Organisationer

Flyktingar

Asylum Aid
NGO i Storbritannien med bl.a. rapporter om asylsökande kvinnors situation
http://www.asylumaid.org.uk/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
http://www.ecre.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

European Address Book Against Racism
Adresser (inklusive e-post och webbsidor) till organisationer och tidskrifter som verkar mot rasism, fascism, nationalism till stöd för invandrare och flyktingar
http://www.unitedagainstracism.org/pages/aboutab.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

European Refugee Fund (ERF)
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/refugee-fund/index_en.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Catholic Migration Commission (ICMC)
ICMC harverksamhet i 30 länder i världen, däribland Indonesien, Jordanien, Libanon, Pakistan och Turkiet Öppnas i nytt fönster.http://www.icmc.net/ Öppnas i nytt fönster.

Internal Displacement Monitoring Center (IDMC)
Global IDP Project
http://www.internal-displacement.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Organization for Migration (IOM)
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IRRiCO
Enhanced and Integrated Approach regarding Information on Return and Reintegration in Countries of Origin. Projekt genom Internationella organisationen för migration (IOM), som syftar till att ge information till invandrare som överväger att återvända till sina ursprungsländer
http://irrico.belgium.iom.int/country-sheets.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migration Information Source
Migration Policy Institute har sammanställt information (bl.a. statistik) om utvecklingen gällande migration och flyktingpolitik i olika länder
http://www.migrationinformation.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norwegian Refugee Council
http://www.nrc.no/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Refugee Council
Den största organisationen i Storbritannien som arbetar med asylsökande och flyktingar
http://www.refugeecouncil.org.uk/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Refugees International
http://www.refugeesinternational.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH)
Hjälporganisation för flyktingar som ger information om länder, flyktingar och aktuella frågor rörande asyl
https://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UNHCR
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

United Nations Development Programme (UNDP)
Human Development Report
http://hdr.undp.org/en/countries Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

U.S.Committee for Refugees and Immigrants (USCRI)
http://www.refugees.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

World Refugee Survey
www.refugees.org/resources/refugee-warehousing/archived-world-refugee-surveys/ Öppnas i nytt fönster.

[Till Organisationer]

Mänskliga rättigheter


Amnesty International
http://www.amnesty.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Assistance Association for Political Prisoners (Burma) (AAPP)
http://aappb.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Center for Economic and Social Rights (CESR)
http://www.cesr.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Derechos Human Rights
http://www.derechos.org/nizkor/eng.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Disabled Peoples' International (DPI)
http://www.dpi.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Freedom House
Amerikansk organisation som bevakar politiska- och medborgerliga rättigheter i olika länder
http://www.freedomhouse.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Freedom in the World 2015
Organisationens årliga rapporter med bedömningar av rättigheterna är baserade på en checklista. Bedömningar på en skala mellan 1 och 7 har gjorts, där 1 står för den högsta och 7 för den lägsta graden av frihet
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2015 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reports
https://freedomhouse.org/reports Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forum 18 org
Den norska organisationen utgår från artikel 18 ur "the Universal Declaration of Human Rights". F18 publicerar rapporter om olika religiösa minoriteters ställning och levnadsvillkor i olika länder
http://www.forum18.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Global Witness
https://www.globalwitness.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Human Rights Watch (HRW):
Human Rights Watch Publications, Reports by Country
http://www.hrw.org/en/publications/reports Länk till annan webbplats.


World Report
http://www.hrw.org/world-report/2014 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Human Rights Without Frontiers
http://www.hrwf.net/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Institute for War & Peace Reporting (IWPR)
https://iwpr.net/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Federation for Human Rights (FIDH)
Nätverk av många organisationer för mänskliga rättigheter
http://www.fidh.org/-english- Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Freedom of Expression Community (IFEX)
Journalister från många olika länder bevakar yttrandefrihet
http://www.ifex.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minority Rights Group International
Organisationens rapporter om etniska, religiösa och språkliga minoriteter
http://www.minorityrights.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Röda korset
Internationella Rödakorskommittén (ICRC)ICRC Home Page, Operations by Country Meddelanden och rapporter från olika länder
http://www.icrc.org/eng/where-we-work/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC), information om organisationens verksamhet per region
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Röda Korset
http://www.redcross.se/ Länk till annan webbplats.


Universal Periodic Review (UPR)
En översyn av de mänskliga rättigheterna  i världen, en gång vart fjärde år
http://www.upr-info.org/en/review Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

War Resisters' International
http://www.wri-irg.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[Till Organisationer]

Länklistan uppdaterad:
2015-11-10