Landområden

Alla länder


European Country of Origin Information Network (ecoi.net)
Ecoi är ett nätverk av flera organisationer, bl.a. Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD) och Informationsverbund Asyl som administrerar databasen
http://www.ecoi.net/index.php?iflang=enlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ILOLEX
Database of International Labour Standards Information från International Labour Organization med sökingång per land
http://www.ilo.org/ilolex/english/newcountryframeE.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UNHCR Refworld
UNHCR:s portal med information från utvalda källor angående flyktingar, asyl, mänskliga rättigheter m.m.
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmainlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Landområden]

Afrika

 

African Child Policy Forum
Information, lagstiftning och publikationer som rör barn i Afrika
http://www.africanchildforum.org/en/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


African collection - Stanford Libraries
Countries and Regions
http://library.stanford.edu/africa-south-sahara/browse-countrylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Political Parties & Organizations
http://library.stanford.edu/africa-south-sahara/browse-topic/political-partiesöppnas i nytt fönster

Topics - Africa guide https://searchworks.stanford.edu/view/1858326länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


allAfrica.com
Nyhetsmaterial från myndigheter, NGOs och andra nyhetskällor
http://allafrica.com/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Droit-Afrique
Länkar till afrikansk lagstiftning
http://www.droit-afrique.com/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

GBV. Activists and PractionerGBVs Comitted to Preventing Gender-Based Violence in the Horn, Eastern and Southern Africa
Information om genusrelaterat våld i östra och södra Afrika samt Afrikas horn
http://www.preventgbvafrica.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Cricis Group (ICG) CrisisWeb. Africa
Aktuella rapporter, nyheter och kommentarer. Vissa rapporter finns endast på franska. Registrering krävs för tillgång till allt material (gratis)
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Investir en zone franc (izf)
Kartor över Afrikanska länder och några större städer,"Cartes des pays de la zone francs cfa, plans des centres villes". Källa är Ministère français des Affaires Étrangères et Institutions spécialisées
http://www.izf.net/espace_general/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Nordiska Afrikainstitutet
Stor länksamling sorterad per land/ämne
http://www.nai.uu.se/library/resources/guidetoafrica/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Norwegian Council for Africa
The index on Africa Portal med många länkar om Afrika
http://www.afrika.no/English/index.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OCHA Offices around the World
FN:s Office for the Coordination of Humanitairan Affairs (OCHA) Här finns tillgång till bl.a. veckovisa rapporter om den humanitära situationen och säkerheten i bl.a. Somalia, Burundi, Dem. Rep. Kongo, Etiopien, Burundi, Tchad, Elfenbenskusten, Guinea, Kenya, Sudan m.fl.
http://www.unocha.org/where-we-work/all-countrieslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


United Nations Development Programme (UNDP)
Algérie

http://www.dz.undp.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Congo (Democratic Rep.)
http://www.cd.undp.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Congo (Republic of)
http://www.cg.undp.org/Home.aspx?lang=frlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Côte d'Ivoire
http://www.ci.undp.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Egypt
http://www.eg.undp.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ethiopia
http://www.et.undp.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Liberia
http://www.lr.undp.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NigeriaLänk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
http://web.ng.undp.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Somalia
http://www.so.undp.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sudan
http://www.sd.undp.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


United Nations Peacekeeping mission i Afrika (ONUCI)
Côte d'Ivoireöppnas i nytt fönster
http://www.onuci.org/öppnas i nytt fönster

DR Congohttp://monusco.unmissions.org/öppnas i nytt fönster

Ethiopia and Eritrea
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmee/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Liberia
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmil/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sudan
http://unmis.unmissions.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


[Till Landområden]

Asien

 
Afghan Bios
Databas med giografier över kända personer i Afghanistan
http://www.afghan-bios.info/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Afghanistan Information Management Services (AIMS)
Här finns bl.a. en bra kartfunktion
http://www.aims.org.af/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU)
Här finns rapporter, kartor m.m.
http://www.areu.org.af/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Asian Centre for Human Rights (ACHR)
http://www.achrweb.org/countries.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Asian Human Rights Commission (AHRC)
http://www.humanrights.asia/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Child Adoption Center
Adoptionslagstiftningen i Thailand
http://www.adoption.dsdw.go.th/eAbout%20Us.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Child Wise
Organisation som arbetar i Australien, Asien och Stillahavsområdet för att förhindra övergrepp mot barn
https://www.childwise.org.au/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cooperation for Peace and Unity (CPAU)
NGO och forskningsinstitut i Afghanistan
http://www.cpau.org.af/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
ICG CrisisWeb. Asia
Aktuella rapporter, nyheter och kommentarer
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  
Eurasianet

Här kommer varje vecka in nya bra översiktsartiklar om vad som händer i de olika länderna i Centralasien
http://www.eurasianet.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Falun Dafa Clearwisdom
Förbjuden rörelse i Kina med mer än 100 miljoner anhängare över hela världen
http://www.clearwisdom.net/html/index.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Forum 18 org.
Den norska organisationen utgår från artikel 18 ur "the Universal Declaration of Human Rights". F18 publicerar rapporter om olika religiösa minoriteters ställning och levnadsvillkor i olika länder, bl.a. har man haft bra koll på läget i Turkmenistan
http://www.forum18.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
International freedom of expression community (IFEX)
Nyhetsinformation gällande centralasiatiska länder
http://www.ifex.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
IRIN
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Integrated Regional Information Network
Senaste nyheterna från IRIN Asien
http://www.irinnews.org/IRIN-Asia.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
National Risk and Vulnerability Assessment (NRVA)
Statistisk information om Afghanistan
http://cso.gov.af/en/page/1726länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Senlis Council. Security and Development Policy Group
Råd som arbetar med säkerhet, narkotikabekämpning, gäller särskilt för Afghanistan
http://www.icosgroup.net/about/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
U.S. Department of Defence
Center for Excellence in Disaster Management and Humanitarian Assistance (COE) Information om katastrofer och konflikter gällande främst länder i Asien
http://www.coe-dmha.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Landområden]

Europa


European Centre for Minority Issues (ECMI)
http://www.ecmi.de/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

European Commission - External action
EUs relationer till olika länder, mänskliga rättigheter, politiska och ekonomiska förhållanden m.m.
http://eeas.europa.eu/countries/index_en.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

European Observatory on Health Systems and Policies (HiT)
Analytisk beskrivning av sjukvård med sökingångar per land http://www.euro.who.int/en/who-we-are/partners/observatory/health-systems-in-transition-hit-serieslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

European Justice
Relevant rättsinformation gällande EU på ett och samma ställe
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=svlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska kommissionen - Generaldirektoratet för rättsliga frågor
Konsulärt skydd för EU-medborgare http://ec.europa.eu/justice/mission/index_sv.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Crisis Group (ICG) CrisisWeb. Europa
Aktuella rapporter, nyheter och kommentarer http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Freedom of Expression Community (IFEX) Nyhetsinformation gällande yttrandefrihet i Europa http://www.ifex.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Legislationline
Internationella texter och nationell lagstiftning inom OSCE-regionen tillhandahållen av Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)
http://www.legislationline.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medborgarskapslagstiftning i OSS http://www.legislationline.org/topics/topic/2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Regional säkerhetsorganisation med 55 deltagande europeiska och centralasiatiska stater. Här finns information om bekämpning av människohandel, terrorism, konflikter m.m.
http://www.osce.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PRADO Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online
Europeiska unionens råd har sammanställt ett offentligt register över äkta identitets- och resehandlingar gällande länder inom EU. http://www.consilium.europa.eu/prado/SV/homeIndex.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

REENIC Russian and East European Network Information Center
Länkar sammanställda av univeristetet i Texas, Austin, till information om öst- och Centraleuropa samt f.d. Sovjetunionen http://reenic.utexas.edu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stability Pact for South Eastern Europe (SCP) Special Co-ordinator of the Stability Pact for South Eastern Europe (SCP)
Här finns rapporter om bl.a. återvändande till sydöstra Europa http://www.stabilitypact.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

United Nations Development Programme (UNDP) Europe & CIS
http://europeandcis.undp.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

World Health Organization (WHO). Europe
http://www.euro.who.int/en/where-we-worklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Landområden]


Balkan


Albanian Helsinki Committee (AHC)
Ett nätverk av korrespondenter övervakar respekten för de mänskliga rättigheterna i olika områden, etablerade i Kukes, Gjirokastër, Fier, Vlorë, Korce, Elbasan och Shkodër.
http://www.ahc.org.al/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Balkan Insight
http://www.balkaninsight.com/en/page/all-balkans-homelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Balkan Investigative Reporting Network (BIRN)
Analytiska rapporter med politikiskt, ekonomiskt och socialt tema gällande Balkan
http://birn.eu.com/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bosnian health site
Intressant information om hälsovård i Bosnien på bosniska för patienter och läkare
http://www.healthbosnia.com/index.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kosovo Police Service
http://www.kosovopolice.com/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ombudsperson Institution in Kosovo
http://www.ombudspersonkosovo.org/?id=10,0,0,1,e,0länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Mission in Kosovo
http://www.osce.org/kosovo/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Municipal profiles
http://www.osce.org/kosovo/43753länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Praxis
NGO för att skydda och värna mänskliga rättigheter för flyktingar. Här finns rapporter gällande flyktingar från Kosovo, Serbien http://www.praxis.org.rs/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Republic of Serbia. Ministry of Foreign Affairs
http://www.mfa.gov.rs/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


United Nations Development Programme (UNDP)

Albania
http://www.undp.org.al/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bosnia and Herzegovina
http://www.undp.ba/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Croatia
http://www.hr.undp.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kosovo
http://www.ks.undp.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Moldova
http://www.undp.md/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Montenegro
http://www.undp.org.me/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Serbia
http://www.undp.org.rs/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


UNMIK United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
http://www.unmikonline.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


[Till Landområden]

F.d. Sovjetunionen


Armenia Liberty
http://www.armenialiberty.org/section/english/666.html länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Azerbaijan Gender Information Center
http://www.gender-az.org/index_en.shtmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Carnegie Moscow Center
Tillhör organisationen Carnegie Endowment for International Peace i Washington. Här finns bl.a. information gällande militären, politiken och ekonomin i Ryssland
http://carnegie.ru/?lang=enlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Civil Georgia
Daily News Online
http://www.civil.ge/eng/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Freedom House. Nations in Transit

NGO som fokuserar på 28 f.d. kommunistländer
http://www.freedomhouse.org/report-types/nations-transitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Human Rights Centre (HRIDC), Georgia

Webbportal för mänskliga rättigheter administrerad av NGO i Georgien
http://www.humanrights.ge/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Kavkaz Center. The Caucasus Center

Oberoende internationell islamsk internetagentur i Tjetjenien som bevakar händelser i Kaukasien och Ryssland
http://www.kavkazcenter.com/eng/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
"Memorial" Human Rights Center

Rapporterar regelbundet från konfliktområden i Ryssland
http://www.memo.ru/eng/memhrc/index.shtmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Penal Reform International (PRI). South Caucasus
Penal Reform jobbar i tre länder: Armenien, Azerbajdzjan och Georgien.
http://www.penalreform.org/where-we-work/south-caucasus/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pravo
Portalen har skapats efter beslut av den vitryska presidenten. Här finns bl.a. den vitryska strafflagen i rysk version
http://law.by/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Russian National Gay, Lesbi, Bisexual and Transexual Website - (Gay.ru)
Gay.ru har under de senaste fem åren blivit ett etablerat och erkänt centrum för homosexuella och lesbiska
http://english.gay.ru/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


[Till Landområden]

Latinamerika


ICG CrisisWeb. Latinamerika
Aktuella rapporter, nyheter och kommentarer
http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Latin American Network Information Center (LANIC)
Omfattande länklistor som leder till vidare information om de latinamerikanska länderna
http://lanic.utexas.edu/subject/countries.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 
United Nations Development Programme (UNDP)
Bolivia

http://www.bo.undp.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Peru
http://www.pe.undp.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Washington Office on Latin America (WOLA)
http://www.wola.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


[Till Landområden]

Mellanöstern, Nordafrika


Euro-Mediterranean Consortium for Applied Research on International Migration (CARIM)
Migration gällande Mellanöstern ur ekonomisk, demografisk, juridisk och socio-politisk aspekt
http://www.carim.org/index.php?areaid=8&contentid=202länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
ICG CrisisWeb. Mellersta östern, Nordafrika
Aktuella rapporter, nyheter och kommentarer
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
International Freedom of Expression Community (IFEX)
Nyhetsinformation gällande Mellanöstern och Nordafrika
http://www.ifex.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 


Irak


Iraq Body Count  (IBC)
En dagligen uppdaterad databas över våldsrelaterade dödsoffer i Irak. Data inhämtas från mediarapportering, sjukhus, bårhus, officiella källor och NGOs
http://www.iraqbodycount.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Iraq Business News
Nyhetstjänsten publicerar veckovis ett nyhetsbrev om säkerhetsläget i Irak.
http://www.iraq-businessnews.com/category/security/weekly-security-update/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NGO Coordination Committee for Iraq (NCCI)http://www.ncciraq.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI)
Hemsidan för FN:s mission i Irak med rapporter och kartor
http://www.uniraq.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

United Nations Development Programme ( UNDP)
Programme on Governance in the Arab Region (POGAR)
http://www.pogar.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterPalestinska områdena


Al-Haq
Palestinsk MR-organisation
http://www.alhaq.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Al-Mezan Center for Human Rights
Palestinsk NGO baserad i Gaza
http://www.mezan.org/en/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Badil resource center for palestinian residency and refugee rights
NGO belägen i Bethlehem, Västbanken, Palestina
http://www.badil.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
B'Tselem
The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied
Den största israeliska människorättsorganisationen
http://www.btselem.org/English/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Defence for Children International - Palestine Section (DCI/PS)
Den palestinska sektionen av den internationella NGOn
Defence for Children
http://www.dci-palestine.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
The Independent Commission for Human Rights (ICHR)
http://www.ichr.ps/enlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
Occupied Palestinian Territory

Här finns bl.a. den månatliga rapporten "The Humanitarian Monitor" med FNs observationer kring hälsa, utbildning, hjälpverksamhet
http://www.ochaopt.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Palestinian Centre for Human Rights
Här finns aktuella rapporter om situationen i de ockuperade palestinska territorierna
http://www.pchrgaza.org/portal/en/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
United Nations Development Programme (UNDP)
Programme of Assistance to the Palestinian People
http://www.undp.ps/en/index.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)
http://www.unrwa.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


[Till Landområden]

Länklistan uppdaterad:
2016-02-03