Enkel sökning


Lär dig mer om sökteknik genom att använda sökhjälpen.

Använd "Detaljerad sökning" för mer precisa och avancerade sökningar. Du kan även söka på t.ex. engelska för att få fler träffar.

Lifos publicerar primärt landinformation på skandinaviska språk och engelska. Landinformation på fler språk finns tillgänglig via bland annat följande databaser:

Ser våra rättsliga styrdokument annorlunda ut?

Migrationsverket genomför just nu en översyn av myndighetens rättsliga styrdokument. Syftet med översynen är att skapa en mer enhetlig utformning för dokumenten samt att göra dem lättare att läsa och söka fram. En del rättsliga ställningstaganden och kommentarer som är publicerade innan 1 maj 2020 kommer därför att publiceras på nytt i Lifos. I och med ompubliceringen får dessa rättsliga ställningstaganden och kommentarer nytt utseende och ny beteckning, i flera fall utan att innehållet väsentligen ändras. Majoriteten av arbetet slutfördes 1 maj 2021, dock kommer arbetet med uppdateringen fortgå under ytterligare ett par veckor.

 
 
 
Nr
Visar 31 - 40 av 267
Relevans
Sortera på:


 
31.
Bulgarien. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2001-08-01 Dokumentnr: 6762
 


 
32.
Finland. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2004-03-02 Dokumentnr: 10768
 


 
33.
Medborgarskap. Australien
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2007-10-07 Dokumentnr: 17630
 


 
34.
Madagaskar. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2001-08-01 Dokumentnr: 6758
 


 
35.
Nya Zeeland. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2001-08-01 Dokumentnr: 6763
 


 
36.
Republiken Korea. Medborgarskap
Källa: Statens invandrarverk. SIV Upphovsdatum: 1998-08-01 Dokumentnr: 3314
 


 
37.
Arabrepubliken Syrien. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2001-08-01 Dokumentnr: 6817
 


 
38.
Peru. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2001-08-01 Dokumentnr: 6813
 


 
39.
Medborgarskap. Jordanien
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2001-08-01 Dokumentnr: 6754
 


 
40.
ARGENTINA. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2002-01-01 Dokumentnr: 7250
 


Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.