Enkel sökning


Lär dig mer om sökteknik genom att använda sökhjälpen.

Använd "Detaljerad sökning" för mer precisa och avancerade sökningar. Du kan även söka på t.ex. engelska för att få fler träffar.

Lifos publicerar primärt landinformation på skandinaviska språk och engelska. Landinformation på fler språk finns tillgänglig via bland annat följande databaser:

Ser våra rättsliga styrdokument annorlunda ut?

Migrationsverket genomför just nu en översyn av myndighetens rättsliga styrdokument. Syftet med översynen är att skapa en mer enhetlig utformning för dokumenten samt att göra dem lättare att läsa och söka fram. En del rättsliga ställningstaganden och kommentarer som är publicerade innan 1 maj 2020 kommer därför att publiceras på nytt i Lifos. I och med ompubliceringen får dessa rättsliga ställningstaganden och kommentarer nytt utseende och ny beteckning, i flera fall utan att innehållet väsentligen ändras. Majoriteten av arbetet slutfördes 1 maj 2021, dock kommer arbetet med uppdateringen fortgå under ytterligare ett par veckor.

 
 
 
Nr
Visar 1 - 10 av 8
Relevans
Sortera på:


 
1.
 


 
2.
Equatorial Guinea: Law No. 3/2011 of July 14, Regulating Equatoguinean Nationality
Källa: Kanada. Immigration and Refugee Board. IRB Upphovsdatum: 2017-08-29 Dokumentnr: 42108 Tillgänglig via UNHCR Refworld
 


 
3.
Ethiopia: Requirements and procedures for an individual born in Ethiopia to Ethiopian parents to reclaim citizenship, including if the individual holds citizenship in another country
Källa: Kanada. Immigration and Refugee Board. IRB Upphovsdatum: 2014-06-18 Dokumentnr: 32842 Tillgänglig via UNHCR Refworld
 


 
4.
 


 
5.
 


 
6.
 


 
7.
 


 
8.
 


Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.