Lägesrapporter

BBC Country Profiles
British Broadcasting Corporation ger en snabb överblick om den politiska situationen i världen över
http://news.bbc.co.uk/2/hi/country_profiles/default.stm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brookings-Bern Project on Internal Displacement
http://www.brookings.edu/about/projects/idp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CIA World Fact Book
Bland annat statistisk information om världens länder samt enklare kartor från Central Intelligence Agency (CIA)
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CNN Regions
CNN ger information och analys om politisk, ekonomisk, miljömässig och social utveckling i Centralasien, Kaukasus,  Ryssland, Turkiet och Sydvästasien
http://edition.cnn.com/regions Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EurasiaNet
http://www.eurasianet.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ICG-projects, International crisis group (ICG)
Publikationer och rapporter om situationen i olika länder
http://www.crisisgroup.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Internationella Röda korset
ICRC Home Page, Operations by Country
Meddelanden och rapporter från olika länder
http://www.icrc.org/eng/where-we-work/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Institute for War & Peace Reporting (IWPR)
Rapportering från konfliktområden
https://iwpr.net/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IRRiCO
Enhanced and Integrated Approach regarding Information on Return and Reintegration in Countries of Origin.
Projekt genom Internationella organisationen för migration (IOM), som syftar till att ge information till invandrare som överväger att återvända till sina ursprungsländer
http://irrico.belgium.iom.int/country-sheets.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Integrated Regional Information Networks (IRIN)
IRIN ger nyheter och analys om Afrika söder om Sahara, Mellanöstern och Centralasien
http://www.irinnews.org/# Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migration News
Här sammanfattas och analyseras  invandrings- och integrations utveckling
http://migration.ucdavis.edu/mn/index.php Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OCHA Offices around the World
FN:s Office for the Coordination of Humanitairan Affairs (OCHA)
Här finns tillgång till bl.a. veckovisa rapporter om den humanitära situationen och säkerheten i bl.a. Somalia, Burundi, Dem. Rep. Kongo, Etiopien, Burundi, Tchad, Elfenbenskusten, Guinea, Kenya, Sudan m.fl.
http://www.unocha.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Open Society Foundations(OSF)
Nätverket för att främja demokrati, mänskliga rättigheter,
ekonomiska, juridiska och sociala reformer
http://www.soros.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Press Reader
Klicka på symbolen med tre horisontella streck högst upp till vänster på sidan. Välj publications i menyn. Här ges tillgång till 300 tidningar från 60 länder på 30 språk.
http://www.pressreader.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radio Free Asia (RFA)
http://www.rfa.org/english/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)
http://www.rferl.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ReliefWeb. Countries and emergencies
Ett projekt under FN:s Office for the Coordination of Humanitairan Affairs (OCHA)
http://reliefweb.int/countries Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Social Watch. Country reports
Lägesrapporter gällande internationella överenskommelser och mål, med statistik från officiella källor
http://www.socialwatch.org/node/12034 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

United Nations Security Council
Här finns bl.a. FN:s "Reports of the Secretary-General" med sökingång per år
http://www.un.org/en/sc/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

World Bank
Ekonomisk utveckling med sökingång per land
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länklistan uppdaterad:
2015-11-13