Organisationer

Flyktingar

Asylum Aid
NGO i Storbritannien med bl.a. rapporter om asylsökande kvinnors situation
http://www.asylumaid.org.uk/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
http://www.ecre.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

European Address Book Against Racism
Adresser (inklusive e-post och webbsidor) till organisationer och tidskrifter som verkar mot rasism, fascism, nationalism till stöd för invandrare och flyktingar
http://www.unitedagainstracism.org/pages/aboutab.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

European Refugee Fund (ERF)
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/refugee-fund/index_en.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Catholic Migration Commission (ICMC)
ICMC harverksamhet i 30 länder i världen, däribland Indonesien, Jordanien, Libanon, Pakistan och Turkietöppnas i nytt fönsterhttp://www.icmc.net/öppnas i nytt fönster

Internal Displacement Monitoring Center (IDMC)
Global IDP Project
http://www.internal-displacement.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Organization for Migration (IOM)
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IRRiCO
Enhanced and Integrated Approach regarding Information on Return and Reintegration in Countries of Origin. Projekt genom Internationella organisationen för migration (IOM), som syftar till att ge information till invandrare som överväger att återvända till sina ursprungsländer
http://irrico.belgium.iom.int/country-sheets.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migration Information Source
Migration Policy Institute har sammanställt information (bl.a. statistik) om utvecklingen gällande migration och flyktingpolitik i olika länder
http://www.migrationinformation.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Norwegian Refugee Council
http://www.nrc.no/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Refugee Council
Den största organisationen i Storbritannien som arbetar med asylsökande och flyktingar
http://www.refugeecouncil.org.uk/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Refugees International
http://www.refugeesinternational.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH)
Hjälporganisation för flyktingar som ger information om länder, flyktingar och aktuella frågor rörande asyl
https://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UNHCR
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/homelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

United Nations Development Programme (UNDP)
Human Development Report
http://hdr.undp.org/en/countrieslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

U.S.Committee for Refugees and Immigrants (USCRI)
http://www.refugees.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

World Refugee Survey
www.refugees.org/resources/refugee-warehousing/archived-world-refugee-surveys/öppnas i nytt fönster

[Till Organisationer]

Frivilligorganisationer - register


WANGO - Worldwide NGO Directory
http://www.wango.org/resources.aspx?section=ngodir&sub=list&regionID=0länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Organisationer]


Mänskliga rättigheter


Amnesty International
http://www.amnesty.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Assistance Association for Political Prisoners (Burma) (AAPP)
http://aappb.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Center for Economic and Social Rights (CESR)
http://www.cesr.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Derechos Human Rights
http://www.derechos.org/nizkor/eng.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Disabled Peoples' International (DPI)
http://www.dpi.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Freedom House
Amerikansk organisation som bevakar politiska- och medborgerliga rättigheter i olika länder
http://www.freedomhouse.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Freedom in the World 2015
Organisationens årliga rapporter med bedömningar av rättigheterna är baserade på en checklista. Bedömningar på en skala mellan 1 och 7 har gjorts, där 1 står för den högsta och 7 för den lägsta graden av frihet
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reports
https://freedomhouse.org/reportslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forum 18 org
Den norska organisationen utgår från artikel 18 ur "the Universal Declaration of Human Rights". F18 publicerar rapporter om olika religiösa minoriteters ställning och levnadsvillkor i olika länder
http://www.forum18.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Global Witness
https://www.globalwitness.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Human Rights Watch (HRW):
Human Rights Watch Publications, Reports by Country
http://www.hrw.org/en/publications/reportslänk till annan webbplats


World Report
http://www.hrw.org/world-report/2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Human Rights Without Frontiers
http://www.hrwf.net/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Institute for War & Peace Reporting (IWPR)
https://iwpr.net/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Federation for Human Rights (FIDH)
Nätverk av många organisationer för mänskliga rättigheter
http://www.fidh.org/-english-länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Freedom of Expression Community (IFEX)
Journalister från många olika länder bevakar yttrandefrihet
http://www.ifex.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minority Rights Group International
Organisationens rapporter om etniska, religiösa och språkliga minoriteter
http://www.minorityrights.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Röda korset
Internationella Rödakorskommittén (ICRC)ICRC Home Page, Operations by Country Meddelanden och rapporter från olika länder
http://www.icrc.org/eng/where-we-work/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC), information om organisationens verksamhet per region
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska Röda Korset
http://www.redcross.se/länk till annan webbplats


Universal Periodic Review (UPR)
En översyn av de mänskliga rättigheterna  i världen, en gång vart fjärde år
http://www.upr-info.org/en/reviewlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

War Resisters' International
http://www.wri-irg.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[Till Organisationer]

Länklistan uppdaterad:
2015-11-10