Enkel sökning


Lär dig mer om sökteknik genom att använda sökhjälpen.

Använd "Detaljerad sökning" för mer precisa och avancerade sökningar. Du kan även söka på t.ex. engelska för att få fler träffar.

Lifos publicerar primärt landinformation på skandinaviska språk och engelska. Landinformation på fler språk finns tillgänglig via bland annat följande databaser:

Ser våra rättsliga styrdokument annorlunda ut?

Migrationsverket genomför just nu en översyn av myndighetens rättsliga styrdokument. Syftet med översynen är att skapa en mer enhetlig utformning för dokumenten samt att göra dem lättare att läsa och söka fram. En del rättsliga ställningstaganden och kommentarer som är publicerade innan 1 maj 2020 kommer därför att publiceras på nytt i Lifos. I och med ompubliceringen får dessa rättsliga ställningstaganden och kommentarer nytt utseende och ny beteckning, i flera fall utan att innehållet väsentligen ändras. Majoriteten av arbetet slutfördes 1 maj 2021, dock kommer arbetet med uppdateringen fortgå under ytterligare ett par veckor.

 
 
 
Nr
Visar 41 - 50 av 267
Relevans
Sortera på:


 
41.
Island. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2004-03-02 Dokumentnr: 10767
 


 
42.
El Salvador. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2001-08-01 Dokumentnr: 6769
 


 
43.
 


 
44.
Portugal. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2001-08-01 Dokumentnr: 6814
 


 
45.
Etiopien. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2010-04-01 Dokumentnr: 22878
 


 
46.
 


 
47.
 


 
48.
Paraguay. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2001-08-01 Dokumentnr: 6812
 


 
49.
Serbien. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2009-04-09 Dokumentnr: 20675
 


 
50.
Montenegro. Medborgarskap
Källa: Migrationsverket Upphovsdatum: 2009-04-09 Dokumentnr: 20674
 


Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.