Myndigheter

Bundesamt für Migration und Flüchtling, Deutschland
Landinformation gällande återvändande http://www.bamf.de/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformation/laenderinformation-node.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

The Finnish Immigration Service (Migri)
Reports by the Country Information Service
http://www.migri.fi/about_us/country_information_service/reports Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foreign & Commonwealth Office, United Kingdom
Annual Report on Human Rights  
Övesiktlig rapport om de mänskliga rättigheterna i hela världen
http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/human-rights Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Home Office, UK. Border Agency
Country reports
Brittiska migrationsmyndighetens omfattande landöversikter, med information om t.ex politiska system, politiska partier och mänskliga rättigheter från januari 2011 och senare.
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/policyandlaw/guidance/coi/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UK government web archive
Arkiverade landrapporter från Home Office
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101208171359/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Operational Guidance Notes
Brittiska migrationsmyndighetens sammanfattningar av politiska förhållanden och mänskliga rättigheter, beskrivningar av vanliga asylskäl i olika länder, riktlinjer för deras handläggning av ärenden
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/ Länk till annan webbplats.


Immigration and Naturalisation. INC
Nederländernas migrationsmyndighet
https://ind.nl/en Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Norwegian Directorate of Immigration (UDI) http://www.udi.no/en/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landinfo
Norges Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. Här finns rapporter från utredningsresor, frågor och svar
http://www.landinfo.no/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Library of Congress
Country Profiles USA:s kongress- och nationalbibliotek beskrivning av olika länders politiska, ekonomiska och sociala system
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Staatssekretariat für Migration
Från tidigare beteckning Bundesamt für Migration BFM heter mynigheten  sedan den 1 januari 2015 schweiziska statssekretariatet för migration (SEM).
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)
Säkerhetspolitik.se
Världskartan Information om konflikter och katastrofer runt om i världen, fakta om länder, svenska internationella insatser i olika länder. Webbplatsen produceras av Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) i samarbete med Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten, Pliktverket, Räddningsverket samt Folk och Försvar
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Switzerland: State Secretariat for Migration (SEM)
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Udlændingeservice. Ny i Danmark
Här finns bl.a. rapporter från danska utredningsresor. Sök i publikationer under innehållstyp på fact-finding rapport
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Publikationer/SearchPublications.htm?searchtype=publications Öppnas i nytt fönster.


U.S. Department of State
Bilateral Relations Fact Sheets
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Country Reports on Human Rights Practices http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utrikesdepartementet. UD
Mänskliga rättigheter Ambassadernas rapporter om mänskliga rättigheter i olika länder
http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 

Länklistan uppdaterad:
2016-04-06