Myndigheter

Bundesamt für Migration und Flüchtling, Deutschland
Landinformation gällande återvändande http://www.bamf.de/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformation/laenderinformation-node.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

The Finnish Immigration Service (Migri)
Reports by the Country Information Service
http://www.migri.fi/about_us/country_information_service/reportslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Foreign & Commonwealth Office, United Kingdom
Annual Report on Human Rights  
Övesiktlig rapport om de mänskliga rättigheterna i hela världen
http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/human-rightslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Home Office, UK. Border Agency
Country reports
Brittiska migrationsmyndighetens omfattande landöversikter, med information om t.ex politiska system, politiska partier och mänskliga rättigheter från januari 2011 och senare.
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/policyandlaw/guidance/coi/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UK government web archive
Arkiverade landrapporter från Home Office
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101208171359/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Operational Guidance Notes
Brittiska migrationsmyndighetens sammanfattningar av politiska förhållanden och mänskliga rättigheter, beskrivningar av vanliga asylskäl i olika länder, riktlinjer för deras handläggning av ärenden
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/länk till annan webbplats


Immigration and Naturalisation. INC
Nederländernas migrationsmyndighet
https://ind.nl/enlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterNorwegian Directorate of Immigration (UDI) http://www.udi.no/en/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landinfo
Norges Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. Här finns rapporter från utredningsresor, frågor och svar
http://www.landinfo.no/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Library of Congress
Country Profiles USA:s kongress- och nationalbibliotek beskrivning av olika länders politiska, ekonomiska och sociala system
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Staatssekretariat für Migration
Från tidigare beteckning Bundesamt für Migration BFM heter mynigheten  sedan den 1 januari 2015 schweiziska statssekretariatet för migration (SEM).
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)
Säkerhetspolitik.se
Världskartan Information om konflikter och katastrofer runt om i världen, fakta om länder, svenska internationella insatser i olika länder. Webbplatsen produceras av Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) i samarbete med Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten, Pliktverket, Räddningsverket samt Folk och Försvar
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Switzerland: State Secretariat for Migration (SEM)
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Udlændingeservice. Ny i Danmark
Här finns bl.a. rapporter från danska utredningsresor. Sök i publikationer under innehållstyp på fact-finding rapport
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Publikationer/SearchPublications.htm?searchtype=publicationsöppnas i nytt fönster


U.S. Department of State
Bilateral Relations Fact Sheets
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Country Reports on Human Rights Practices http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utrikesdepartementet. UD
Mänskliga rättigheter Ambassadernas rapporter om mänskliga rättigheter i olika länder
http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 

Länklistan uppdaterad:
2016-04-06