Landområden

Alla länder


European Country of Origin Information Network (ecoi.net)
Ecoi är ett nätverk av flera organisationer, bl.a. Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD) och Informationsverbund Asyl som administrerar databasen
http://www.ecoi.net/index.php?iflang=en Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ILOLEX
Database of International Labour Standards Information från International Labour Organization med sökingång per land
http://www.ilo.org/ilolex/english/newcountryframeE.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UNHCR Refworld
UNHCR:s portal med information från utvalda källor angående flyktingar, asyl, mänskliga rättigheter m.m.
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[Till Landområden]

Afrika

 

African Child Policy Forum
Information, lagstiftning och publikationer som rör barn i Afrika
http://www.africanchildforum.org/en/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


African collection - Stanford Libraries
Countries and Regions
http://library.stanford.edu/africa-south-sahara/browse-country Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Political Parties & Organizations
http://library.stanford.edu/africa-south-sahara/browse-topic/political-parties Öppnas i nytt fönster.

Topics - Africa guide https://searchworks.stanford.edu/view/1858326 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


allAfrica.com
Nyhetsmaterial från myndigheter, NGOs och andra nyhetskällor
http://allafrica.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Droit-Afrique
Länkar till afrikansk lagstiftning
http://www.droit-afrique.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GBV. Activists and PractionerGBVs Comitted to Preventing Gender-Based Violence in the Horn, Eastern and Southern Africa
Information om genusrelaterat våld i östra och södra Afrika samt Afrikas horn
http://www.preventgbvafrica.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Cricis Group (ICG) CrisisWeb. Africa
Aktuella rapporter, nyheter och kommentarer. Vissa rapporter finns endast på franska. Registrering krävs för tillgång till allt material (gratis)
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa.aspx Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Investir en zone franc (izf)
Kartor över Afrikanska länder och några större städer,"Cartes des pays de la zone francs cfa, plans des centres villes". Källa är Ministère français des Affaires Étrangères et Institutions spécialisées
http://www.izf.net/espace_general/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Nordiska Afrikainstitutet
Stor länksamling sorterad per land/ämne
http://www.nai.uu.se/library/resources/guidetoafrica/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Norwegian Council for Africa
The index on Africa Portal med många länkar om Afrika
http://www.afrika.no/English/index.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OCHA Offices around the World
FN:s Office for the Coordination of Humanitairan Affairs (OCHA) Här finns tillgång till bl.a. veckovisa rapporter om den humanitära situationen och säkerheten i bl.a. Somalia, Burundi, Dem. Rep. Kongo, Etiopien, Burundi, Tchad, Elfenbenskusten, Guinea, Kenya, Sudan m.fl.
http://www.unocha.org/where-we-work/all-countries Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


United Nations Development Programme (UNDP)
Algérie

http://www.dz.undp.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Congo (Democratic Rep.)
http://www.cd.undp.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Congo (Republic of)
http://www.cg.undp.org/Home.aspx?lang=fr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Côte d'Ivoire
http://www.ci.undp.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egypt
http://www.eg.undp.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ethiopia
http://www.et.undp.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Liberia
http://www.lr.undp.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NigeriaLänk... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
http://web.ng.undp.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Somalia
http://www.so.undp.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sudan
http://www.sd.undp.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


United Nations Peacekeeping mission i Afrika (ONUCI)
Côte d'Ivoire Öppnas i nytt fönster.
http://www.onuci.org/ Öppnas i nytt fönster.

DR Congohttp://monusco.unmissions.org/ Öppnas i nytt fönster.

Ethiopia and Eritrea
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmee/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Liberia
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmil/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sudan
http://unmis.unmissions.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


[Till Landområden]

Asien

 
Afghan Bios
Databas med giografier över kända personer i Afghanistan
http://www.afghan-bios.info/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Afghanistan Information Management Services (AIMS)
Här finns bl.a. en bra kartfunktion
http://www.aims.org.af/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU)
Här finns rapporter, kartor m.m.
http://www.areu.org.af/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Asian Centre for Human Rights (ACHR)
http://www.achrweb.org/countries.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Asian Human Rights Commission (AHRC)
http://www.humanrights.asia/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Child Adoption Center
Adoptionslagstiftningen i Thailand
http://www.adoption.dsdw.go.th/eAbout%20Us.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Child Wise
Organisation som arbetar i Australien, Asien och Stillahavsområdet för att förhindra övergrepp mot barn
https://www.childwise.org.au/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cooperation for Peace and Unity (CPAU)
NGO och forskningsinstitut i Afghanistan
http://www.cpau.org.af/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
ICG CrisisWeb. Asia
Aktuella rapporter, nyheter och kommentarer
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia.aspx Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  
Eurasianet

Här kommer varje vecka in nya bra översiktsartiklar om vad som händer i de olika länderna i Centralasien
http://www.eurasianet.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Falun Dafa Clearwisdom
Förbjuden rörelse i Kina med mer än 100 miljoner anhängare över hela världen
http://www.clearwisdom.net/html/index.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Forum 18 org.
Den norska organisationen utgår från artikel 18 ur "the Universal Declaration of Human Rights". F18 publicerar rapporter om olika religiösa minoriteters ställning och levnadsvillkor i olika länder, bl.a. har man haft bra koll på läget i Turkmenistan
http://www.forum18.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
International freedom of expression community (IFEX)
Nyhetsinformation gällande centralasiatiska länder
http://www.ifex.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
IRIN
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Integrated Regional Information Network
Senaste nyheterna från IRIN Asien
http://www.irinnews.org/IRIN-Asia.aspx Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
National Risk and Vulnerability Assessment (NRVA)
Statistisk information om Afghanistan
http://cso.gov.af/en/page/1726 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Senlis Council. Security and Development Policy Group
Råd som arbetar med säkerhet, narkotikabekämpning, gäller särskilt för Afghanistan
http://www.icosgroup.net/about/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
U.S. Department of Defence
Center for Excellence in Disaster Management and Humanitarian Assistance (COE) Information om katastrofer och konflikter gällande främst länder i Asien
http://www.coe-dmha.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[Till Landområden]

Europa


European Centre for Minority Issues (ECMI)
http://www.ecmi.de/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

European Commission - External action
EUs relationer till olika länder, mänskliga rättigheter, politiska och ekonomiska förhållanden m.m.
http://eeas.europa.eu/countries/index_en.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

European Observatory on Health Systems and Policies (HiT)
Analytisk beskrivning av sjukvård med sökingångar per land http://www.euro.who.int/en/who-we-are/partners/observatory/health-systems-in-transition-hit-series Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

European Justice
Relevant rättsinformation gällande EU på ett och samma ställe
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska kommissionen - Generaldirektoratet för rättsliga frågor
Konsulärt skydd för EU-medborgare http://ec.europa.eu/justice/mission/index_sv.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Crisis Group (ICG) CrisisWeb. Europa
Aktuella rapporter, nyheter och kommentarer http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe.aspx Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Freedom of Expression Community (IFEX) Nyhetsinformation gällande yttrandefrihet i Europa http://www.ifex.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Legislationline
Internationella texter och nationell lagstiftning inom OSCE-regionen tillhandahållen av Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)
http://www.legislationline.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarskapslagstiftning i OSS http://www.legislationline.org/topics/topic/2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Regional säkerhetsorganisation med 55 deltagande europeiska och centralasiatiska stater. Här finns information om bekämpning av människohandel, terrorism, konflikter m.m.
http://www.osce.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PRADO Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online
Europeiska unionens råd har sammanställt ett offentligt register över äkta identitets- och resehandlingar gällande länder inom EU. http://www.consilium.europa.eu/prado/SV/homeIndex.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

REENIC Russian and East European Network Information Center
Länkar sammanställda av univeristetet i Texas, Austin, till information om öst- och Centraleuropa samt f.d. Sovjetunionen http://reenic.utexas.edu/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stability Pact for South Eastern Europe (SCP) Special Co-ordinator of the Stability Pact for South Eastern Europe (SCP)
Här finns rapporter om bl.a. återvändande till sydöstra Europa http://www.stabilitypact.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

United Nations Development Programme (UNDP) Europe & CIS
http://europeandcis.undp.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

World Health Organization (WHO). Europe
http://www.euro.who.int/en/where-we-work Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[Till Landområden]


Balkan


Albanian Helsinki Committee (AHC)
Ett nätverk av korrespondenter övervakar respekten för de mänskliga rättigheterna i olika områden, etablerade i Kukes, Gjirokastër, Fier, Vlorë, Korce, Elbasan och Shkodër.
http://www.ahc.org.al/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Balkan Insight
http://www.balkaninsight.com/en/page/all-balkans-home Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Balkan Investigative Reporting Network (BIRN)
Analytiska rapporter med politikiskt, ekonomiskt och socialt tema gällande Balkan
http://birn.eu.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bosnian health site
Intressant information om hälsovård i Bosnien på bosniska för patienter och läkare
http://www.healthbosnia.com/index.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kosovo Police Service
http://www.kosovopolice.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ombudsperson Institution in Kosovo
http://www.ombudspersonkosovo.org/?id=10,0,0,1,e,0 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Mission in Kosovo
http://www.osce.org/kosovo/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Municipal profiles
http://www.osce.org/kosovo/43753 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Praxis
NGO för att skydda och värna mänskliga rättigheter för flyktingar. Här finns rapporter gällande flyktingar från Kosovo, Serbien http://www.praxis.org.rs/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Republic of Serbia. Ministry of Foreign Affairs
http://www.mfa.gov.rs/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


United Nations Development Programme (UNDP)

Albania
http://www.undp.org.al/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bosnia and Herzegovina
http://www.undp.ba/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Croatia
http://www.hr.undp.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kosovo
http://www.ks.undp.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Moldova
http://www.undp.md/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Montenegro
http://www.undp.org.me/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Serbia
http://www.undp.org.rs/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


UNMIK United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
http://www.unmikonline.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


[Till Landområden]

F.d. Sovjetunionen


Armenia Liberty
http://www.armenialiberty.org/section/english/666.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Azerbaijan Gender Information Center
http://www.gender-az.org/index_en.shtml Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Carnegie Moscow Center
Tillhör organisationen Carnegie Endowment for International Peace i Washington. Här finns bl.a. information gällande militären, politiken och ekonomin i Ryssland
http://carnegie.ru/?lang=en Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Civil Georgia
Daily News Online
http://www.civil.ge/eng/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Freedom House. Nations in Transit

NGO som fokuserar på 28 f.d. kommunistländer
http://www.freedomhouse.org/report-types/nations-transit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Human Rights Centre (HRIDC), Georgia

Webbportal för mänskliga rättigheter administrerad av NGO i Georgien
http://www.humanrights.ge/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Kavkaz Center. The Caucasus Center

Oberoende internationell islamsk internetagentur i Tjetjenien som bevakar händelser i Kaukasien och Ryssland
http://www.kavkazcenter.com/eng/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
"Memorial" Human Rights Center

Rapporterar regelbundet från konfliktområden i Ryssland
http://www.memo.ru/eng/memhrc/index.shtml Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Penal Reform International (PRI). South Caucasus
Penal Reform jobbar i tre länder: Armenien, Azerbajdzjan och Georgien.
http://www.penalreform.org/where-we-work/south-caucasus/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pravo
Portalen har skapats efter beslut av den vitryska presidenten. Här finns bl.a. den vitryska strafflagen i rysk version
http://law.by/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Russian National Gay, Lesbi, Bisexual and Transexual Website - (Gay.ru)
Gay.ru har under de senaste fem åren blivit ett etablerat och erkänt centrum för homosexuella och lesbiska
http://english.gay.ru/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


[Till Landområden]

Latinamerika


ICG CrisisWeb. Latinamerika
Aktuella rapporter, nyheter och kommentarer
http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean.aspx Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Latin American Network Information Center (LANIC)
Omfattande länklistor som leder till vidare information om de latinamerikanska länderna
http://lanic.utexas.edu/subject/countries.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 
United Nations Development Programme (UNDP)
Bolivia

http://www.bo.undp.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Peru
http://www.pe.undp.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Washington Office on Latin America (WOLA)
http://www.wola.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


[Till Landområden]

Mellanöstern, Nordafrika


Euro-Mediterranean Consortium for Applied Research on International Migration (CARIM)
Migration gällande Mellanöstern ur ekonomisk, demografisk, juridisk och socio-politisk aspekt
http://www.carim.org/index.php?areaid=8&contentid=202 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
ICG CrisisWeb. Mellersta östern, Nordafrika
Aktuella rapporter, nyheter och kommentarer
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa.aspx Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
International Freedom of Expression Community (IFEX)
Nyhetsinformation gällande Mellanöstern och Nordafrika
http://www.ifex.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 


Irak


Iraq Body Count  (IBC)
En dagligen uppdaterad databas över våldsrelaterade dödsoffer i Irak. Data inhämtas från mediarapportering, sjukhus, bårhus, officiella källor och NGOs
http://www.iraqbodycount.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Iraq Business News
Nyhetstjänsten publicerar veckovis ett nyhetsbrev om säkerhetsläget i Irak.
http://www.iraq-businessnews.com/category/security/weekly-security-update/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NGO Coordination Committee for Iraq (NCCI)http://www.ncciraq.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI)
Hemsidan för FN:s mission i Irak med rapporter och kartor
http://www.uniraq.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

United Nations Development Programme ( UNDP)
Programme on Governance in the Arab Region (POGAR)
http://www.pogar.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Palestinska områdena


Al-Haq
Palestinsk MR-organisation
http://www.alhaq.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Al-Mezan Center for Human Rights
Palestinsk NGO baserad i Gaza
http://www.mezan.org/en/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Badil resource center for palestinian residency and refugee rights
NGO belägen i Bethlehem, Västbanken, Palestina
http://www.badil.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
B'Tselem
The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied
Den största israeliska människorättsorganisationen
http://www.btselem.org/English/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Defence for Children International - Palestine Section (DCI/PS)
Den palestinska sektionen av den internationella NGOn
Defence for Children
http://www.dci-palestine.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
The Independent Commission for Human Rights (ICHR)
http://www.ichr.ps/en Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
Occupied Palestinian Territory

Här finns bl.a. den månatliga rapporten "The Humanitarian Monitor" med FNs observationer kring hälsa, utbildning, hjälpverksamhet
http://www.ochaopt.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Palestinian Centre for Human Rights
Här finns aktuella rapporter om situationen i de ockuperade palestinska territorierna
http://www.pchrgaza.org/portal/en/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
United Nations Development Programme (UNDP)
Programme of Assistance to the Palestinian People
http://www.undp.ps/en/index.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)
http://www.unrwa.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


[Till Landområden]

Länklistan uppdaterad:
2016-02-03