Lagstiftning

Asian Legal Information Institute
http://www.asianlii.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Constitution Finder, University of Richmond
http://confinder.richmond.edu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cornell Law School. LII / Legal Information Institute
Länksamling gällande myndigheter, lagstiftning m.m.
http://www.law.cornell.edu/world/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Droit-Afrique
Länkar till afrikansk lagstiftning
http://www.droit-afrique.com/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eurlex
Ingång till EU-rätten, EUT (Europeiska unionens officiella tidning) som t.ex. innehåller fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter
http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

GlobaLex - Hauser Global Law School Program, NYU School of Law
http://www.nyulawglobal.org/globalex/index.html#länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


European Court of Human Rights
Europadomstolen
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=homelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

HUDOC database
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


European Justice
Relevant rättsinformation gällande EU på ett och samma ställe
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=svlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

European Union Democracy Observatory on Citizenship (EUDO)
Iinformation om medborgarskapslagstiftning för Europa, Nord- och Sydamerika
http://eudo-citizenship.eu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

GlobaLex
http://www.nyulawglobal.com/globalex/index.html?open=FLRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Constitutional Law (ICL)
http://www.servat.unibe.ch/icl/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)
Haagtribunalen
http://www.icty.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

INTERPOL
Internationell polisorganisation.
Legislation of INTERPOL member states on sexual offences against children
http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/Default.asplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Law Library of Congress
Länksamling
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations.phplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Legislationline
Internationella texter och nationell lagstiftning inom OSCE-regionen tillhandahållen av Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)
http://www.legislationline.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medborgarskapslagstiftning i OSS
http://www.legislationline.org/topics/topic/2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Lexadin - The World Law Guide
Lagstiftning för bl.a. familjerätt
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/legis.phplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Loidici.com
Lagstiftning i bl.a. Benin, Burkina-Faso, Kamerun, Centralafrikanska Republiken, Gabon, Mali, Niger, Senegal, Tchad och Togo.
http://www.loidici.com/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NATLEX

International Labour Organization tillhandahåller via NATLEX information om lagstiftning i hela världen
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.byCountrylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reunite
International.Child Abduction and Custody Laws in the Muslim World
http://www.reunite.org/pages/islamic_information_resource.asplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

United Nations Development Programme (UNDP)
Programme on Governance in the Arab Region (POGAR) Lagtexter från länder I Mellanöstern och Nordafrika på engelska, franska eller arabiska.
http://www.undp-pogar.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Här finns bl.a. internationell lagstiftning
http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UNHCR - Refworld Legal Collection
http://www.unhcr.org/refworld/category,LEGAL,,,,,0.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Lagstiftning i översättning (eng fra spa) - ibland hela lagar, ibland utdrag
https://www.unodc.org/tldb/browse_countries.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

United States Office of Personnel Management Investigation Service (OPM)
"Citizenship Laws of the World" March 2001
http://www.multiplecitizenship.com/worldsummary.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

University of Richmond, Constitution finder
http://confinder.richmond.edu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

World Legal Information Institutelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
http://www.worldlii.org/countries.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länklistan uppdaterad:
2015-12-07