.ac.uk/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Center for Gender & Refugee Studies
http://cgrs.uchastings.edu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/öppnas i nytt fönster

Eldis - Development Infomation Gateway
Länken erbjuder dokument i fulltext om bland annat genus och konflikter
http://www.eldis.org/gender/index.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

European Institute for Gender Equality
http://eige.europa.eu/
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Human Rights Watch
Women's rights
http://www.hrw.org/en/category/topic/women
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR): Special Rapporteur on violence againstwomen
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Refworld Gender Equality and Women
Refworld-dokument som rör jämställdhet och kvinnor, inklusive policy och bakgrundsinformation
http://www.refworld.org/women.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Reliefweb, Gender
http://reliefweb.int/topics/genderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UNHCR - Refugee Women
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c1d9.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

United Nations Development Found for Women (UNIFEM)
FNs kvinnoportal för gällande kvinnors mänskliga rättigheter
http://www.unwomen.org/
hlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ttp://evaw-global-database.unwomen.org/en
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
http://www.unwomen.org/en/cswlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

United Nations Populations Fund (UNFPA)
http://www.unfpa.org/gender/violence.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

United Nations Secretary-General's database on violence against women
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-database.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Women living under Muslim laws (WLUML)
http://www.wluml.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Women's Refugee Commission
http://womensrefugeecommission.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Hälsa/sjukvård

Aidsmap
http://www.aidsmap.com/e-atlas/country/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BIOMED Conflict and Health
http://www.conflictandhealth.com/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Bosnian health site
Information om hälsovård i Bosnien på bosniska för patienter och läkare
http://www.healthbosnia.com/index.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Diabetes Atlas (IDF)
http://www.diabetesatlas.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Family Health International (FHI)
NGO som arbetar med förbättringar av tillgång till sjukvård i ett stort antal länder
http://www.fhi360.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Global Network of People Living with HIV (GNP+)
http://www.gnpplus.net/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Human Rights Watch
Disability; Gender-based violence; Health care access; HIV/AIDS; Mental health; Natural disasters; Prisons; Refugees; Reproductive health; Workplace health
http://www.hrw.org/en/topic/healthlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Centre for Migration and Health
https://icmhd.wordpress.com/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Community of Women Living with Aids (ICW)
http://www.icw.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Medical Corps (IMC)
Organisationens utvecklingsprogram gällande sjukvård i många olika länder presenteras
http://www.internationalmedicalcorps.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IRIN PlusNews. Global HIV/AIDS news and analysis
Information om HIV/AIDS i Afrika, Amerika och Asien
http://www.irinnews.org/theme/hiv/hiv/aidslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Médecins du Monde
http://www.medecinsdumonde.org/gblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Médecins Sans Frontières (MSF) throughout the world
Médecins Sans Frontièr är en internationell humanitär hjälporganisation som verkar i mer än 80 länder
http://www.doctorswithoutborders.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läkare utan gränser
http://www.lakareutangranser.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Mental Disability Advocacy Center(MDAC)
http://www.mdac.info/enlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NAM aidsmap. HIV &AIDS
http://www.aidsmap.com/enlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR): Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

The People Living with HIV Stigma Index
http://www.stigmaindex.org/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Physicians for Human Rights
http://www.physiciansforhumanrights.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Réseau Médicament et Développement
http://www.remed.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Santé Tropicale
Information på franska gällande afrikanska länder
http://www.santetropicale.com/index.asplänk till annan webbplats

Thieme
Information gällande ca 70 länder på tyska
http://www.thieme.de/viamedici/laender/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
Progress reports submitted by countries  
FNs sammanställning av resurser i mer än 75 länder gällande information kring och stöd till dem som drabbats av AIDS
http://www.unaids.org/en/regionscountrieslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Women, Children, and HIV
http://www.womenchildrenhiv.org/wchiv?page=wx-t1&root=reglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


World health organisation (WHO)
Information om hälsoförhållanden i olika länder
http://www.who.int/countries/en/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cancer country profiles
http://www.who.int/cancer/country-profiles/en/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Diabetes country profiles http://www.who.int/entity/diabetes/country-profiles/en/index.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

HIV/AIDS country information
http://www.who.int/topics/hiv_aids/en/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europe Health systems
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systemslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europe Health Systems in Transition (HiT) series http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/health-systems-in-transition-hit-serieslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mental Health Atlas
http://www.who.int/mental_health/evidence/atlasmnh/en/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Programmes and projects
http://www.who.int/entity/en/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 
[Till Teman]

Identitet


PRADO
Public Register of Authentic Identity and Travel Documents
Online Europeiska unionens råd har sammanställt ett offentligt register över äkta identitets- och resehandlingar gällande länder inom EU
http://www.consilium.europa.eu/prado/SV/homeIndex.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

U.S. Department of State. Travel. State. Gov. Bureau of Consular Affairs
http://travel.state.gov/content/travel/en.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


[Till Teman]

Journalister


Committee to Protect Journalists (CPJ)
Här finns information om förhållanden för journalister i olika delar av världen
http://www.cpj.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Council of Europe: Platform to promote the protection of journalism and safety of journalists
http://www.coe.int/en/web/media-freedom/homelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

GLAAD Media Reference Guide
8th Edition Updated May 2010
http://www.glaad.org/referencelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Freedom of Expression Exchange (IFEX)
http://www.ifex.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Federation of Journalists (IFJ)
http://www.ifj.org/enlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reporters Without Borders
Internationell organisation för pressfrihet ger information om förhållanden i många länder
http://en.rsf.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Militären


Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
Legal Database on Security Sector Governance Här finns ca 600 dokument i fulltext, lagar gällande bl.a. militärtjänstgöring, nationell säkerhet, polisen i olika länder
http://www.dcaf.ch/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

GlobalSecurity.org
Para-Military Groups
Kortfattat redogörelse för olika paramilitära grupper i världen
http://www.globalsecurity.org/military/world/para/index.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mapping Militants Project
Kartläggning av militanta organisationer bl.a. med hjälp av interaktiva kartor
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

World military guide
Information om krigsmakter och dess organisering i världen. Obs! Sökingångar per land finns långt ner på sidan
http://www.globalsecurity.org/military/world/index.htmlmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

War Resisters' International (WRI)
http://www.wri-irg.org/from-off.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Refusing to bear arms:
a world survey of conscription and conscientious objection to military service, 1998-2005
http://www.wri-irg.org/co/rtba/index.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Terrorism


Human Rights Watch (HRW): Terrorism / Counterterrorism
https://www.hrw.org/topic/terrorism-counterterrorismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Policy Institute for Counter-Terrorism (ICT)
http://www.ict.org.il/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR): Terrorism
http://www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UN Security Council Counter-Terrorism Committee
Country Reports
http://www.un.org/en/sc/ctc/resources/countryreports.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

United States Department of State: Country Reports on Terrorism
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/index.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Tortyr


Council of Europe - CPT
European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment
http://www.cpt.coe.int/en/states.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

HUDOC-CPT Database
http://www.cpt.coe.int/en/hudoc-cpt.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Committee Against Torture (CAT)
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

World Organisation Against Torture
Världens största nätverk av NGO:s mot tortyr
http://www.omct.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Trafficking

Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)
http://www.gaatw.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Humantrafficking.org
http://www.humantrafficking.org/content/about_uslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Labour Organization(ILO): Forced labour, human trafficking and slavery
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

National Human Trafficking Resource Center
Human Trafficking Search
Här finns länkar till information om barnarbete och människohandel med sökingång per land
http://www.humantraffickingsearch.net/Default.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR): Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and children
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) - Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings
http://www.osce.org/secretariat/traffickinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

U.S. Department of State
Trafficking in Persons Report 2015
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2015/index.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


[Till Teman]

Traditioner - Heder / Könsstympning

Amnesty International
Hedersmord Begreppen kring heder och hedersmord reds ut http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-rattigheter/hedersmord/öppnas i nytt fönster

Home Office, UK. Border Agency
Female Genital Mutilation  (FGM)
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/48776e342.pdf  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Inter-parliamentary Union
FGM legislation in different countries
http://www.ipu.org/wmn-e/fgm-prov.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inter-African committee on tradional practices
http://www.iac-ciaf.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
UNICEF
Child Marriage
http://www.childinfo.org/files/childmarriage_EarlyMarriageFinal.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Female Genital Mutilation/Cutting
http://www.childinfo.org/files/fgmc_U83FGM_9_web_Finalversionprinted.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
United Nations Populations Fund (UNFPA)
http://www.unfpa.org/gender/practices.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
Female Genital Cutting Education and Networking Project
http://www.fgmnetwork.org/index.phplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Teman]

Länklistan uppdaterad:
2016-07-05