Teman (riskgrupper, sjukvård m.m.)

Barn

Barn - i olika länder


Better Care Network
http://www.bettercarenetwork.org/regions-countries Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 Child Migration Research network (CMRN)
CMRN drivs av Development Research Centre on Migration Globalisation and Poverty vid University of Sussex
http://www.childmigration.net/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Child Rights Information
Network (CRIN) Globalt nätverk av organisationer som sammanställer information om barn och verkar för barns rättigheter
http://www.crin.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Child Wise
Organisation som arbetar i Australien, Asien och Stillahavsområdet för att förhindra övergrepp mot barn
http://www.childwise.net/page/37/online-publications Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Coalition to Stop the Use of Child Soldiers
Organisationen samarbetar med UNICEF och Röda korset
http://www.child-soldiers.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Consortium for Street Children
http://www.streetchildren.org.uk/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Development Infomation Gateway
- Eldis Här erbjuds dokument i fulltext om bland annat barnarbete, gatubarn samt barn och konflikter
http://www.eldis.org/children/index.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children
Information om barnaga i olika länder
http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hague Conference on Private International Law (HCCH)
INCADAT.The International Child Abduction Database
Här finns alla Haag-konventioner och vilka länder som har undertecknat dessa.
http://www.incadat.com/index.cfm?act=text.text&lng=1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Human Rights Watch
Webbsida om barns rättigheter med ämnen som ungdomsbrottslighet, barnarbete, hiv / aids och hälsa, barnsoldater, våld mot barn, flyktingar, fördrivna och migrerande barn, utbildning, gatubarn, barn som berövats föräldrapenning, vård m.m.
http://www.hrw.org/topic/childrens-rights Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Rescue Committee
http://www.theirc.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
"Special Rapporteur of the Commission on Human Rights" rapporter om barn i olika länder
Country visits
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/CountryVisits.aspx Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reunite
International.Child Abduction and Custody Laws in the Muslim World
http://www.reunite.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Save the Children
International Save the Children Alliance Organisationen rapporterar om mr-situationen för barn i olika länder
http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6115947/k.8D6E/Official_Site.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

United Nations (UN)
Home-Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and armed conflict
http://childrenandarmedconflict.un.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


UN children's Fund (UNICEF)
Barnens situation i olika länder
http://www.unicef.org/infobycountry/index.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Country, Regional and Divisional Annual Reports
http://www.unicef.org/about/annualreport/index_index.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


UN educational, scientific and cultural organisation (UNESCO)
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UNHCR - Refugee Children
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c1e8.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

U.S. Department of Labor
Office of Child Labor, Forced Labor, and Human Trafficking (OCFT) Publications Rapporter om barnarbete i olika länder
http://www.dol.gov/ilab/media/reports/iclp/main.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

War Child
http://www.warchild.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Watchlist  
on children and armed conflict - country reports
Women's Commission for Refugee Women and Children
http://watchlist.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Barn - Adoption​

Adoptionscentrum (AC)
http://www.adoptionscentrum.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Adoptionsföreningen La Casa  (ALC)
http://www.alc-adoption.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnen Framför Allt — adoptioner (BFA-A)
http://www.bfa.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnens Vänner — internationella adoptioner  (BV)http://www.bvadopt.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Child Adoption Center
Adoptionslagstiftningen i Thailand
http://www.adoption.dsdw.go.th/eAbout%20Us.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjeföreningen för internationella adoptioner (FFIA)http://www.ffia.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)http://www.mia.eu/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Barn - Vårdnad

Europeiska Kommissionen (ERN)
Föräldraansvar
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_gen_sv.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lexadin - The World Law Guide
Lagstiftning för bl.a. familjerätt
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/legis.php Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[Till Teman]

Etniska och religiösa grupper


Center for World Indigenous Studies
http://cwis.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Christian Solidarity Worldwide
Landrapporter om religionsfriheten, särskilt kristnas situation, i ett antal länder
http://dynamic.csw.org.uk/a3index.asp?s=id&t=press Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Council of Europe (COE). Roma and Travellers
http://www.coe.int/T/DG3/RomaTravellers/Default_en.asp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

European Centre for Minority Issues (ECMI)
http://www.ecmi.de/home/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

European Roma Rights Centre (EERC)  
Internationell intresseorganisation för romer
http://www.errc.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forum 18 org.
Den norska organisationen utgår från artikel 18 ur "the Universal Declaration of Human Rights". F18 publicerar rapporter om olika religiösa minoriteters ställning och levnadsvillkor i olika länder
http://www.forum18.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
http://www.iwgia.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Joshua Project
Unreached peoples of the world
http://www.joshuaproject.net/index.php Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minorities at Risk (MAR) project
Universitetsbaserat forskningsprojekt om etniska grupper
http://www.cidcm.umd.edu/mar/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minority Rights Group International (MRG)
Organisationens rapporter om etniska, religiösa och språkliga minoriteter
http://www.minorityrights.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NativeWeb
http://www.nativeweb.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR): Minorities
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minoritis/Pages/MinoritiesIndex.aspx Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Organization for Security and Co-operaton in Europe (OSCE) - High Commisner on National Minorities  http://www.osce.org/hcnm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

United Nations Independent Expert on minority issueshttp://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

World Directory of Minorities and Indigenous Peoples
http://www.minorityrights.org/744/directory/world-directory-of-minorities-and-indigenous-peoples.html Öppnas i nytt fönster.

The Red Book of the Peoples of the Russian Empire
http://www.eki.ee/books/redbook/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO)
Här finns information om en massa icke-representerade folk och nationer runt om i världen
http://www.unpo.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF)
USCIRF fungerar som en påtryckargrupp för förändringar och policy i USA
http://www.uscirf.gov/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

U.S. Department of State
Annual Report to Congress on International Religious Freedom
http://www.state.gov/g/drl/irf/rpt/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[Till Teman]

Genus

HBTQ
(homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer)

Amnesty International
https://www.amnesty.org/en/search/?issue=1589 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Globalgayz
http://globalgayz.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD)
http://www.glaad.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Human Rights First
http://www.humanrightsfirst.org/topics/lgbt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Human Rights Watch
LGBT Rights
https://www.hrw.org/topic/lgbt-rights Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ILGA
The International Lesbian and Gay Association
http://ilga.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Micro Rainbow International
http://www.micro-rainbow.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OutRight Action International https://www.outrightinternational.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL)http://www.rfsl.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[Till Teman]

Kvinnor


BRIDGE
Institute for Development Studies (IDS) i Storbritannien Information gällande genus i olika länder
http://www.bridge.ids.ac.uk/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Center for Gender & Refugee Studies
http://cgrs.uchastings.edu/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ Öppnas i nytt fönster.

Eldis - Development Infomation Gateway
Länken erbjuder dokument i fulltext om bland annat genus och konflikter
http://www.eldis.org/gender/index.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

European Institute for Gender Equality
http://eige.europa.eu/
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Human Rights Watch
Women's rights
http://www.hrw.org/en/category/topic/women
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR): Special Rapporteur on violence againstwomen
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Refworld Gender Equality and Women
Refworld-dokument som rör jämställdhet och kvinnor, inklusive policy och bakgrundsinformation
http://www.refworld.org/women.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Reliefweb, Gender
http://reliefweb.int/topics/gender Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UNHCR - Refugee Women
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c1d9.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

United Nations Development Found for Women (UNIFEM)
FNs kvinnoportal för gällande kvinnors mänskliga rättigheter
http://www.unwomen.org/
h Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ttp://evaw-global-database.unwomen.org/en
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
http://www.unwomen.org/en/csw Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

United Nations Populations Fund (UNFPA)
http://www.unfpa.org/gender/violence.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

United Nations Secretary-General's database on violence against women
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-database.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Women living under Muslim laws (WLUML)
http://www.wluml.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Women's Refugee Commission
http://womensrefugeecommission.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[Till Teman]

Hälsa/sjukvård

Aidsmap
http://www.aidsmap.com/e-atlas/country/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BIOMED Conflict and Health
http://www.conflictandhealth.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Bosnian health site
Information om hälsovård i Bosnien på bosniska för patienter och läkare
http://www.healthbosnia.com/index.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diabetes Atlas (IDF)
http://www.diabetesatlas.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Family Health International (FHI)
NGO som arbetar med förbättringar av tillgång till sjukvård i ett stort antal länder
http://www.fhi360.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Global Network of People Living with HIV (GNP+)
http://www.gnpplus.net/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Human Rights Watch
Disability; Gender-based violence; Health care access; HIV/AIDS; Mental health; Natural disasters; Prisons; Refugees; Reproductive health; Workplace health
http://www.hrw.org/en/topic/health Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Centre for Migration and Health
https://icmhd.wordpress.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Community of Women Living with Aids (ICW)
http://www.icw.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Medical Corps (IMC)
Organisationens utvecklingsprogram gällande sjukvård i många olika länder presenteras
http://www.internationalmedicalcorps.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IRIN PlusNews. Global HIV/AIDS news and analysis
Information om HIV/AIDS i Afrika, Amerika och Asien
http://www.irinnews.org/theme/hiv/hiv/aids Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Médecins du Monde
http://www.medecinsdumonde.org/gb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Médecins Sans Frontières (MSF) throughout the world
Médecins Sans Frontièr är en internationell humanitär hjälporganisation som verkar i mer än 80 länder
http://www.doctorswithoutborders.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkare utan gränser
http://www.lakareutangranser.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mental Disability Advocacy Center(MDAC)
http://www.mdac.info/en Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NAM aidsmap. HIV &AIDS
http://www.aidsmap.com/en Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR): Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

The People Living with HIV Stigma Index
http://www.stigmaindex.org/  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Physicians for Human Rights
http://www.physiciansforhumanrights.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Réseau Médicament et Développement
http://www.remed.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Santé Tropicale
Information på franska gällande afrikanska länder
http://www.santetropicale.com/index.asp Länk till annan webbplats.

Thieme
Information gällande ca 70 länder på tyska
http://www.thieme.de/viamedici/laender/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
Progress reports submitted by countries  
FNs sammanställning av resurser i mer än 75 länder gällande information kring och stöd till dem som drabbats av AIDS
http://www.unaids.org/en/regionscountries Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Women, Children, and HIV
http://www.womenchildrenhiv.org/wchiv?page=wx-t1&root=reg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


World health organisation (WHO)
Information om hälsoförhållanden i olika länder
http://www.who.int/countries/en/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cancer country profiles
http://www.who.int/cancer/country-profiles/en/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diabetes country profiles http://www.who.int/entity/diabetes/country-profiles/en/index.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HIV/AIDS country information
http://www.who.int/topics/hiv_aids/en/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europe Health systems
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europe Health Systems in Transition (HiT) series http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/health-systems-in-transition-hit-series Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mental Health Atlas
http://www.who.int/mental_health/evidence/atlasmnh/en/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programmes and projects
http://www.who.int/entity/en/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 
[Till Teman]

Identitet


PRADO
Public Register of Authentic Identity and Travel Documents
Online Europeiska unionens råd har sammanställt ett offentligt register över äkta identitets- och resehandlingar gällande länder inom EU
http://www.consilium.europa.eu/prado/SV/homeIndex.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

U.S. Department of State. Travel. State. Gov. Bureau of Consular Affairs
http://travel.state.gov/content/travel/en.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


[Till Teman]

Journalister


Committee to Protect Journalists (CPJ)
Här finns information om förhållanden för journalister i olika delar av världen
http://www.cpj.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Council of Europe: Platform to promote the protection of journalism and safety of journalists
http://www.coe.int/en/web/media-freedom/home Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GLAAD Media Reference Guide
8th Edition Updated May 2010
http://www.glaad.org/reference Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Freedom of Expression Exchange (IFEX)
http://www.ifex.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Federation of Journalists (IFJ)
http://www.ifj.org/en Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reporters Without Borders
Internationell organisation för pressfrihet ger information om förhållanden i många länder
http://en.rsf.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[Till Teman]

Militären


Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
Legal Database on Security Sector Governance Här finns ca 600 dokument i fulltext, lagar gällande bl.a. militärtjänstgöring, nationell säkerhet, polisen i olika länder
http://www.dcaf.ch/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GlobalSecurity.org
Para-Military Groups
Kortfattat redogörelse för olika paramilitära grupper i världen
http://www.globalsecurity.org/military/world/para/index.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mapping Militants Project
Kartläggning av militanta organisationer bl.a. med hjälp av interaktiva kartor
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

World military guide
Information om krigsmakter och dess organisering i världen. Obs! Sökingångar per land finns långt ner på sidan
http://www.globalsecurity.org/military/world/index.htmlml Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

War Resisters' International (WRI)
http://www.wri-irg.org/from-off.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Refusing to bear arms:
a world survey of conscription and conscientious objection to military service, 1998-2005
http://www.wri-irg.org/co/rtba/index.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[Till Teman]

Tortyr


Council of Europe - CPT
European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment
http://www.cpt.coe.int/en/states.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HUDOC-CPT Database
http://www.cpt.coe.int/en/hudoc-cpt.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Committee Against Torture (CAT)
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

World Organisation Against Torture
Världens största nätverk av NGO:s mot tortyr
http://www.omct.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[Till Teman]

Trafficking

Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)
http://www.gaatw.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Humantrafficking.org
http://www.humantrafficking.org/content/about_us Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Labour Organization(ILO): Forced labour, human trafficking and slavery
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

National Human Trafficking Resource Center
Human Trafficking Search
Här finns länkar till information om barnarbete och människohandel med sökingång per land
http://www.humantraffickingsearch.net/Default.aspx Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR): Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and children
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) - Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings
http://www.osce.org/secretariat/trafficking Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

U.S. Department of State
Trafficking in Persons Report 2015
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2015/index.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


[Till Teman]

Länklistan uppdaterad:
2016-07-05